Nipsula moduuliopetuksen ympäristönä

0

Sosionomien profiloiviin opintoihin kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen moduulia, jotka  kartuttavat lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittavia opintoja

Varhaispedagogisia opintoja suoritetaan yhteydessä työelämään. Opiskelijat tekevät muun muassa havainnointi- ja haastattelutehtäviä sekä osallistuvat varhaiskasvatuksen arkeen työelämäpäivien myötä. Molemmissa moduuleissa opintoihin kuuluu pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista, arvioimista ja dokumentointia. HAMK:in yhteydessä toimiva avoin varhaiskasvatustoiminta Nipsula tarjoaa hyvät puitteet oppimistehtävien suorittamiseen. Teoriaopetuksen siirtäminen käytäntöön onnistuu luontevasti aidossa ympäristössä, todellisten asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

Keväällä 2018 ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Nipsulassa pedagogista toimintaa vanhemmilta ja lapsilta kerättyjen toiveiden pohjalta. Osalle opiskelijoista tämä on ensimmäinen kerta, kun he ohjaavat toimintaa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Kevään aikana on luvassa lauluja, leikkejä, liikuntahetkiä sekä kädentaitoja kehittävää toimintaa. Nipsulassa vanhemmat ovat toiminnassa mukana, joten opiskelijat saavat kokemusta myös vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Mari Korhonen
Varhaiskasvatuksen maisteri
Tuntiopettaja

Leave A Reply