Automaatio kasvihuoneviljelyssä

0

Ihmisen käsin tekemällä viljelytyöllä on edelleen hyvin suuri merkitys kasvihuoneviljelyssä. Mahdollisuuksiin käyttää työtä helpottavia koneita ja automatisoida tuotantoa vaikuttavat viljelmän koko ja kasvit sekä kasvivalikoima. Lepaan tomaattihuoneessa on käytetty robottia kuljettamaan tomaatteja kasvihuoneesta lajittelukoneelle.

Vihanneshedelmien kuten kurkkujen, tomaattien ja paprikoiden viljelyssä tarvitaan suuri määrä käsityötä. Käytännössä kaikki kasvuston hoitotyö tehdään käsityönä. Valittu viljely- ja tuentajärjestelmä vaikuttaa siihen, mitä töitä tehdään. Tomaatilta poistetaan sivuversot ja taimien kasvaessa pituutta alimpia lehtiä poistetaan. Myös sisäisistä kuljetuksista voi koitua merkittävä määrä työtä, varsinkin vanhoissa kasvihuoneissa. Kaikki syntynyt kasvijäte pitää kuljettaa kompostikonttiin. Poimittu sato siirretään lajittelukoneelle.

Suurilla ruukkuvihannesviljelmillä on tällä hetkellä korkea automaatioaste. Näön ja käden liikettä vaativat toiminnot tehdään kuitenkin pääosin käsityönä.

Nykyaikaisessa tomaatinviljelyssä on korkea satotaso. Poiminta on yksi keskeisimmistä käsin tehtävistä säännöllisesti toistuvista töistä. Tomaattien kehittyminen on nopeaa. Vaikka satoa poimitaan kolme kertaa viikossa, kaikki tomaatit eivät ole samassa kehitysasteessa. Eri ihmiset myös haluavat nauttia tomaattinsa hieman eri kehitysasteissa; toiset toivovat napakampaa suutuntumaa, ja toisille täysin kypsä hedelmä on mieluisampi. Poiminnan automatisointi voisi kustannussäästöjen lisäksi tehdä työn tuloksen tasalaatuisemmaksi. Poiminta voisi olla keskeytyksettömästi jatkuva toiminto. Toisena mahdollisuutena voisi olla värilajittelun tekeminen automaattisen poiminnan yhteydessä.

Lepaassa olemme käyttäneet robottia tomaattien siirtämiseen kasvihuoneesta lajittelukoneelle. Ohjaus tapahtuu kännykän avulla. Kartasta valitaan piste, minne robotti halutaan ohjata. Tämän jälkeen käynnistetään toiminto. Mikäli robotin reitillä on jokin este, kiertäminen tapahtuu automaattisesti. Jopa pölytykseen käytettävät lentävät kimalaiset tulevat havaituiksi.

On ollut ilo havaita, että opiskelijoilla on ollut suurta mielenkiintoa robotin kehitystyötä kohtaan.

SatoBotti-hanketta rahoittaa EAKR.

Lepaan kuljetusrobotti

Katso videolta, kuinka kuljetusrobotti toimii kasvihuoneessa.

Kirjoittaja

Mika Järvinen

Mika Järvinen toimii Lepaalla HAMK Bion tutkimuspalvelupäällikkönä ja on viljelyasiantuntijana SatoBotti-hankkeessa.

Leave A Reply