#Vastuullisuustekohäme- kampanjan vaikuttavuus ja tulokset

0

Alkuvuodesta 2021 Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeessa järjestettiin 4 viikon mittainen #vastuullisuustekohäme -kampanja, jossa tuotiin esille matkailun vastuullisuutta Visit Häme sosiaalisen median kanavissa sekä Visit Häme verkkosivulla. Tavoitteena oli luoda näkyvyyttä alueen matkailuyrityksille vastuullisuuden kautta, edistää alueen markkinointia ja herättää entistä enemmän kiinnostusta Kanta-Hämettä kohtaan vastuullisena matkailukohteena, sekä vahvistaa Visit Häme brändiä.

Mitä tehtiin?

Toiminnallinen osuus kampanjassa oli rohkaista alueen eri toimialojen edustajia ilmiantamaan vastuullisuuteen liittyviä tekoja tai toimintatapoja, joita heidän yrityksessään tai organisaatiossaan tehdään jo. Vastuullisen teon pystyi ilmiantamaan myös yksityishenkilöt ja ilmiannettu teko sai olla joko oma tai toisen tekemä, esimerkiksi vaikka tunnetun yrityksen. Vastuullinen toimintatapa tai teko sai liittyä näkökulmaan niin ekologisuudesta, sosiokulttuurista, taloudesta, eettisyydestä tai turvallisuudesta matkailussa.

Ennen varsinaisen #vastuullisuustekohäme -kampanjan alkua kampanjaa markkinoitiin Kanta-Hämeen alueen kuntaviestijöille pidetyssä verkkotapaamisessa, matkailutoimijoille lähetetyn sähköisen uutiskirjeen sekä Visit Häme sivulle kirjoitetun blogikirjoituksen avulla, jota jaettiin myös eri facebook ryhmissä. Tulevasta kampanjasta tiedotettiin myös Visit Häme tilin sosiaalisen median kanavilla instagramissa ja facebookissa julkaisuna. Kampanjan mainostamista varten hyödynnettiin myös facebookin maksettua mainontaa. Hämeen sanomat sekä Forssan lehti kirjoittivat jutut #vastuullisuustekohäme -kampanjasta, jotka julkaistiin juuri kampanjan alussa.

Vastuullisuustekohame_kampanja_facebook_mainos
Maksettu mainos facebookissa.

Miten toteutettiin?

Vastuullisuustekojen ilmiantaminen onnistui joko lomakkeen avulla, joka löytyi Visit Häme verkkosivuilta #vastuullisuustekohäme kampanjan välilehdeltä tai sosiaalisen median kanavissa instagramissa tai facebookissa käyttämällä hashtagia #vastuullisuustekohäme. Kampanjan aikana lomakkeen kautta tulleita tekoja koottiin #vastuullisuustekohäme- kampanjan välilehdelle Visit Häme sivuille, joihin linkitettiin myös ilmiantoon liittyvän yrityksen kotisivut. Sosiaalisessa mediassa sekä instagramissa että facebookissa ilmiantajien #vastuullisuustekohäme julkaisuja jaettiin Visit Häme tilin tarinoissa koko kampanjan ajan. Lisäksi kaksi kertaa viikossa julkaistiin sosiaalisessa mediassa Visit Häme tileillä eri vastuullisuuden näkökulmiin liittyvät infot ja kuinka voi vaikuttaa vinkit, jotka olivat suunnattu matkailijoille. Vastuullisuusaiheisten julkaisujen tarkoituksena oli tutustuttaa ihmisiä aiheeseen ja näyttää miten moneen eri asiaan se linkittyykään. Monille kestävä kehitys ja vastuullisesti toiminen voi edelleen olla haastavaa ymmärtää ja tietää mistä oikein onkaan kysymys.

Vastuullisuustekohame_kampanja_instagram_julkaisu
Instagram julkaisu vastuullisuudesta liittyen kulttuuriperintöön.

Tulokset ja vaikuttavuus

Visit Hämeen facebookissa kampanjan maksettu mainos tavoitti 7,1 tuhatta henkilöä, sitoutumisia 123 ja linkkiä klikattiin 95 kertaa. Muut kampanjan vastuullisuusteeman julkaisut tavoittivat keskimäärin 217 henkilöä ja sitoutumisia tuli noin 3‒7 kappaletta julkaisua kohden.

