Näyttöpäivä-malli opinnollistamiseen

0

Opinnollistaminen on opiskelijan mahdollisuus päästä osoittamaan työssä kertynyttä osaamista. Korkeakoulupoliittisena tavoitteena on lisätä opinnollistamista, sillä monet opiskelijat käyvät työssä opintojen aikana. Työpajan aikana esiin tulleet keskeiset näkökulmat:

Haaga-Helian näyttöpäivä-malli

 • Kuusi lauantaita vuoden aikana
 • Näytöt 5 op:n kokonaisuuksina
 • Opiskelija ilmoittautuu ja tekee kirjallisen ennakkotehtävän
 • Moodle-alusta hyödynnetään / ohjattu näyttö
 • Näytöt ennen normiopetusta, sillä jos ei pääse läpi voi osallistua toteutukseen
 • Ei oteta kantaa siihen, miten osaaminen on hankittu
 • Näyttöä ei voi korottaa
 • Näyttöön kuuluu itsearviointi ja vertaisarviointi
 • Alumnit arvioivat myös ja heille järjestetään opintopisteytetty koulutus, josta 5 op on hyväksiluettavissa opettajaopintoihin, YAMK-opintoihin jne.
 • Opiskelija voi suorittaa yhden näyttöpäivän aikana max 30 op (harvinaista)
 • Yli 2000 op on tullut näyttöjen kautta yhden lukuvuoden aikana.

Alla olevassa kuvassa on tiivistetysti kuvattu Haaga-Heliassa toteutetun näyttöpäivän toimintamalli. Lisätietoa opinnollistamisesta leena.nikander@hamk.fi

Leave A Reply