Uusia menetelmiä ammatillisille opettajille verkossa oppimiseen ja ohjaukseen CoBle-hankkeessa

0

Tunnetko opetusmenetelmiä, kuten esimerkiksi Ketterät menetelmät (Agile methods), Oppimisen muotoilun periaatteet (Design thinking principles) ja ePortfoliot oppimisessa? Näitä menetelmiä hyväksi käyttäen opettaja voi suunnitella ja toteuttaa yhteisöllisiä, kiinnostavia ja innostavia opintojaksoja opiskelijoilleen. Menetelmien käytännöntoteutuksissa hyödynnetään usein digitaalisia työvälineitä, jotta myös etäopiskelu mahdollistuu helposti. CoBle-hankkeessa (Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environments) ammatilliset opettajat tutustuvat näihin menetelmiin ja kokeilevat opetuksen suunnittelua ja toteutusta menetelmiä noudatellen. Samalla tutustutaan itse opetuksen yhteisöllisen suunnittelun menetelmiin, kuten Carpe Diem (Gilly Salmon) ja sen mukaisesti opitaan edellä lueteltuja opetusmenetelmiä. Uusia menetelmiä kokeillaan käytännössä opettajatiimeissä suomalaisten, italialaisten, saksalaisten ja slovenialaisten opetuksessa ja ohjauksessa lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Gilly Salmonin Carpe Diem -menetelmä on tarkoitettu opettajatiimeissä tapahtuvaan opetuksen suunnitteluun ja suunnitelmien testaukseen. Se etenee vaiheittain ja ensin vastataan kysymyksiin, kuten mikä on koulutuksemme missio, miksi koulutusta toteutetaan, mikä koulutuksesta tekee erityisen, mitä opiskelijat sanovat koulutuksesta sen päätyttyä ja mitkä ovat oppimistavoitteet. Tämän jälkeen lähdetään rakentamaan käsikirjoitusta koko koulutusohjelmalle. Siihen liittyvät opetusmenetelmien valinta, ohjauksen suunnittelu ja digitaalisten oppimisympäristöjen valinta. Menetelmä etenee toteutuksen rakentamiselle digitaalisiin ympäristöihin, näiden testaukseen ja uudelleen muotoiluun. Keskeistä menetelmässä on, että suunnittelu- ja testaustyö tehdään opettajatiimeissä. Näin saadaan rakennettua yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ja miten opiskelijat oppivat ja mikä on oman tiimin ja/tai oppilaitoksen tapa tuottaa opetusta ja ohjausta. Carpe Diem -menetelmä opastaa käyttämään ohjaukseen viiden portaan mallia (the five-stage scaffolding model). Se on hyvä, mutta yleisluoteinen malli ohjaukselle. Malli huomioi erityisesti sen, että oppimisprosessissa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä vaiheittain edeten.

Hankkeessa opettajat työskentelevät opetuksen suunnitteluvaiheessa siis Carpe Diem -menetelmän mukaisesti. Sisällöllisesti he oppivat tässä ohjauksen prosessissa uusia menetelmiä, joita voivat hyödyntää omassa opetustyössään. Näitä ovat muun muassa Ketterät menetelmät (Agile methods), Oppimisen muotoilun periaatteet (Design thinking principles) ja ePortfoliot oppimisen menetelmänä. Näitä opitaan työpajoissa, joita pidetään pääasiassa verkon välityksellä, mutta kaksi kasvokkain tapahtuvaa työpajaa on niin ikään luvassa. Opettajat suunnittelevat omaan opetustyöhönsä uusien menetelmien käyttöä ja testaavat näitä toteuttaen opetusta omille opiskelijoilleen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on, että opettajat oppivat myös käyttämään Carpe Diem -menetelmää oman kokemuksensa kautta. Sen käyttöä opastetaan myös yhtenä työpajan aiheena tarkemmin. Carpe Diem on mukautuva menetelmä, jolla opettajat saadaan tiimityöskentelyn äärelle suunnittelemaan yhteisöllisesti koulutuksensa prosesseja. Näin saadaan opetukseen yhtenäisenä toimintana näkyvää linjakkuutta opetuksessa ja digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä mielekästä sisältöä oppijoille.

Koko hankkeen yhteinen opettajien koulutusprosessi suunnitellaan Carpe diem -menetelmää hyödyntäen. Hanke on vasta alussa ja koko koulutusporessi on suunnitteluvaiheessa. Tarkoitus on yhdessä oppien rakentaa eri maiden ammattilisille opettajille kiinnostava ja mielekäs koulutusohjelma. Koulutukseen osallistuvien opettajien hankittu osaaminen tunnustetaan lopulta osaamismerkein. Hankkeen alkuvaiheen tehtäviin kuuluu myös osaamismerkistön rakentaminen. Tuleeko siitä laaja osaamismerkkiperhe tai vain muutaman osaamismerkin käsittävä kokonaisuus, jää nähtäväksi. Partnerit suunnittelevat maaliskuun aikana osaamismerkistöä ensimmäisessä tapaamisessaan Suomessa.

Menetelmistä on tulossa videokirjasto viidellä eri kielellä ja voit vuoden 2023 aikana valita sieltä opetustyöhön soveltuvia uusia, kokeiltuja menetelmiä itsellesi.

Kirjoittaja: Anne-Maria Korhonen, tutkijayliopettaja, tenure track
HAMK Edu

Kuva: Pixabay

Leave A Reply