Opettajan työkalupakki oppimisvaikeuksiin

0

Erityisopiskelijoiden määrä ammattikoulussa on kasvanut tasaisesti: vuonna 2015 nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevista 18 % oli erityisopiskelijoita, joista suurin osa (86 %) opiskeli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa (Tilastokeskus 2018). Niin sanottujen virallisten erityisopiskelijoiden lisäksi, ammattikoulussa on paljon opiskelijoita, joilla on vaikeuksia opinnoissaan ja jotka tarvitsevat tukea edetäkseen. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että opettajalla on tieto ja taito muokata opetusmenetelmiään kullekin opiskelijalle sopivaksi.

Lähdimme rakentamaan ammatillisten erityisopettajan opintojen kehittämistehtävää tarpeeseen, joka tuli omalta oppilaitokseltamme (Turun ammatti-instituutti = TAI). Kokonaisuudessaan erityisopetuksen kuvio meni TAI:ssa uusiksi syksyllä 2018, kun jokaiseen koulutaloon palkattiin vastaava erityisopettaja opettajien ja opiskelijoiden tueksi. Lukuvuoden 2018-2019 vastaavien erityisopettajien työnkuvaa on rakennettu ja tiimeistä on kerätty toiveita erityisopettajille. Seuraavana vaiheena on TAI:n koko henkilöstön kouluttaminen opiskelijoiden tukemiseen liittyen. Tähän koulutuksen ja tiedon välittämisen kohtaan teimme kehittämistehtävän: kokosimme Trello-pohjaisen sivuston oppimisvaikeuksiin liittyen, jossa on perustiedot eri oppimisvaikeuksista sekä vinkkejä opetukseen.

Trello on selainpohjainen projektinhallintajärjestelmä, ja sen perusversio on ilmainen. Ohjelman pohja rakentuu tauluista (meillä 1. neuro- ja psykiatriset, 2. aistivammat, 3. oppimisvaikeudet & 4. muita tärkeitä vinkkejä opettajalle). Tauluihin kerätään aihealueittain luetteloita (meillä 1. keskittymishäiriöt, autismin kirjo ja mielenterveyden ongelmat, 2. kuulo-& näkövamma, aistiyliherkkyys, 3. matematiikan oppimisvaikeudet, dysleksia ja maahanmuuttajien oppimisvaikeudet, sekä 4. lainsäädäntö & monipuoliset opetusmenetelmät).

Ajatuksena on, että erityisopettajille myönnetään muokkausoikeus sivustolle, ja he voivat lisätä materiaaliaan yhteiseen käyttöön. Ajan kuluessa lisätyt tiedostot voivat kehittyä uusiksi luetteloiksi, ja siten täydentää ja kehittää materiaalipakettia edelleen. Muille TAI:n opettajille jaetaan materiaaleihin lukuoikeus.

Kuva 1. Trello -pohjainen materiaalipaketti oppimisvaikeuksista.

Kehitystehtävää oli mielekästä tehdä, koska se tulee käyttöön ja todelliseen tarpeeseen. Trellon käyttöä piti ensin harjoitella, sillä tekstin muokkaus erosi esim. Googlen ja Microsoftin sovelluksista, ja oli työläämpää. Lopputulos on kuitenkin hyvä ja materiaalipaketti on selkeä ja helppokäyttöinen.

Linkki Trello-sivustolle: https://trello.com/b/kYjKbLSi/erityisopetus

 

Kirjoittajat

Anna Tähtinen ja Heidi Hakkarainen opettavat Turun ammatti-instituutissa yhteisiä aineita ja opiskelevat HAMK:ssa ammatilliseksi erityisopettajaksi.

Lähteet

Tilastokeskus 2018. Erityisopetus (verkkojulkaisu). Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu: 24.4.2019.  http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tie_001_fi.html

Metropolia 2018. Verkon uusi toimintaympäristö: Trello. Luettu 28.4.2019.

https://wiki.metropolia.fi/display/socialmedia/Trello

Leave A Reply