Kiertotalouden opetusmateriaaleja AOE-portaalissa

0

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke, tuttavallisemmin KiertotalousAMK, edistää kestävyyttä ja kiertotaloutta ammattikorkeakouluissa. Yksi konkreettinen esimerkki ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta kiertotaloutta edistävästä opetuksesta on opetusmateriaalien tuottaminen yhteiskäyttöön.

Kiertotalous käsitteenä on yleistynyt 2010-luvulla ja on ennen kaikkea vaihtoehto fossiilisiin luonnonvaroihin perustuvalle taloudelle. Siirtyminen perinteisestä kestämättömästä taloudesta kiertotalouteen on monitieteinen ja monialainen prosessi, joka vaatii laajaa yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Muutos kiertotalouteen vaatii lisäksi uudistamista ja mukauttamista koulutuksen kaikilla tasoilla.

KiertotalousAMKissa opettajat ovat tuottaneet oppimateriaaleja toisten opettajien vapaaseen käyttöön. Oppimateriaalien käyttäminen helpottaa sekä omaa tiedonhankintaa että opetuksen valmistelua. Jaettu materiaali tarjoaa mahdollisuuden oppia kollegalta ja mahdollistaa sekä opettajan oman että opettajien yhteisen työn reflektoinnin. Käyttäjä saa uusia näkökulmia omaan opetukseensa ja voi laajentaa ja syventää omaa osaamistaan. Lisäksi kollegoilta saatu tuki voi lisätä työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista.

Oppimateriaalin tuottajille tehdyssä kyselyssä ilmeni, että opettajat olivat tyytyväisiä saatuaan hankkeen myötä aikaa ja tukea laadukkaiden oppimateriaalien tuottamiseen. Tekijänoikeudet ja niihin oikeaoppinen viittaaminen, materiaalien ajantasaisena pysyminen sekä materiaalien ymmärrettävyys ovat huolettaneet opettajia, eikä normaalissa arjessa ole liiemmin aikaa panostaa laadukkaisiin opetusmateriaaleihin. Ollakseen mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä oppimateriaalissa pitää olla myös jonkinlainen kuvaus laatijan ajattelemasta oppimisprosessista. Tuotettujen materiaalien päivittäminen tulee miettiä vielä tarkasti ennen hankkeen päättymistä.

Erityisen onnistunutta hankkeen tuloksissa on, että tuotetut materiaalit toimivat parhaimmillaan myös julkaisuina ja tukevat siten ammattikorkeakoulujen julkaisupisteiden keruuta. Opintomateriaalit voivat toimia myös laatijoiden asiantuntijuuden käyntikortteina, kun ne ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä.

Kiitämme oppimateriaalien laatijoita ja toivomme materiaalin ahkeraa käyttöä opetuksenne tukena!

Oppimateriaaleja on julkaistu Opetushallituksen avoimessa alustassa Avointen oppimateriaalien kirjastossa. HAMKissa tuotetut oppimateriaalit liittyvät metsätalouteen, energiatekniikkaan, biohiileen, muotoiluun, puutarhatalouteen sekä Teollisuus4.0:aan. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tietoa kirjoittajista

Nina Kokkonen      Minna Palos

Nina Kokkonen toimii Evolla ja Visamäessä puukaupan ja uusiutuvien energiamuotojen lehtorina. Nina on koulutukseltaan metsänhoitaja ja hänellä on jatko-opinnot Aalto-yliopistolla meneillään.

Minna Palos työskentelee Visamäessä erilaisissa hankkeissa projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Minna on koulutukseltaan KTM ja varanotaari.

Leave A Reply