10. Eriarvoisuuden vähentäminen, haastateltavana Venni Alanko – hankepäällikkö

0

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tavoitteen 10. tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. [1]

Kestävän kehityksen koulutuksen alumni Venni Alanko Auralan Setlementti ry:stä, kertoi kuinka hänen urapolkunsa löysi nykyisen suunnan, ja miten nykyinen työ edistää tavoitteen 10 toteutumista. Lisäksi saadaan kuulla hänen lähitulevaisuuden suunnitelmistaan, jotka ovat tiukka yhdistelmä eriarvoisuuden vähentämistä ja perinnebiotooppien suojelua. Lopuksi Venni jakaa vielä omat vinkkinsä nykyisille ja tuleville kekeille. Katso Vennin haastattelu tästä: 

 

”Koulutus on antanut ensisijaisesti viestintätaitoja, tiedonhaku- ja hallintataitoja sekä kykyä luoda synteesejä. Taitoja, jotka ovat edellytyksenä jokaisessa korkeakoulutusta vaativassa työtehtävässä. Substanssiosaaminen tulee aikanaan työn kautta.” -Venni

 

Haastattelijana kestävän kehityksen kolmannen vuosikurssin opiskelija Natalie Helenius

[1] https://www.ykliitto.fi/node/4579

Tavoitteen kuva osoitteesta https://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/sustainable-development-goals/Materiaalipankki.html

Comments are closed.