Viestintää projektitoiminnan keskiöstä

0

Projektit herättävät varmasti monissa heti ajatuksia tietystä tavasta työskennellä ja toteuttaa kehitystyötä. Projektit ovat myös paljon suosiota kerännyt työmuoto. Usein projekteilla on projektipäällikkö, joka vastaa toiminnasta ja johtaa projektia toteutusvaiheessa, mutta jos projektipäällikkö on päävastuussa kehittämässä uutta, mistä hän voi saada apua?

Projektitoimistot projektitoimijoiden apuna

Lähdin syksyllä 2023 mukaan Tampereen kaupungin Trainee-ohjelmaan, jossa yksikkönäni toimi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Tredun projektitoimiston tehtävä on kehittää projektitoimintaa, sekä auttaa ja kouluttaa projektitoimijoita. Koska päivät projektitoimistossa eivät noudattaneet aina samaa kaavaa, pääsinkin mukaan vaihtuviin työtehtäviin ja omat työtehtäväni saattoivat muuttua useasti. Tämä ei kuitenkaan omaa päätä huimannut, vaan oli mukava hypätä välillä uusiin haasteisiin tavanomaisista työtehtävistä. Vaikka varsinainen työ olikin hyvin vahvasti kiinni kommunikaatiosta ja erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä, tehtiin työtä loppujen lopuksi hyvin itsenäisesti. Etätyöskentelyn mahdollisuudet näkyivät vahvasti toimistolla, mutta toisaalta, Tredukin toimii laajalla alueella useissa kaupungeissa, niin kehittyneestä digitoiminnasta oli tässä mielessä myös apua.

Viestintä ja markkinointi osana toimintaa

Sain luoda omaa uraani kaupungilla hyvin vahvasti omien mielenkiinnonkohteideni mukaan, joka johdattelikin työtehtäviäni vahvasti heti markkinoinnin puolelle ja visuaalisiin tehtäviin. Visuaalisten töiden ja materiaalien päivittämisien ohessa pääsin myös mukaan tutustumaan Tredun markkinointitiimiin, jonka kautta pääsin oppimaan paljon mielenkiintoisia asioita esimerkiksi brändäyksestä ja yrityksen visuaalisen ilmeen noudattamisesta. Pienempien tehtävien jälkeen sainkin vastuulleni luoda Tredun projektitoimistolle uuden ilmeen.
Tredun projektitoimiston tunnettuus rajoittuu hyvin vahvasti kohderyhmänä projektitoimijoihin, vaikka projektitoimisto on osa koko Tredua ja tärkeä osa projektien tietoisuuden levittämistä. Näistä lähtökohdista heräsi kaipuu omaan logoon ja yleisestikin projektitoimiston visuaaliseen ilmeeseen, jotka olivat aikaisemmin olleet käytännössä Tredun ja Tampereen kaupungin ilmeitä ja sanoitettuna pystyi löytämään johdattelun projektitoimistoon. Näin sainkin hyvin vapaat kädet lähteä toteuttamaan omia ideoitani, joista sitten erilaisten versioiden kautta saatiin projektitoimiston porukalla aikaan uusi logo, joka noudatti hyvin vahvasti Tredun ja Tampereen kaupungin ilmeitä.

Viestinnästä tapahtumiin

Viestinnän ja markkinoinnin lisäksi löysin itseni erilaisista Tredun tapahtumista. Viestintä ja visuaaliset työt kuuluivat vahvasti esimerkiksi tapahtumiin, joihin projektitoimisto osallistui esittelemällä toimintaansa, joten oli hyvin johdonmukaista, että olin siellä mukana. Vaikka viestintä ja markkinointi kutkuttelevat minua työntekijänä, tunnen suurta vetoa työskentelyyn tapahtumien kanssa. Työn muuntautumismahdollisuuksien ansiosta pääsin yhdistämään näitä molempia.

Projektitoimistossa lähdimme kehittämään syksylle pilottia uudenlaisesta tapahtumakonseptista projektien tuloksiin keskittyen. Erilaisia tapahtumia oli Tredussa jo tehty vuosien varrella, mutta projektien tulosten jakamiseen ja projektityöhön liittyvät tapahtumat olivat vähissä. Sain olla tapahtuman suunnittelun keskiössä yhdessä kokeneiden projektitoimiston työntekijöiden kanssa, joten varsinainen tekeminen ei missään kohtaa tuntunut haastavalta. Vaikka tapahtumakonseptin luominen ei vahvalle järjestötoimijalle ollut mikään uusi juttu, pääsi tähän maailmaan tutustumaan aivan uudesta näkökulmasta. Tapahtuman ollessa vahvasti juuri projektipäälliköille kohdennettu, esimerkiksi markkinointi suoritettiin pääasiassa sisäisissä kanavissa vain projektitoimijoille. Tiesin jo heti alkuun, mitä minulta odotettiin ja tapahtuma saatiin kokoon hyvin, mutta kuitenkin oikea onnistumisen tunne tuli vasta, kun saimme positiivisia ja innostuneita palautteita tapahtuman osallistujilta.

Vahvaa osaamista, mutta silti niin paljon uutta

Koko harjoitteluni sisälsi hyvin paljon tuttuja elementtejä, joita olin jo saanut aikaisemmissa töissäni tehdä, mutta en kokenut kertaakaan työtehtäviä liian helpoiksi. Oli kyseessä markkinointia, viestintää, tapahtumatuotantoa tai yleisiä projektitoimiston tehtäviä, kaikesta sai uusia asioita irti ja ehkä parhaimpana muistona koko harjoittelujaksosta jäikin mieleen oman osaamisen hyödyntämien. Pystyin luomaan projektitoimistolle hyödyllisiä materiaaleja oman osaamiseni avulla, sekä sain myös itselleni varmuuden, että voin hyvällä sydämelläni kertoa näistä asioista, että kyllä minä osaan.

 

– Jenny Ahlman, Linkedin

Leave A Reply