Viisi nostoa standardeista

0

Standardeja on kaikkialla: ne takaavat turvallisuutta, varmistavat tuotteiden yhteensopivuutta ja parempaa laatua. Maailman standardien päivän kunniaksi  nostamme seuraavassa esiin standardeja, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään — tiesimme sitä tai emme.

HAMKin kirjastolla on käytössä SFS Online -palvelu, josta löytyvät standardien ajantasaiset versiot. Palvelun käyttö edellyttää HAMKin käyttäjätunnusta. Lisää tietoa eri aihealueiden standardeista löydät Suomen standardisoimisliiton sivuilta.

SFS-EN ISO 22000 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästä on suuri hyöty paitsi elintarvikealan yrityksille, myös meille kaikille. Se parantaa kuluttajien turvallisuutta, varmistaa lainmukaisuuden, tehostaa toimintaa ja vahvistaa brändin mainetta, mikä voi johtaa parempaan liiketoiminnalliseen menestykseen.

Energiatehokkuus-standardit (ryhmä 94)

Energiatehokkuus-standardit auttavat löytämään sellaiset rakennus- ja talotekniset ratkaisut, jotka säästävät energiaa ja suojelevat ympäristöä. Niissä huomioidaan lämpöhyödyt, rakennuksen ominaisuudet, maan ilmasto-olosuhteet sekä sisäympäristölle asetetut vaatimukset.

SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät

Laadunhallintajärjestelmän tehtävänä on tehdä yrityksen työskentelystä aina parempaa ja saada asiakkaat entistä tyytyväisemmiksi. Tämä järjestelmä pitää huolta siitä, että johtaminen, resurssien käyttö, työvaiheet ja niiden kehittäminen ovat aina hyvällä tolalla. Siihen kuuluu myös jatkuva tietojen kerääminen, tutkiminen ja asioiden parantaminen.

SFS-EN ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä on paljon hyötyä sekä yksilöille että organisaatioille. Se edistää terveyttä ja turvallisuutta, parantaa tehokkuutta, auttaa lain noudattamisessa ja voi vahvistaa organisaation mainetta vastuullisena toimijana.

SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmästä hyötyvät kaikki. Se auttaa vähentämään ympäristöhaittoja, parantaa lainmukaisuutta, säästää kustannuksia, lisää kilpailuetua ja edistää kestävää kehitystä.

Tekstissä on hyödynnetty ChatGPT:tä  muuntamaan virkakielinen kuvaus selkokielelle.

Kuvasta kiitos: blickpixel @ Pixabay 

Comments are closed.