Tradenomin työharjoittelu tutuksi paikallisille taloushallinnon toimijoille

0

Liiketalouden lehtorit Sanna Kuisma ja Risto Järvinen järjestivät aamupäivätilaisuuden paikallisille yrittäjille Parkki Business Parkissa 18.11.2022. Tapahtuman tarkoituksena oli tehdä liiketalouden koulutukseen sisältyvä harjoittelu tutuksi tilitoimistoille ja muille taloushallinnon toimialalla toimiville. Mukana tilaisuudessa oli myös Taloushallintoliitto. Tapahtuma toteutettiin osana HAMKin Digitaalinen organisaatiokulttuuri -hanketta.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tutkintoihin sisältyy harjoittelu, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään, erilaisiin työympäristöihin ja tekemään käytännön työtehtäviä. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja, ja opiskelijat pääsevät tällöin harjoittelemaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoittelu tehdään pääosin toisen vuoden kesän aikana. Osa opiskelijoista tekee harjoittelun vain yhteen paikkaan, kun taas toiset jakavat harjoittelun kahteen osaan ja kahteen eri työpaikkaan.

Liiketalouden koulutuksessa harjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se vastaa 20 viikon / 5 kuukauden kokopäiväistä työtä. Harjoittelun tavoitteena on saada opiskelijalle käytännön kokemusta opittujen tietojen ja taitojen soveltamisesta. Usein harjoittelun aikana alkaa kehittyä ajatuksia myös opinnäytetyön aiheista, ja monesti opiskelijat jatkavatkin harjoittelun jälkeen työpaikassa esimerkiksi osa-aikaisena työntekijänä ja tekevät samalla yritykseen opinnäytetyötä.

Harjoittelu tutuksi -aamupäivä Parkissa

Liiketalouden opiskelijoiden harjoittelukokonaisuus ei läheskään aina ole yrityksille selvää. Ajatellaan, että harjoittelu ajoittuu aina esimerkiksi kesään tai sen pituudesta ei ole niin selkeää kuvaa. Hämeen ammattikorkeakoulun lehtorit Sanna Kuisma ja Risto Järvinen päättivät järjestää lukuvuoden päätteeksi Hämeenlinnan Parkki Business Parkissa aamupäivätilaisuuden tilitoimistojen sekä isännöintiyritysten yrittäjille. Tilaisuudessa kerrottiin liiketalouden koulutuksen kokonaisuudesta sekä sisällöistä: Millaisia opintojaksoja ja moduuleita opiskelijat suorittavat ykkös- ja kakkosvuonna ja milloin opiskelijat ovat valmiita aloittamaan harjoittelun? Tarkoitus oli avata tätä kokonaisuutta, harjoittelun pituutta, ajankohtaa ja kertoa, millaisia työtehtäviä opiskelijat ovat päässeet tekemään.

Liiketalouden lehtorit Sanna Kuisma ja Risto Järvinen.
Liiketalouden lehtorit Sanna Kuisma ja Risto Järvinen.

Tilaisuuteen osallistui lehtorien lisäksi Juha Sihvonen Taloushallintoliitosta. Hän otti kantaa esimerkiksi taloushallintoalan nykytilaan ja yritysyhteistyöhön. Aamupäivään otti osaa myös kaksi entistä HAMKin liiketalouden opiskelijaa. Sini Haikka Isännöinti Kuvajalta ja Petra Talja Angelma & Mäkelä -tilitoimistolta kertoivat yleisölle ajatuksistaan ja kokemuksistaan harjoitteluun liittyen. He nostivat esiin, että opinnot HAMKissa antoivat hyvät pohjatiedot työharjoittelussa onnistumiseen, ja harjoittelu itsessään syvensi osaamista ja ymmärrystä taloushallinnon saralta.

Sanna Kuisma (vas.) haastatteli entisiä liiketalouden opiskelijoita Sini Haikkaa ja Petra Taljaa heidän työharjoittelukokemuksistaan.

Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin yhdessä yrittäjien kanssa taloushallinnon töiden muutoksesta, erityisesti kirjanpitäjien työn muutoksesta, ja ns. konsultatiivisesta ja asiakaspalvelullisesta toimintatavasta. Tarkoituksemme on yhdessä yritysten kanssa kehittää moduuli, jossa jo opiskeluaikana opiskelijat pääsevät analysoimaan oikeita tilinpäätöksiä, tekemään niistä erilaisia johtopäätöksiä ja lopuksi kertomaan analyysin tulokset asiakasyrityksille. Tämä kokonaisuus sai yrittäjiltä paljon positiivista palautetta. Pidämme kevään 2023 aikana yhteyttä paikallisiin yrityksiin opintokokonaisuuden kehittämiseksi.

Digitaalinen organisaatiokulttuuri -hankkeen keskiössä on konsultatiivisen taloushallinnon toimintatavan kehittäminen ja tilitoimiston rooli asiakasyritysten kestävän kasvun tukemisessa.


Kirjoittajat:

Sanna Kuisma, liiketalouden lehtori
Risto Järvinen, liiketalouden lehtori

Kuvat: Sanna Viljakainen

Leave A Reply