Väriennusteet pintaa syvemmältä 

0

Mistä elinympäristömme värit tulevat, kuka niistä päättää ja miksi? Väritrendit saattavat kalskahtaa pinnalliselta ”naistenlehtien hömpältä”, mutta todellisuudessa niiden laatimiseksi kerätään varsin syvällistä informaatiota ja signaaleja ympäristöstä sekä maailman tilasta. Kyse ei ole ainoastaan yksittäisistä kauniista väriyhdistelmistä, joita asiaan vihkiytyneet ennustajat intuitiivisesti tuottavat. 

Muotoilussa, kuten kaikessa suunnittelussa, on kyse tulevaisuuteen suuntautuvasta toiminnasta. Mitä on tarpeen tuottaa maailmaan, jollainen siintää tuntemattomassa todellisuudessa? Väri- ja trendiennusteet ovat työkaluja, joita muotoilukentällä yleisesti käytetään tuottamaan näkymiä tulevaisuuteen. 

Väri- ja trendiennusteet eivät kuulu ainoastaan esteettisen, visuaalisen kulttuurin tai sosiaalisen elämän piiriin, vaan ovat kulutuskulttuurin ytimessä ja siten toimivat myös talouden moottorina. Talouteen ja kulutukseen vaikuttavina merkittävinä tekijöinä niiden sisältö kestävän kehityksen ajureina on siten korostunut. Tämän päivän globaalit trenditoimijat ovat tämän tiedostaneet. 

Väriennusteet tuottavana toimintana 

Nykyisin pääosin digitaalisessa mediassa toimivat suuret kaupalliset toimistot, kuten WGSN (Worth Global Style Network), ovat multimiljoonien liiketoimintaa. Vuoden 2023 alussa uutiset liiketoiminnan myynnistä noin 800 miljoonan punnan hintaan kertovat sen taloudellisesta merkityksestä. WGSN:ssä toimii yli 250 talon sisäistä ala- ja tuoteasiantuntijaa, data-analyytikkoa ja neuvonantajaa, jotka työskentelevät ja asuvat kaikilla tärkeimmillä markkinoilla Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa ja Afrikassa, ja ennustavat aktiivisesti, mitä on tulossa ja missä ja milloin se tapahtuu. 

WGSN kertoo sivuillaan, että he seuraavat signaaleja sekä ennakoivat aktiivisesti tulevaisuuden vaikutuksia kuluttajaan, tuotesuunnitteluun ja kauppaan kestävän linssin kautta. Heillä toimivat datatiimit analysoivat keinoälyä avuksi käyttäen valtavaa määrää visuaalista ja kirjallista informaatiota ja suodattavat siitä tulevia ennusteita. 

Aikajänne kaksi vuotta 

Trendi- ja väriennusteet laaditaan yleensä kahden vuoden aikajänteellä, siten syksyllä 2023 julkaistava materiaali luotaa syksyn 2025 ilmiöitä, materiaaleja ja värejä.   

Historiallisesti väriennusteet nykyisen kaltaisena liiketoimintana ovat saaneet alkunsa tekstiiliteollisuuden tarpeista. Maissa, joissa tekstiiliteollisuudella oli vahva jalansija, kuten Ranskassa ja Iso-Britanniassa, lankateollisuus päätti väreistä kaksi vuotta ennen niiden päätymistä kankaan kutojien kautta vaatteiden valmistajille ja lopulta kauppoihin kuluttajille.  

Toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) yliopettajuuden lisäksi Suomen Intercolorissa, joka on osa kansainvälistä Intercolor-organisaatiota. Intercolor on voittoa tavoittelematon, vuotuisilla jäsenmaksuilla rahoitettu ja täysin itsenäinen järjestö. Intercolor tarjoaa väritrendeistä kiinnostuneille foorumin, jossa he voivat jakaa ja juhlia värivaikutusten monimuotoisuutta ympäri maailmaa. Intercolorin kongressi järjestetään kahdesti vuodessa. Jokainen Intercolorin jäsenmaa isännöi tapaamista vuorotellen, ja kokouksen aikana kukin esittelee oman kauden konseptinsa ja näkemyksensä värin ja elämäntavan muutoksista yhteisten trendien kehityksen pohjaksi. Jokaiselle jäsenelle annetaan kopio kaikista kansallisista väriehdotuksista.   

HAMKin muotoilukoulutuksen opiskelijat työskentelevät vuosittain väritrendiennusteiden parissa simuloiden trenditoimiston työskentelytapaa. Trendityön keskeisiä piirteitä ovat tiimityö ja lukuisat yhteiset keskustelut, kompromissit sekä synteesit. Siten yksittäinen henkilökohtainen intuitio ei saa liian suurta roolia ja ohjaa ennustetta.  

Internetin tulon jälkeen toimintatavat ovat muuttuneet ja trendien ennustamisesta on tullut demokraattisempaa. Perinteiset ylevät ja kalliit trendien ennustajat on korvattu lukuisilla vaikuttajilla Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa, jotka kaikki välittävät reaaliaikaista visuaalista materiaalia. Ongelmaksi muodostuu silloin materiaalin mahdoton runsaus. Nykyisin kaupalliset trendiennustajat toimivat eräänlaisina kuraattoreina, joiden tehtävänä on analysoida, yhdistää ja suodattaa visuaalisesta virrasta merkityksiä ja käyttökelpoisia todennäköisyyksiä teollisuuden tarpeisiin. Inhimilliseen, kulttuuristen merkitysten ymmärrykseen perustuvaan kuratointiin keinoäly ei pysty. Siksi muotoilukoulutuksessa on väriennusteiden laatimisella yhä tärkeä rooli. 


Kirjoittaja

Pirjo Seddiki, yliopettaja 

Leave A Reply