YAMK-opiskelun yhdistäminen tutkimushankkeessa työskentelyyn

0

Monille ajatus opiskelun ja työn yhdistämisestä voi tuntua pelottavalta. Loppujen lopuksi molemmat vaativat huomattavan määrän aikaa, energiaa ja keskittymistä. Oikealla lähestymistavalla on kuitenkin mahdollista saavuttaa tavoitteensa. Tässä joitakin vinkkejä ja kokemuksia Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) projekti-insinöörinä työskentelevältä, pian valmistuvalta YAMK-insinööriltä.

Yksi keskeisimmistä asioista opiskelun ja työn yhdistämisessä on asettaa selkeät prioriteetit ja tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnistaa, mikä on itselleen sillä hetkellä tärkeintä, ja keskittyy niihin ensin. Työskentelen HAMK Tech -tutkimusyksikössä erilaisten tutkimushankkeiden ja toimeksiantotutkimuksen parissa. Heti kun kuulin mahdollisuudesta päästä työskentelemään tutkijana Bioraaka-aineosaamisen keskus -hankkeessa, mieleeni tuli ajatus tutkimuksen yhdistämisestä opintoihin. Olin aikaisemmin kuullut kollegan kokemuksesta YAMK-opintojen suorittamisesta tutkijana toimimisen ohella, joten luottavaisin mielin päätin itsekin hakea heti seuraavana lukuvuonna alkavaan Biotalouden ratkaisut YAMK-toteutukseen.

Suunnittelin opintoni jo heti alkuun siten, että opinnot tukevat mahdollisimman paljon nykyisessä työssäni kehittymistä. Opinnäytetyön aihettakaan ei tarvinnut erikseen pohtia, koska tutkimuksen suunta oli jo hanketta suunniteltaessa mietittynä. Hankkeessa pääsin tutkimaan väriaineiden tuottamista teollisuuden sivuvirtana syntyvistä puunkuorista ja näiden väriaineiden hyödyntämismahdollisuuksia muun muassa kankaanpainannan sekä puun pinnoitteiden väriaineina.

Opinnäytetyöni puolestaan syntyy artikkeliopinnäytetyönä hankkeen tutkimustulosten pohjalta. Nyt vuoden opiskeluajan jälkeen jäljellä onkin enää opinnäytetyön viimeistely ennen valmistumista.

Tutkimushankkeessa työskenteleminen on ollut monipuolista ja opettanut paljon erilaisia taitoja niin yksilö- kuin tiimityöskentelystäkin. Myös oma polku tutkijana on saanut uusia suuntia ja lisännyt itsevarmuutta toimia itsenäisesti sekä viedä omaa tutkimusta eteenpäin.

Nainen seisoo tutkimuslaitteen vieressä

Tärkeää opintojen ja työn yhdistämisessä on myös luoda aikataulu, jonka avulla aikaansa voi hallita tehokkaasti. Tämä tarkoittaa päivien ja viikkojen suunnittelemista siten, että kaikille elämän osa-alueille jää riittävästi aikaa. Se tarkoittaa myös rajojen asettamista työ- ja opiskeluajalle, kuten puhelimen sammuttamista ja häiriötekijöiden välttämistä, unohtamatta kuitenkaan myös vapaa-ajan tärkeyttä. HAMKin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot on suunniteltu siten, että ne ovat aikataulultaan ja toteutukseltaan helposti yhdistettävissä omaan työhön. Kurssitarjonta on monipuolinen, ja jokaiselle löytyy joustavasti omanlaisensa kokonaisuus omista kiinnostuksen kohteista ja taustakoulutuksesta riippuen.

Työn ja opintojen onnistuneen yhdistämisen tärkeimpiä tekijöitä on tukiverkosto, oli kyseessä sitten ystävät, perhe tai muut henkilöt, joihin tukeutua. He voivat auttaa pysymään motivoituneena, antamaan palautetta ja tarjoamaan apua, kun sitä tarvitsee. Lisäksi erilaiset ryhmät ja ohjaajat voivat auttaa pysymään opintojen kanssa raiteilla ja voittamaan mahdolliset haasteet. Hyvä esimerkki tästä oli omissakin opinnoissa hyödynnetyt opintoryhmät, joihin ryhmämme jaettiin heti ensimmäisten opiskelupäivien aikana. Samaan ryhmään pyrittiin valitsemaan ammatillisilta taustoiltaan samanhenkisiä opiskelijoita, jotta vertaistuen saaminen olisi opintojen aikana helpompaa. Näissä ryhmissä toteutettiin monet ryhmätyöt ja jaettiin kokemuksia opintojen etenemisestä. Ja mikä parasta, hyödynsimme tilaisuuden kokoontua ryhmätyön äärelle ja pääsimme vierailulle yhden ryhmämme jäsenen omistamalle laamatilalle!

On myös tärkeää muistaa, että on ok pyytää apua ja tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Jos jokin ei toimi, älä pelkää muuttaa lähestymistapaasi. Jos esimerkiksi huomaa, että kurssitehtävissä on vaikeaa pysyä mukana kokopäivätyön ohella, saattaa joutua väliaikaisesti lyhentämään työaikaa tai hidastamaan tahtia opiskelussa. Loppujen lopuksi opiskelun ja työn yhdistäminen ei aina ole helppoa, mutta ehdottomasti mahdollista. Asettamalla selkeät prioriteetit ja tavoitteet, hallitsemalla tehokkaasti aikaansa, omistamalla tukijärjestelmän ja olemalla avoin muuttuville tilanteille voi saavuttaa tavoitteensa. Työn ja opiskelun yhdistäminen on loistava tapa hankkia lisää ammatillista kokemusta, rakentaa verkostoja ja lisätä ansaintamahdollisuuksia. Suunnittelulla, priorisoinnilla ja positiivisella asenteella voi saavuttaa menestyksen sekä työssä että opiskelussa.

 


Kirjoittaja

Roosa Helander, projekti-insinööri, HAMK Tech -tutkimusyksikkö

Leave A Reply