Virtuaaliretki avaa ovia maatalousalan oppilaitoksiin

0

Tiedätkö, miten arki Ahlmanin opetusnavetassa sujuu tai miten kestävää kotieläintuotantoa toteutetaan Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla? Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) koordinoimassa Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeessa järjestettiin syksyn 2021 aikana neljä virtuaaliretkeä maatalousalan koulujen yhteydessä toimiville opetusmaatiloille. Retkillä esiteltiin tuotanto- ja oppimisympäristöjä sekä uutta tekniikkaa. Niiden avulla välitettiin tietoa ja tunnelmia suoraan aidosta oppimisympäristöstä. 

Jokainen retki toteutettiin omalla tavallaan. Ahlmanin navettaan ja tiimioppiseen tutustuttiin etukäteen navetalla tehtyjen videoiden avulla. Virtuaaliretki -tilaisuus juonnettiin Teams -ympäristössä. Videoiden pohjalta käytiin keskustelua. Kysymyksiin vastaamassa olivat oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat. Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen virtuaaliretket oli yhdistetty tapahtumiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouskampuspäivä Tarvaalassa välitettiin Facebookin kautta. Livelähetyksestä vastasivat opiskelijat, jotka kiersivät haastattelemassa asiantuntijoita. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tapahtuma järjestettiin Korven koulutilalla. Reaaliaikaista videota välitettiin Instagramin kautta. Tapahtuman jälkeen tapahtumasta tehtiin koostevideo.  

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan luomutilalle tehty retki poikkesi edellisistä siinä, että se oli etukäteen suunniteltu tunnin mittainen itsenäinen livetapahtuma opetus- ja tutkimusmaatilan alueella. Retkellä vierailtiin reaaliaikaisesti kolmessa eri kohteessa ja lisäksi esitettiin yksi etukäteen tuotettu video. Retken teemaksi oli valittu aihe “Miten kestävä tuotanto ja kokeilukulttuuri näkyy Mustialan luomutilan tuotannon suunnittelussa ja käytännön työssä?”. Opiskelijat johdattivat osallistujat navettaan, laitumille ja nurmikaistoille. Vastassa oli asiantuntija, joka kertoi valitusta aiheesta ympäristön avulla. Koska pisteet sijaitsivat etäällä toisistaan, jokaisen pisteen lähetys tapahtui eri älypuhelimesta. Retki toteutettiin Zoom -ympäristössä, jossa osallistujat pystyivät lähettämään kysymyksiä chat -kanavan kautta. Jokaiseen pisteeseen oli varattu aikaa noin 15 min. Kaikista pisteistä oli etukäteen tuotteistetut videot siltä varalta, jos livelähetys ei esimerkiksi runsaan sateen takia olisi onnistunut.  

Kokemukset Mustialassa toteutetusta retkestä 

Livetapahtuman järjestäminen onnistui hyvin. Oli yllättävää, miten hyvin ulkona järjestetty autenttinen tilanne saatiin välitettyä osallistujille ja samalla pystyttiin toimimaan vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa. Projekti opetti kaikille uutta. Tekniseen toteutukseen saimme tukea HAMKin yhteisistä palveluista. Tietyn teeman pohtiminen tuotantotiimissä synnytti uutta yhteistä näkemystä. Etukäteen tehdyt harjoitukset ja kuvaukset olivat oleellinen osa prosessia.  Kun sisältö oli etukäteen suunniteltu ja esitystapa harjoiteltu, syntyi samalla moneen asiayhteyteen soveltuvaa laadukasta digitaalista oppimateriaalia opetuksen tueksi.  

Eri ympäristöjen ominaisuuksia vertailtaessa todettiin, että Zoomissa oli kaikki vuorovaikutteiseen mobiililähetykseen tarvittavat ominaisuudet. Osallistujat pääsivät vapaasti ympäristöön. Kuvauspistettä voitiin vaihtaa helposti eri laitteelta toiselle. Kuvan ja äänen laatu olivat hyvät. Virtuaaliretki on toimiva konsepti luonnonvara-alan koulutuksiin, jossa autenttinen luontoympäristö on oppimisen kohde. Opiskelijoiden ennakkoluulottomuus ja innostus tapahtuman toteuttamisessa oli käsinkosketeltavaa ja tapahtuman onnistumisen tukipilari. Retkille on tulossa jatkoa sekä hankkeen, että tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja yrittäjät kokoavan AgriHubi -verkoston puitteissa.   

 

Kirjoittaja: Outi Vahtila, HAMK Bio, maaseutuelinkeinojen koulutus, Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke 

Leave A Reply