Lukukoiratoimintaa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa

0

HAMKin kirjasto on yhteistyössä sosiaalialan yliopettaja Merja Salmisen sekä sosiaalialan palvelukoordinaattori Niina Mäkisen kanssa järjestänyt syksyn 2018 aikana Kennelliiton lukukoiratoimintaa Hämeenlinnan kampuksella. Lukukoiratapaamisia on vielä tulossa tämän vuoden puolella 21.11. klo 14 sekä 12.12. klo 10 ja niihin voi vielä ilmoittautua mukaan. Jututimme yliopettaja Merja Salmista 24.10. lukukoiratapaamisen jälkeen ja pääsimme myös tapaamaan ihastuttavaa Ada-lukukoiraa.

Lukukoiratoiminnan merkitys korkeakouluopiskelijoille

Lukukoiratoimintaa on Suomessa järjestetty erityisesti lapsille lukutaidon edistämiseksi. Ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnatun lukukoiratoiminnan tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Lukukoiratapaamisten avulla pyritään muun muassa lieventämään esiintymisjännitystä sekä lisäämään varmuutta esiintymistilanteissa.

Koiran kohtaaminen on HAMKissa järjestettyjen tapaamisten perusteella ollut erittäin tärkeää opiskelijoille. Koira edustaa monelle luontoa ja pehmeitä arvoja; se tuo piristystä päivään ja elämäniloa kampukselle. Lukukoiran tapaaminen vie ajatuksen hetkeksi muualle kiireen keskeltä. Samoin kuin Ylen jutun mukaan esimerkiksi eläinvideoiden katsominen virkistää aivoja ja luo positiivisia tuntemuksia.

Korkeakouluopiskelijoille suunnattua lukukoiratoimintaa on aiemmin kokeiltu Itä-Suomen yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylässä KnowHau-hankkeessa on tarkoituksena edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelukykyä erityisesti kieltenopiskelussa.

Merja vinkkaakin, että lukukoiratoiminnan tutkimus soveltuisi hyvin sosionomi- tai varhaiskasvatuksen opiskelijalle. Lisäksi on suunnitteilla lukukoiratoiminnan laajentamista muillekin HAMKin kampuksille kuin Visamäkeen.

Mitä lukukoiratapaamisen aikana tapahtuu?

Perusideana lukukoiratapaamisissa on, että tapaamiseen saapuva henkilö lukee lukukoiralle valitsemaansa teosta, esimerkiksi omia muistiinpanoja, kurssikirjaa tai romaania. Aikaa tapaamiseen on varattu 15 minuuttia, mutta kannattaa huomioida, että se on yllättävän pitkä aika lukea ääneen. Tilassa on säkkituoli, jolle asettaudutaan mukavasti sekä matto koiralle. Lukukoira Ada on totutettu matolle istumiseen ja säkkituolin läsnäoloon lukukoiratapaamisten aikana.

Lapset lukevat lukukoiralle oman lukutaitonsa mukaan. Luettavana voi olla esimerkiksi kuva- tai tavutettu kirja, jossa on vähän tekstiä. Osa vanhemmista on myös valinnut lapselleen esimerkiksi koekirjan luettavaksi, jotta opiskeltava asia jää paremmin mieleen koetta varten.

Merja Salminen ja Ada-lukukoira

Ääneen lukeminen auttaa oppimisessa, varsinkin kun oppiminen on moniaistista: lukukoiratapaamisissa on mukana puhe, näkö ja kuulo. Myös mieleen painaminen helpottuu, kun oikein keskittyy ääneen lukemiseen. Lukukoira voi motivoida ja innostaa lukemaan jatkossakin enemmän.

Jyväskylän yliopiston KnowHau-hankkeen lukukoirat toimivat erityisesti kieltenopiskelun apuna. Toisella kielellä lukeminen on auttanut opiskelijoita jännityksen lieventämisessä, esimerkiksi esitelmän pitämiseksi englanniksi. Nykyajan työssäkin vaaditaan paljon spontaania esiintymistä ja ohjaamista tai ollaan muuten jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Lisäksi usein pitäisi olla vakuuttava ja vaihtaa kieliroolia lennossa. Kun ei ole paljon kokemusta vieraalla kielellä esiintymisestä, alkaa helposti jännittää tilannetta vielä enemmän.

