Perinneaskarteluja ja ikätuntemuksen kerryttämistä

0

Olemme ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta. Suoritamme varhaiskasvatuksen opintoja sisällyttääksemme tutkintoomme VAKA kelpoisuuden. Näin ollen opintoihimme sisältyy myös toimintatuokioiden suunnittelu sekä ohjaus Nipsulassa.

Pääsiäismunien maalausta

Ensimmäisenä tiistaina aloitimme aamun yhdessä aamupiirissä esittelemällä muutamia erilaisia pääsiäiseen liittyviä värikkäitä piirustuskuvia sekä kyselemällä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan pääsiäisen vietosta johdatellen samalla päivän toimintaan. Seuraavaksi siirryimme maalaamaan pääsiäismunia pullo- ja sormiväreillä sekä koristelemaan niitä höyhenillä. Maalaamisen tarkoituksena oli tukea lasten hienomotoristen taitojen kehitystä sekä luovuuden ja väriopin kehitystä. Lasten mielenkiintoa ja innostusta oli mukava seurata ja osa tulikin maalanneeksi useamman pääsiäismunan. Olimme varautuneet päivään myös eliökorteilla ja niitä tutkittiinkin päivän päätteeksi yhdessä lapsien kanssa. Korttien avulla oli mahdollisuus tutustua muutamiin Suomessa eläviin eläimiin sekä pohtia ja harjoitella kokojen arvioimista ja asettamista järjestykseen. Näin ollen päivän sisältö oli monipuolista, mutta myös helposti muokattavissa.

Kelluuko vaiko uppoaako?

Seuraavana tiistaina pääsimme tutkimaan yhdessä painovoimaa. Tarkoituksena oli tiputtaa eri esineitä veteen ja tutkia, kelluuko vai uppoaako kyseinen esine. Tutustuimme eri materiaaleihin, niiden kokoeroihin ja aineiden sekoittuvuuteen. Tämän ohjauksen tarkoituksena oli tukea lapsen tieteellistä ja toiminnallista kasvua kemian ja fysiikan lakien avulla. Lapset innostuivat esineiden tiputtamisesta veteen ja tutkimushetki osoittautuikin erittäin mielenkiintoiseksi ja hauskaksi puuhaksi.

Hauskanpitoa temppuradalla

Painovoiman tutkimusten rinnalla teetimme toisella ohjauskerralla myös temppuradan lapsille. Pyrimme tekemään rasteista mahdollisimman monipuolisia ja mielenkiintoisia. Temppuradan tarkoituksena oli tukea ja kehittää lasten karkeamotorisia taitoja. Yhdistimme ohjaukseen myös erilaisia runoja ja loruja, jotka kasvattavat lapsen kielellistä tietoisuutta ja avaavat mahdollisuuden lapselle muodostaa omia mielikuvia. Päätavoitteenamme oli kuitenkin tukea sekä motivoida lapsia liikunnasta nauttimiseen ja sen kautta oppimiseen.

Antoisa kokemus

Ohjauskerroista saimme arvokasta kokemusta lapsiryhmän ohjauksesta. Aikaisempaa kokemusta ei kenellekään meistä juuri ollut kertynyt, minkä vuoksi ohjaaminen myös jännitti. Huomasimme kuitenkin, että ensimmäisen ohjauskerran jälkeen toinen kerta sujui jo paljon helpommin. Ohjauksien pitäminen kerryttikin itsevarmuutta omaan tekemiseen, minkä lisäksi opimme ikätuntemusta ja uusia monipuolisia työtapoja. Kiitos lapsille ja aikuisille mukavista Nipsula-päivistä ja oikein hyvää kevään jatkoa ja kesän odotusta!

Jenna, Sofia, Jasmin ja Ella

Leave A Reply