Vastuullisuus kiinnostaa markkinoinnin opiskelijoita

0

Vastuullisuus koskettaa kuluttajia, liike-elämää, sijoittajia – ja opiskelijoita. Se näkyy yritysten ja ihmisten toiminnassa ja asenteissa. Vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät innovaatiot synnyttävät uusia liikeideoita ja uutta liiketoimintaa. Vastuullisuudesta on myös osattava viestiä markkinoinnin keinoin.

Liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan koulutuksissa toteutettiin syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa 15 opintopisteen toteutus, joka sisälsi kaksi opintojaksoa: Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op ja cSchool-projekti: Vastuullinen markkinointi 10 op. Hybridimallilla toteutetun moduulin osallistujat kuuntelivat asiantuntijavierailijoita eri toimialoilta ja työskentelivät vierailijaluentojen aiheisiin liittyvissä työpajoissa. Moduulin cSchool-osuudessa opiskelu tapahtui koko periodin ajan (8 viikkoa) tiimeissä. Mukana oli 89 opiskelijaa, ja opintokokonaisuudessa oli mukana sekä päivä- että monimuoto-opiskelijoita. Opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat opettajat Eveliina Toivonen, Riitta Ikonen ja Satu Penttala.

Opiskelijoiden oppimistehtävien ja moduulipalautteen perusteella vastuullisuus on kiinnostava aihe niin opiskelijoiden henkilökohtaisessa elämässä kuin näkökulmana liiketalouden opinnoissa ja käytänteissä. Moduulipalautteessa nousi esille erityisesti sisältöjen ajantasaisuus ja monipuolisuus (4,5/5) ja mahdollisuudet soveltaa opittuja asioita työelämässä (4,3/5).

Mitä vastuullinen markkinointi on?

Vastuullinen markkinointi on monitahoinen aihe. Perinteiset vastuullisuuden näkökulmat (taloudellisuus, sosiaalisuus, kulttuuri ja ekologisuus) näkyvät sekä kuuluvat monella tavalla. Aiheet painottuvat myös toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi moduulitoteutukseen sisällytettiin useita asiantuntijanäkökulmia eri toimialoilta. Tässä muutamia nostoja vierailijoiden puheenvuoroista:

  • “Kestävyys ja vastuullisuus ovat matkailun trendejä. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen mihin matkailuvirrat suuntautuvat.” (Menna Rantala, Hevoshäme – kestävän hevosmatkailun maakunta -hankkeen projektipäällikkö, HAMK)
  • “Ennen koronaa kuluttajien suurimpia ympäristöön liittyviä huolenaiheita olivat muovin käyttö ja ilmastonmuutos. Pandemian myötä huomio kääntyi enemmän myös yritysten sosiaaliseen vastuuseen.” (Monna Viiman, PR & Communications Manager, Miraculos Oy)
  • “Vastuullisuuden on näyttävä yrityksen strategiassa ja oltava osa kaikkea toimintaa. Tehdään mitä luvataan ja käytetään asiakastietoja vastuullisesti.” (Niina Huhtala, yrittäjä, Tanssikurssit.fi)
  • “Kaupunkimarkkinoinnissa on panostettava myös sisäiseen markkinointiin. Markkinoinnissa otetaan huomioon asukkaiden osallistaminen ja ilahduttaminen. Näin asukkaat tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi kaupunkia”. (Kati Tiitola, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Linnan Kehitys Oy)
  • “Vanhat, jämähtäneet ennakkoluulot ovat tunnistettu ongelma viestinnässä.” (Vilhartti Hanhilahti, toiminnanjohtaja, Etanoliautoilijat ry)
  • “Kestävän kehityksen tavoitteet ovat mukana kaikissa HAMKin koulutuksissa. Nykyisin jokainen opinnäytetyön tekijä pohtii opinnäytetyönsä tuloksia myös kestävyyden näkökulmasta” (Mervi Friman, tutkimuspäällikkö ja kestävän kehityksen toimintojen koordinaattori, HAMK)

Opiskelijat pohtivat omia valintojaan

Oppimistehtävissä ja työpajoissa opiskelijat pääsivät pohtimaan myös omaa kulutuskäyttäytymistään ja valintojensa vaikutuksia. Monissa vastauksissa ja pohdinnoissa havaittiin, etteivät vastuullisuudesta viestiminen, valintojen tekeminen tai vastuullinen liiketoiminta ole yksinkertaista tai selkeää. Useimmilla olisi halu toimia vaikkapa ekologisesti kestävästi, mutta toisaalta tuotteiden ekologisuudesta voi olla vaikeaa löytää faktatietoa. Myös henkilön oma taloudellinen tilanne vaikuttaa valintojen tekemiseen. Lisäksi keskustelua herätti viherpesu ja siihen liittyvät markkinoinnilliset tekijät.

Pro bono -työtä nonprofit-organisaatioille

Projektityöskentelyosuudessa opiskelijatiimit tekivät kahta projektia. Toinen oli yhteinen projekti kaikille tiimeille ja toisen projektin toimeksiantajaksi opiskelijat valitsivat heitä kiinnostavan voittoa tavoittelemattoman organisaation, jonka toimintaa he voivat osaamisellaan auttaa. Tällainen pro bono -opiskelijatyö tuntui opiskelijoista mielekkäälle:

  • “Omavalintainen projekti oli hauska, koska markkinoinnin ja viestinnän teemoja pääsi pohtimaan kiinnostavan yhdistyksen näkökulmasta.”
  • “Hyvänä asiana näen vastuullisuusteeman, koska se on ajankohtainen ja välttämätön aihe. Lisäksi tekeminen oikealle toimeksiantajalle on tärkeää.”
  • “Projektityöt olivat kivat! Pääsi tekemään ja suunnittelemaan yhdessä yritysten kanssa.”
  • “Oli todella mahtavaa päästä tekemään jotain konkreettista ja nähdä sen vaikutus. Oli myös upea nähdä, kuinka ihmiset ottivat sen vastaan.”

Opiskelijat toteuttivat valitsemilleen organisaatioille markkinointi- ja kampanjasuunnitelmia, somemarkkinoinnin toteutuksia ja ideointia, tapahtumasuunnitelmia sekä visuaalisia markkinointielementtejä. Yhteistyöorganisaatioita olivat muun muassa Hope ry, Sisu Hockey, Kissakoti Kattila, Vailla vakinaista asuntoa ry, Kulttuurikeskus Arx, Leppäkosken puhallinorkesteri, Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys.

Teksti: Liiketalouden lehtorit Satu Penttala, Riitta Ikonen ja Eveliina Toivonen.

Leave A Reply