Yhdysvalloissa on tehty tutkimusta, jonka mukaan koira ymmärtää sanoja jopa enemmän kuin äänensävyjä. Ada katsoo Merjan mukaan myös paljon käsien liikkeitä ja miten niillä ohjataan. Koiralla on koko ajan tutka päällä siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Merja onkin huomannut, että Ada kuuntelee vieläkin tarkkaavaisemmin, jos kuulee tapaamisissa muuta kieltä kuin Suomea.

Kokemuksia lukukoiratapaamisista

HAMKin opiskelijat ovat tykänneet Adalle lukemisesta kovasti ja koiran kohtaaminen on tuonut iloa. Varsinkin vaihto-oppilaat ovat olleet riemuissaan lukukoiratoiminnasta. Merja on iloinen siitä, että HAMKista järjestyi tila, johon saa ensinnäkin tuoda koiran tapaamista varten. Jatkossa kiinnitetään huomiota myös mahdolliseen tilan sijaintiin, nykyisen tilan vieressä on aika vilkas käytävä, lukuhetkien paikka voisi olla suojaisempi. Ennaltaehkäisevänä keinona allergioiden suhteen käytetään usein sitä, että valitaan yksi huone, jossa luetaan. Allergiat on otettava huomioon lukukoiratapaamisissa, mutta usein eläinten kohtaaminen koetaan tärkeämmäksi kuin itse allergia, näin on esimerkiksi vanhuksille järjestetyissä kohtaamisissa. Yleisissä kirjastoissa allergiaoireista ei ole tullut valituksia.

Lukukoiran tapaamiseen saapui myös kirjaston tietopalvelusihteeri Asta Ojala. ”Kun aloitin lukemisen Adalle, niin huomasin heti, kuinka Ada meni makuulleen ja asettui selvästi kuuntelemaan. Asentoa vaihtaessa koiran siirtyminen hieman havahdutti katseen kirjan sivuilta, jolloin lukemiseen keskittyi eri lailla kuin normaalisti omassa rauhassa lukien,” Asta kertoi lukukoiratapaamisen olleen positiivinen, uudenlainen elämys.

Merja kertoo, että lukukoirana toimiminen on koirallekin täyttä työtä – se vaatii paljon keskittymistä. Jos esimerkiksi tunnissa on neljä vartin tapaamista, niin kohtaamiset vaihtuvat tiuhaan. Lukemisten välissä pidetään pieni paussi ulkoilemalla. Kahden tunnin lukuhetket ovat ehdoton maksimi tapaamisen kestolle. Rauhoittuminen on tärkeää. Lukukoiran omistajan on pidettävä tarkasti huolta siitä, että koira saa varmasti levätä tarpeeksi – Merja lukukoirailee kerran viikossa Adan kanssa.

Koirien soveltuvuus lukukoiraksi arvioidaan tarkoin. Lukukoirien ei tule hätkähtää tai hermostua. Tapaamiset pidetään mukavan rentoina kohtaamisina, jotka johtavat myös seuraavaan positiiviseen koirakohtaamiseen. Jos on kovin peloissaan koirista, siedätyshoitona lukukoiratapaamista ei tule pitää. Merja kertoo, että Yhdysvalloissa lukukoiraa hyödynnetään jopa vankeinhoidossa ja sosiaalisesti syrjäytyneiden parissa lukutaidon kohentamiseksi.

Lukukoira ottaa samanlailla vastaan sekä lapset että aikuiset – kaikki kohtaamiset ovat koirallekin tärkeitä. Kuitenkin erityisen koirarakas lapsi voi ottaa kontaktia aikuista rohkeammin ja silloin Adakin on rennommin. Merja jatkaa, että toki voi käydä niinkin, että koira innostuu peilaamaan aktiivisen lapsen käytöstä. Ada pitääkin erilaisten temppujen tekemisestä, mutta malttaa olla kiltisti paikallaan ja kuunnella kun ollaan lukukoiran töissä.

Koiran nimi: Ada

Ikä: 7 v.

Kuinka kauan toiminut lukukoirana: 2 vuotta, Ada aloitti 5-vuotiaana lukukoirana ja on ollut paljon mukana lapsille suunnatussa lukukoiratoiminnassa eri kirjastoissa

Adan lempijutut: Temput, autoilu, rapsuttelut ja silitykset. Harrastuksena myös koiratanssi.

 

Ilmoittautuminen lukukoiratapaamiseen HAMKissa ja lisätietoa:

Palveluasiantuntija Anna Mikkonen, Hamk kirjasto- ja tietopalvelut, anna.mikkonen@hamk.fi

Tutustu lisää lukukoiratoimintaan:

Kennelliiton lukukoiratoiminta

Comments are closed.