Tagged: opitaan lisää ojista

0

Saukko (Lutra lutra) kuuluu Myllyojan vakituiseen eläimistöön ja niitä liikkuu koko uoman matkalla aina Lehijärvestä…More