Vuosi testausinsinöörinä

0

Oletko kiinnostunut konetekniikasta tai opiskelemassa alaa? Mietitkö millaista mahtaa olla työelämässä oleminen? Valmistuin vuonna 2022 konetekniikan insinööriksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta ja tässä julkaisussa kerron, millainen ensimmäinen työvuoteni oli.  

Työn aloitus

Aloitin työskentelyn testausinsinöörinä Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikössä pitkäaikaiskestävyys-ryhmässä marraskuussa 2022. Testausinsinöörien työtehtävät saattavat vaihdella hyvinkin paljon riippuen työpaikasta. HAMK Techin pitkäaikaiskestävyysryhmässä tutkitaan muun muassa materiaaleja ja niiden kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. 

Vuosi alkoi työhön perehdytyksellä ja erilaisiin toimeksiantoihin tutustumalla. Ensimmäinen isompi työni oli tutkia erilaisten teräksestä valmistettujen kattonäytteiden taivutuksia ja tehdä niistä raportti. Usein kattoprofiilit vaativat erilaisia muovauksia ja taivutuksia, jotka saattavat vaikuttaa kattomateriaalin käyttöikään. Työssäni pääsin käyttämään mikroskooppia, valokuvaamaan ja vertailemaan eri materiaaleja keskenään. Ensimmäisen isomman raportin kirjoittamiseen sain onneksi apua, siinä oli paljon uutta opittavaa! 

Ulkokenttä- ja olosuhdetutkimus

Työt jatkuivat perehtymällä pitkäaikaiskestävyyden ulkokenttätutkimukseen. Tämän tutkimuksen avulla pyritään saamaan ajantasaista tietoa eri materiaalien kestävyydestä, ja sen avulla yritetään löytää oikea materiaali erilaisiin rakennuskohteisiin. Pitkäaikaiskestävyysryhmä tutkii useamman ulkomailla olevan testikentän näytteitä yritystoimeksiantona. Työni oli kuvata näiltä kentiltä poistettuja näytteitä ja tutkia niiden näkyviä muutoksia. Perehdyin myös globaaliin aurinkosäteilyyn ja sen vaikutuksiin ulkotestikentillä. HAMK Tech -tutkimusyksikkö on mukana kansainvälisessä ICP Materials -tutkimuksessa, jossa vastuualueena on maalipinnoitettuihin teräslevyihin liittyvä tutkimus. ICP Materials -näytteitä sijaitsee useammalla ulkotestikentällä ympäri Eurooppaa, ja niistä tutkitaan mm. likaantumista ja kiilto- ja värimuutoksia. Tutkin näiden näytteiden muutoksia ja niiden testikenttien ilmastodataa sekä vertailin tietoja keskenään. Tuloksena sain ison tietopaketin, vaikka ihan selvää korrelaatiota ei arvojen välillä löytynyt. 

Vuosi jatkui toimeksiantojen parissa, mm. moottorien, pumpun osien, ruuvien ja erilaisten ohutlevyjen korroosiotutkimuksilla. Korroosiokaapissa tapahtuva olosuhdetutkimus on helppo keino tutkia kappaleiden välisiä eroja ja kestävyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Sääkaapissa voidaan tehdä periaatteessa samanlaista tutkimusta, mutta ilman suolavettä ja vielä suuremmalla lämpötilavaihtelulla. Sääkaappitutkimuksesta eniten mieleen ovat jääneet kuitunäytteet, jotka poikkesivat koostumukseltaan muista tutkittavista kohteista.  

Konenäkö-projekti ja polttotutkimus

Pääsin myös mukaan Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut- eli UNELMAT-hankkeeseen, jonka yhdessä projektissa suunnitellaan konenäön yhdistämistä ulkotestikenttänäytteiden analysointiin. Ensimmäinen tutkimuskohteemme oli levyjen pinnan rakkuloituminen, jossa näytteen pinnoitteen alle tulee pullistumia. Rakkuloituminen kertoo usein pinnoitteen kestävyyden heikentymisestä, eikä se ole toivottava ominaisuus. Tämän ilmiön ympärille on olemassa standardi, jossa määritellään rakkuloiden kokoa ja esiintymistiheyttä. Konenäön avulla on tarkoitus nopeuttaa standardin mukaisen analysoinnin tekemistä. 

Mieleenpainuvin tutkimus tapahtui keväällä, kun saimme toimeksiannon polttotesteistä. Tutkimme muovisia osia ja niiden poltto-ominaisuuksia useamman päivän ajan. Polttotestit olivat hyvin mielenkiintoisia ja osoittivat selvästi tuotteiden välisiä eroja. Tutkimuksen avulla pystytään valitsemaan palonkestävämpi materiaali tietyn riskiluokan kohteisiin. 

Kesän tutkimukset ja Lapset mukaan töihin -päivä

Kesällä pääsin myös tekemään kiilakokeita, käyttö- ja muovauslämpötilamäärityksiä, ulkotestiin lähtevien levyjen käsittelyä ja leikkausta. Kesäisin pitkäaikaiskestävyysryhmä tekee yhteistyöyrityksen kanssa ulkotestikentän tarkastuksia, joihin sain osallistua useamman viikon ajan. Tarkastukset sisältävät mm. valokuvausta ja näytteiden arviointia.  

Loppuvuodesta HAMKilla oli Lapset mukaan töihin -päivä, johon osallistuin sekä vanhempana että järjestäjänä. Pidimme lapsille suunnistusrataa HAMK Tech -tutkimusyksikön piha-alueella. HAMKilla oli useampi puuhapiste lapsille, joissa omakin lapsi pääsi viihtymään. Päivän parasta antia tuntuivat olevan liikuntahallin monet aktiviteetit sekä tekoälyn avulla tapahtunut piirustuksen tekeminen.  

Vuosi testausinsinöörinä meni nopeasti, ja olen päässyt mukaan toinen toistaan mielenkiintoisempiin työtehtäviin ja projekteihin. Vuonna 2024 jatkan työskentelyä HAMK Tech -tutkimusyksikössä projekti-insinöörinä. Työnkuvani muuttuu hieman enemmän projekteihin painottuvaksi, mutta toivon että työt pysyvät kuitenkin yhtä monipuolisina ja odotan innolla tulevaa! 


Kirjoittaja

Riikka Aalto, projekti-insinööri, HAMK Tech -tutkimusyksikkö 

Leave A Reply