Ihan pihalla – AmO-opiskelijat luonnossa oppimassa

0

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa (AmO) olimme syys-marraskuun aikana dialogisen vuorovaikutuksen äärellä. Yhden HL22B-ryhmän lähipäivän aamupäivästä vastasi Team Opintopiiri, joka toteutti opintojakson Ahveniston ulkoilualueella teemalla Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen (kuva 1).

“Aiheemme, Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen, itsessään jo houkutteli viemään ryhmän ulos luokkahuoneesta ja toteuttamaan asiaa omalta osaltamme käytännössä”, toteaa opintopiirin jäsen Heikki Roponen, joka työkseen kouluttaa luonto- ja eräoppaita. Meidän kouluttajien oli myös helppo innostua opiskelijoiden ideasta ja kannustimme heitä jatkamaan suunnittelua opetustuokion järjestämisestä ulkona.

Kuva 1. Kutsu.

Ohjelma

Kun saavuimme paikalle, meitä oli vastassa nokipannukahvit laavulla (kuva 2). Kahvia juodessamme Heikki johdatteli meitä päivän aiheeseen kertomalla esimerkkejä oman alansa oppimistilanteiden järjestämisestä erilaisissa ympäristöissä ulkona. Lisäksi hän kertoi luonto- ja eräoppailta vaadittavista taidoista tilaisuuksien järjestäjinä, kuten sen, ettei pitkänkään vaelluksen jälkeen voi omaa väsymystään ja tunteita päästää valloilleen. Monista mainioista esimerkeistä löysimme yhtymäkohtia ammatillisen opettajan työhön. Saimme kuulla myös esimerkin hänen omasta opetusryhmästään, jossa yksi opiskelija heikoilla vuorovaikutustaidoillaan vaikuttaa negatiivisesti koko luokan oppimisilmapiiriin. Yhteisesti pohdimme, miten tämän tilanteen voisi ratkaista.

Kuva 2. Aamupäivä alkoi nokipannukahvilla.

Kahvitteluhetken jälkeen meidät jaettiin syntymäkuukauden perusteella ryhmiin ja aloitimme rastityöskentelyn. Rasteja oli neljä, joissa teemoina olivat:

  • Mitä yhteisöllisyys merkitsee sinulle? 
  • Miten huolehdit omasta hyvinvoinnistasi? 
  • Miten huomioit työssäsi opiskelijan/työyhteisön hyvinvointia? 
  • Miten lisäät/parannat yhteisöllisyyttä? 

Kunkin rastin vetäjä kokosi ryhmän keskustelun ennen ryhmän seuraavalle rastille siirtymistä. Rastityöskentelyn jälkeen kokoonnuimme laavulle kuulemaan yhteenvedot kaikkien ryhmien käymistä keskusteluista.

Seuraavaksi vuorossa oli sauvakävelylenkki pareittain. Ensin kuitenkin verryttelimme Heikin ohjeistuksella ja saimme opastusta sauvakävelyn oikeasta tekniikasta (kuva 3). Sauvakävelylenkille saimme keskustelun aiheiksi:

  • Mikä vaikuttaa negatiivisesti omaan työyhteisöösi/opiskelijaryhmään? 
  • Mikä heikentää hyvinvointia työyhteisössä?

Näistä aiheista sekä myös työyhteisöä vahvistavista asioista riitti hyvin puhuttavaa kahden kilometrin lenkin ajaksi.

Sauvakävelylenkin päätepiste oli laavu, jolla kerroimme käymiemme keskustelujen pääsisällön. Ilmeni, että osa tekee opettajan työtä melko yksin, esimerkiksi oman ammattialan luonteesta johtuen, jolloin ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä ei pääse juurikaan syntymään. Tärkeäksi koettiin työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta työyhteisö, jossa omia ajatuksia ja ideoita voi jakaa, ja josta saa vertaistukea.  Lopuksi paistoimme makkaraa ja annoimme palautetta aamupäivästä.

Palaute

Kaikki opettajaopiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä ohjelmaan ja järjestelyihin. He tunsivat itsensä tervetulleiksi, kun heitä vastaanottamassa oli valmis nuotio ja lämmin laavu. Tarjoilut olivat erinomaiset ja riittävät – erikoisruokavaliotkin oli otettu huomioon. Välineet olivat sopivat, jokaiselle oli varattu kuksa ja toimivat, oikean pituiset kävelysauvat. Ilahduttavaa oli, että kävelysauvat olivat hyväkuntoisia ja kaikissa oli käsiremmit ja sommat kunnossa.

Ahvenisto toimi hienona tapahtumapaikkana, ja sauvakävelylenkin pituus oli riittävä (2 km) parikeskusteluharjoitukselle. Sääkin suosi meitä; säästyimme sateelta, eikä kylmäkään tullut, koska kaikki olivat osanneet varautua tarpeeksi lämpimillä vaatteilla.

Team Opintopiirin jäsen Toni Honka koki, että ”oppimisympäristön vaihtaminen ainakin tässä tapauksessa ja monesti muutenkin rentouttaa ihmisiä, kun päästään pois luokasta ja silloin ihmiset voivat vapaammin liikkua, ja monesti se luo paremman mahdollisuuden dialogille.”

Ryhmäytymisen ja toisiin tutustumisen kannalta ulkoilu tarjoisi oivalliset puitteet. Ajankohta oli ihanteellinen, koska opiskelijat olivat ennättäneet tutustua hieman toisiinsa jo aikaisemmissa lähipäivissä.

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin aamupäivästä vastasi HL22B-ryhmän Team Opintopiiri, johon kuuluvat Heikki Roponen, Toni Honka, Paula Kauti, Jussi Revonniemi ja Heidi Salmi.


Teksti ja kuvat

Heidi Lindholm ja Kirsi Korkealehto, HL2B-ryhmän vastuukouluttajat 

Leave A Reply