Mediakasvatus näkyy avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa

0

Varhaiskasvatuksessa tapahtuvan mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen yhteisössään. Tarkoitus on tutustua erilaisiin medioihin sekä tuottaa erilaisia mediasisältöjä, ottaen huomioon turvallisuuden sekä sen leikinomaisuuden. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin ja niiden sovelluksiin. (Opetushallitus, 2018, s. 45, 26)

Nipsulan alkuvuoden 2022 toiminnassa mukana olivat ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoita. Heidän tehtävänään oli suunnitella ja toteuttaa toimintaa, jossa Nipsulan helmikuun teema, eli tieto- ja viestintäteknologia ja media, otettiin huomioon. Tässä otteita opiskelijoiden laatimasta suunnitelmasta ja tavoitteista.

Mediakuukausi

Nipsulassa on helmikuussa mediapainotteinen kuukausi ja teemme suunnitelman tämän ympärille. Toiminnassamme on myös muuta, kuin mediaan liittyvää sisältöä. Vastuuhenkilö painotti meille, että tilannetta ei tarvitse jännittää. Haluamme lähteä tilanteeseen avoimin mielin ja saada uutta kokemusta kasvatustyöstä sekä ohjaamisesta. Nipsulan tiloissa on hyvät valmiudet monenlaisen ohjauksen toteuttamiseen. Nipsulassa on käytössä iso tv ja ipadeja mediaviikon toteutukseen. ”

Hyvä yhteishenki

” Kokonaistavoitteemme on saada lapset innostumaan ja osallistumaan ohjaamaamme toimintaan ja pyrimme luomaan uusia ideoita Nipsulan tulevaan toimintaan. Tarkoituksenamme on vahvistaa lapsen motorisia- ja kognitiivisia taitoja. Harjoittelemme ja havainnoimme lasten motorisia taitoja erilaisten liikkumistapojen kautta. Toiminta on koko ryhmälle soveltuvaa, tämä luo yhteishenkeä. Huomioimme lasten suuren ikäjakauman, sekä ryhmän koon ohjauksessa. Haluamme huomioida jokaisen yksilönä, sekä ryhmän jäsenenä. ”

Hyvä ohjaus

” Tavoitteenamme on ohjata hyvä ohjaus ja olla hyvänä esimerkkinä lapsille. Haluamme esiintyä motivoivavana aikuisena ja saada lapset innostumaan ohjauksestamme tämän avulla. Tarkoituksenamme on tuottaa iloa, sekä haluamme oppia uutta. Pyrimme antamaan vanhemmille avaimia, sekä ideoita kasvatukseen. Toivomme saavamme rohkeutta ja varmuutta ohjaus tilanteeseen. Pyrimme luomaan tilanteesta helposti lähestyttävän ja rauhallisen, jotta lasten olisi helpompi osallistua leikkeihin. Kannustamme kaikkia osallistumaan. Huomioimme myös vanhempia, jotta lapsille tulisi turvallinen olo. Emme jätä ketään yksin ja huomioimme kaikki lapset myös yksilöinä. Ohjauksen aikana huomioimme jokaisen ja autamme tarvittaessa. Kannustamme ja kehumme lapsia osallistumaan ja tekemään parhaansa. Haluamme tuottaa kaikille onnistumisen kokemuksia, mikä tukee lapsen kehitystä. Itseluottamus antaa varmuutta minäkuvan rakentumiseen. ”

Kirjoittaneet Laura, Milla, Jemina ja Sanni

Opiskelijoiden toteutuksessa yhdistettiin sekä motoriset- ja kädentaidot että tvt- ja mediataidot. Nipsulassa opeteltiin uusia tansseja, käyttäen apuna tvt-laitteistoa ja osa liikuntarasteista sisälsivät QR-koodeja. Lapset pääsivät myös odotellessaan omaa vuoroaan, tekemään taidetta maalaten.

Lähteet

Opetushallitus. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Haettu 09.02.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

Leave A Reply