Haasteena suomalaisen superfoodin markkinointi Eurooppaan: Liiketalouden Diili ja kansainvälinen SAP-opintojakso kohtasivat

0

SAP-opinnot (Short Advanced Program) ovat lyhyitä muutaman opintopisteen laajuisia projektimuotoisia opintojaksoja, jotka ovat avoimia kaikkien RUN-korkeakoulujen opiskelijoille. Tänä syksynä tiensä Hämeen ammattikorkeakoulun SAP-opintoihin löysi seitsemän kansainvälistä opiskelijaa ja kolme opettajaa eri yhteistyöyliopistoista. He pääsivät osallistumaan liiketalouden koulutuksen Diili-toimeksiannon, Arctic Superfood Challengen, ratkaisemiseen yhdessä liiketalouden päiväopiskelijoidemme kanssa. Toteutus integroitiin osaksi RUN-EU:n Design Expedition -opintojaksoa.

HAMK Diili: Ongelmalähtöistä oppimista kansainvälisissä tiimeissä

Arctic Superfood Challenge -toimeksiannossa Kultasuklaa Oy antoi opiskelijoille tehtäväksi suunnitella, miten Suomen lapista kotoisin oleva mustikan makuinen Wilder-eväspatukka saataisiin vietyä Euroopan markkinoille. Toimeksiannossa lähdettiin liikkeelle koko opiskelijaryhmän yhteisellä aistinvaraisella tutkimuksella, minkä jälkeen tiimit pääsivät ideoimaan ja työstämään omia ratkaisuehdotuksiaan. Aistinvaraisessa tutkimuksessa Wilderia verrattiin kilpailevan toimijan BareBar-patukkaan.

Kultasuklaan Wilder-patukka kilpailevan toimijan BareBar-patukka

Työskentelyä tietokoneella.

Design Expedition on projektilähtöinen opintojakso, jossa kansainväliset opiskelijat pyrkivät luomaan ratkaisuja työelämän aitoihin haasteisiin. Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) opintojakso integroitiin liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoiden Diili-toimeksiantoprojekteihin, joissa opiskelijat tutustuvat liiketalouden ilmiöihin aidoissa työelämältä saaduissa projekteissa. Yritysten opiskelijoille tuomat haasteet ratkaistaan tuplatimanttimallilla (double diamond). Käytännössä Diili-toimeksiannot viedään läpi seuraavalla tavalla:

  1. Yritys esittelee ratkaistavan haasteen opiskelijoille 
  2. Tiimit lähtevät etsimään tietoa haasteeseen liittyen 
  3. Tiimit ideoivat ratkaisuehdotuksia ja valitsevat niistä yhden tai useamman 
  4. Ratkaisuehdotus työstetään valmiiksi prototyyppeineen yhdeksi esitykseksi 
  5. Työt esitellään toimeksiantajalle, joka palkitsee parhaat ratkaisut 

Tehtävää niin kansainvälisille opiskelijoille kuin opettajille

Intensiivisen viikon läpiviennistä vastasi liiketalouden opettajatiimi, johon kuuluivat Vesa Tuomela, Anu Viherä, Jukka Raitanen ja Risto Järvinen. Myös opintojaksolle osallistuneet portugalilaisen yliopiston (Polytechnic Institute of Cávado and Ave) opettajat pääsivät näyttämään kyntensä opetusvideoiden muodossa. Jorge Brandão Pereira kertoi opiskelijoille viestinnän suunnittelusta, designista ja niiden yhteydestä strategiaan. Cristiana Serejo kertoi tiimeille enemmän graafisesta suunnittelusta ja tuotepakkauksien suunnittelusta. Manuel Albino puolestaan avasi opiskelijoille visuaalisen tarinankerronnan konseptia. Lisäksi opettajat osallistuivat opintojakson ohjaustyöhön. Opiskelijoiden muodostamat tiimit hyödynsivät oppimaansa tietoa ja työkaluja osana Arctic Superfood Challenge -projektia. Kansainväliset opiskelijat osallistuivat projektityöskentelyyn osana jo olemassa olevia Diili-tiimejä.

Liiketalouden lehtori Vesa Tuomela.
Liiketalouden lehtori Vesa Tuomela.

Opiskelijoita ideoimassa.

Tietokone ja opiskelijoita taustalla.

Viikko huipentui lyhyisiin minuutin mittaisiin myyntipuheisiin, jotka tiimit pääsivät esittämään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen auditoriossa. Myyntipuheita oli seuraamassa opettajien lisäksi myös Kultasuklaan toimeksiannosta vastannut suklaayrittäjä Juri Kaskela, joka lupasi voittajajoukkueelle suklaisen tuotepaketin palkinnoksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että kyseessä oli moniulotteinen projekti, joka yhdisti kansainvälisyyttä, ryhmätyöskentelyä, muotoilua ja liiketaloudellisia ilmiöitä.

Opiskelijoita auditoriossa.

Kultasuklaa Oy:n yrittäjä Juri Kaskela, vieraileva luennoitsija Jorge Brandão Pereira (IPCA) ja liiketalouden lehtori Anu Viherä.
Kultasuklaa Oy:n yrittäjä Juri Kaskela, vieraileva luennoitsija Jorge Brandão Pereira (IPCA) ja liiketalouden lehtori Anu Viherä.
Voittanut opiskelijatiimi ja Juri Kaskela (Kultasuklaa Oy).
Voittanut opiskelijatiimi ja Juri Kaskela (Kultasuklaa Oy).

Uusia ajatuksia, ideoita ja työkaluja kotiin vietäväksi

Kysyimme viikon päätteeksi opiskelijoilta ja opettajilta palautetta kokonaisuudesta. Opiskelijoiden mielestä opinnot mahdollistivat itsensä haastamisen ja uuden oppimisen monesta eri näkökulmasta. Heidän mielestään opintojakso auttoi mm. laajentamaan omaa liiketaloudellista ajattelua ja tutustumaan uudenlaisiin luovuutta edistäviin työkaluihin. Erityisesti suomalaiset opiskelijat pitivät kulunutta viikkoa tehokkaana ”kielikylpynä”, kun tiimien piti työskennellä suomen lisäksi englanniksi. ”Kaikki pääsevät lähtemään kotiin paljon rikkaampina”, vieraileva lehtori Jorge Brandão Pereira tiivistää.

RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakouluverkostoon kuuluu yhteensä seitsemän eurooppalaista korkeakoulua. Verkosto luo uudenlaisia mahdollisuuksia lyhytkestoisiin, joustaviin ja kansainvälisiin opintokokonaisuuksiin vaihto-opintomahdollisuuksia unohtamatta. Lisätietoa verkoston toiminnasta löydät täältä: RUN -Eurooppa-yliopisto.


Kirjoittajat:

Risto Järvinen, liiketalouden lehtori
Vesa Tuomela, liiketalouden lehtori

Leave A Reply