Ammatillinen erityisopettajankoulutus HAMKissa

0

Hakeutumiseni erityisopettajaopintoihin johtui sisäisestä motivaatiostani, ja siitä, että olen pitkään kokenut tarvitsevani lisää pedagogisia työkaluja tueksi ammatillisen opettajan töihin, joita olen tehnyt nyt 10 vuotta.

Opiskelu HAMKissa oli tiivistä ja vaativaa. Oman haasteensa toi korona-aika, joka vaikutti opiskeluihin, jotka tehtiin pääosin etänä. Harmillista oli se, ettei päässyt tapaamaan opiskelijakollegoita, ja HAMKissa en käynyt fyysisesti kertaakaan opintojen aikana.

Toisaalta, itselleni sopivat hyvin omassa rauhassa tekeminen ja asioihin syventyminen itsenäisesti — ammatilliset erityisopettajanopinnot vaativatkin myös hyvää itseohjautuvuutta. Ison erityismaininnan saa erityispedagogiikan perusopinnot, jotka tehtiin Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Nuo erityispedagogiikan perusopinnot olivat itselleni tajunnan räjäyttävä kokemus — erittäin terapeuttinen ja voimaannuttava. Siitä syntyikin kipinä jatkaa erityispedagogiikan aineopintoihin, joita parhaillaan suoritan.

Yleisesti ottaen ammatilliset erityisopettajan opinnot HAMKissa olivat hyvin järjestetty ja strukturoitu. Hyviä luennoitsijoita oli paljon, ja hyviä kouluttajia, jotka pistivät meidät opiskelijat toden teolla haastamaan itsemme, eikä meitä päästetty liian helpolla. Tuon haastavan ja tiiviin opiskeluvuoden takia itselleni on jäänyt hyvä ote opiskeluihin, ja opiskeluista suoriutuminen mahdollisimman hyvin on itselleni tärkeää, terapeuttista ja palkitsevaa.

Opintopiiritoiminta ja yhdessä tehdyt tehtävät siinä olivat myös antoisia, mm. siitä syystä, että ihmisten työnkuva ja kokemus opetus- ja kasvatusalalta olivat hyvin erilaiset ja monipuoliset. Tämän ansiosta sain paljon tietoa muun muassa eri organisaatioiden toiminnasta sekä eri osaamisaloilta, niin ammatillisesta koulutuksesta, kuin lukio- ja perusopetuksestakin. Koulutus oli omaa ammattietiikkaa ja -identiteettiä vahvistavaa.

Harri Tuovinen, AmE 2021

Leave A Reply