Visit Hämeen instagramin puolella vastuullisuus aiheiset julkaisut tavoittivat keskimäärin 529 henkilöä ja tykkäyksiä tuli keskimäärin 55 kappaletta julkaisua kohden. Instagramin julkaisuista jonkin verran vierailtiin myös Visit Hämeen profiilissa. Esimerkiksi taloudellista vastuullisuutta koskeva julkaisu keräsi eniten 17 vierailua ja sosiaalista vastuullisuutta koskeva julkaisu keräsi toiseksi eniten 8 vierailua profiilissa.

Avainsana #vastuullisuustekohäme keräsi kampanjan aikana instagramissa 23 julkaisua eri tahoilta. Aktiivisimpia vastuullisuustekojen viestijöitä instagramissa olivat Hostelli Nauravasta kulkuri, Iittala Village, kirpputori Suomen Kasarmin Aarteet, Myllytalo, Urpolan kartano, Iloranta sekä Riihimäen Erämessut. Ilmiannetut vastuullisuusteot liittyivät pääasiassa materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kierrättämiseen, tavaroiden kierrättämiseen ja uusikäyttöön, vastuullisuudesta yleisesti viestimiseen, perinne- ja lähiruokaan, kulttuurin ja kulttuuriperinnön esiin tuomiseen viestinnällä, yhteistyöhön ja vuorovaikuttamiseen, turvallisuuteen merkattujen reittien muodossa sekä suomalaiseen käsityöhön. Näiden edellä mainittujen lisäksi facebookissa Centerfield Team Finland Oy ilmiantoi vastuullisuustekonsa liittyen turvallisuuteen yhteistyön ja hygieniatuotteiden tarjoamisen muodossa.

Vastuullisuustekohame_kampanja_Instagram_julkaisu_taloudellinen_vastuullisuus
Instagram julkaisu taloudellisesta vastuullisuudesta.

Visit Häme sivuilta löytyvän lomakkeen kautta ilmiannettiin yhteensä kymmenen vastuullisuustekoa. Sen kautta vastuullisuudestaan oli viestimässä Hykkilän huvilat, Centerfield Team Finland Oy, Countryhomes Silmälän lomamökit, Hostelli Naurava Kulkuri, Suomen lasimuseon museomyymälä, Urpolan kartano ja Ravintola Piparkakkutalo. Näiden lisäksi ilmiannettiin Mood of Finlandin, Orastavan auringon ja Katinalan lihakaupan vastuullisuusteot sekä pari yksityishenkilön ilmiantoa. Lomakkeilla tulleet vastuullisuusteot liittyivät pääasiassa energian ja veden säästämiseen viestinnän keinoin, turvallisuuteen hygieniatuotteiden muodossa, paikallisuuteen, lähiruokaan, jätteiden lajitteluun, pyörämatkailun edistämiseen, hiilipäästöjen kompensointiin ikimetsän ostamisella, asiakaslähtöisyyteen kotimaisuudella ja vastuullisuudella, ruokahävikin pienentämiseen sekä kulttuuriin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen viestinnän keinoin.

Kaiken kaikkiaan kampanjan toteutus onnistui hyvin ja ilmiantoja tuli kohtalaisesti. Tämänhetkinen koronapandemian aiheuttama kriisi on haaste koko matkailulle ja varmasti osittain vaikuttanut ihmisten aktiivisuuteen kampanjassa, kun olemassa olevat voimavarat menevät kriisistä yli selviytymiseen. Vastuulliset toimenpiteet, niistä viestiminen ja keskustelun syntyminen aiheen ympärille, uusien asioiden oivaltaminen ja tiedostaminen ja sitä kautta muutoshalukkuus yhdessä muiden toimijoiden kanssa voivat kuitenkin olla merkittävä tekijä matkailun kestävään elpymiseen koronan jälkeen.

Sitä miten paljon kampanja on vaikuttanut epäsuorasti ihmisiin ja heidän valintoihinsa tai käyttäytymiseensä, nyt ja tulevaisuudessa, ei pystytä tietämään. Ajatuksena kuitenkin on, että hashtag #vastuullisuustekohäme jää elämään ja ilmiantoja voi tehdä edelleen jatkossakin. Kampanjalla haluttiin kuitenkin myös pitää yllä ja herätellä kaikenlaista keskustelua vastuullisuuden eri näkökulmista, pohdintaa omista kehityskohteista ja pienin askelin synnyttää halukkuutta pitkäkestoiseen muutokseen.

Kirjoittanut

Essi Rockas, kestävän kehityksen opiskelija

Toiminut kampanjassa viestinnän harjoittelijana

Leave A Reply