Yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti – kokemuksia hanketoteutuksesta yritys-opiskelijayhteistyönä

0

Syys-lokakuun 2022 aikana kanta- ja päijäthämäläiset elintarvikealan yritykset saivat apua vastuullisuusviestintämateriaalien tuottamiseen englanniksi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden avulla. Toteutus oli osa maaseuturahaston Kestävä RuokaHäme -hankkeen toteutusta, jossa yrityksiä autetaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden ymmärtämisessä sekä niiden esille tuomisessa.

Kansainvälisyydellä lisämaustetta vastuullisuusviestintään

Kestävä RuokaHämeen yksi teemoista on kansainvälistymisen monet mahdollisuudet ja oman osaamisen esiintuominen. Kansainvälisyysnäkökulmalla halutaan tuoda esille alueellisen kestävän ruokatuotannon merkitystä osana globaalia ruokajärjestelmää. Yrityksiä rohkaistaan kansainvälistymään matalalla kynnyksellä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen nettisivujen toiminnan esittelyä englanniksi, osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin vaikkapa FRUSH-tapahtuman kuuntelemiseen kotisohvalta tai osallistumista englanninkieliseen opiskelijayhteistyöhön.

Yritys-opiskelijayhteistyötä toteutettiin osana HAMKin Sustainable Bioeconomy -opintokokonaisuutta. Opiskelijatiimit vierailivat yhteistyöyrityksensä luona, ottivat kuvamateriaalia ja haastattelivat yritysedustajia. Yhdessä yritysten kanssa pohdittiin yrityksille tärkeitä vastuullisuusteemoja, nostettiin esille ehkä vähän uudenlaisiakin näkökulmia, mutta ennen kaikkea tarjottiin ajatuksia ja huomioita, miten yritys näkyy omissa viestintäkanavissaan.

Kansainvälistymistä nostettiin hankkeen toteuttamisessa muutenkin. Hankkeelle luotiin englanninkieliset esittelydiat, joita on jo hyödynnetty kansainvälisessä yhteistyössä. Keväällä 2022 järjestettiin yrityksille yritysvierailu Tiirinkosken tehtaalle ja tilaisuus, jossa kerrottiin yritysvierailujen tuotteistamisesta ja markkinoinnista kansainvälisille asiakkaille. Suomalaiset elintarvikealan tuotantoyritykset ja maatilat ovat mielenkiintoisia vierailukohteita mm. ulkolaisille ammattiryhmille.

Hankkeesta ja yritys-opiskelijayhteistyöstä opettajat tekivät myös englanninkielisen videon. Toteutuksessa oli mukana myös kaksi espanjalaista ja yksi ranskalainen vaihto-opiskelija. He pohtivat vastuullisuutta haastattelemalla kotimaansa elintarvikealan yrityksiä sekä suunnittelivat ja toteuttivat yrityksille ja opiskelijoille englanninkielisen webinaarin, jossa opiskelijat esittelivät yrityksille valmiita viestintätuotoksia.

Tuotokset ja niiden hyödynnettävyys

Jokainen mukana ollut yhteistyöyritys sai kahdesta neljään blogitekstisisältöä ja 3 infograafia, joissa kunkin yrityksen tärkeät vastuullista toimintaa esille tuovat teot tulevat ilmi.

Yritysten palautteet hankkeen toteutuksesta ja opiskelijoiden tuottamasta viestintämateriaalista olivat positiivisia. Toteutus herätteli yrityksiä pohtimaan omaa toimintaa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan kannalta.

“Kiitos aiheeseen herätyksestä. Kestävä ruuantuotanto on läheinen asia ja sitä mietitään paljon. Ajoittainen herättäminen aiheeseen on silti välillä paikallaan. Täällä touhutaan paljon omassa ”kuplassa”, joten ulkopuolisten ajatukset saavat aikaan uutta mietiskeltävää.”

Kestävä RuokaHämeen ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä vastuullisuusviestinnän parissa jatketaan edelleen; siihen haetaan tarkempaa suunnitelmaa, tavoitteellisuutta sekä näkyvyyttä.

Esimerkkeihin opiskelijatuotoksista ja kansainvälisyyteen liittyvistä materiaaleista voi käydä tutustumassa Kestävä RuokaHäme -hankkeen sivuilla.


Kirjoittajat

Sanna Lento ja Satu Kivimäki, HAMK Bio

Leave A Reply