4. Hyvä koulutus, haastateltavina Katja Tanski ja Laura Vänskä – opinnäytetyö

0

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 neljäntenä tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet [1]

Keke-koulutuksen kolmannen vuoden opiskelijat Katja Tanski ja Laura Vänskä kertoivat opinnäytetyöstään, joka pureutuu peruskoulujen ympäristökasvatukseen. Miksi ympäristökasvatus on tärkeää jo peruskouluissa? Mitä vinkkejä Katjalla ja Lauralla on nykyisille ja tuleville kekeille ja millainenkohan keskustelu leikattiin toiveesta pois?

Katso Katjan ja Lauran haastattelu tästä: 

 

Haastattelijoina kestävän kehityksen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat Antti Hanski ja Katarina Ponkilainen

[1] https://www.ykliitto.fi/hyva-koulutus

Tavoitteen kuva osoitteesta https://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/sustainable-development-goals/Materiaalipankki.html

Comments are closed.