Opiskelija-assistentti kielten ja viestinnän kehittäjäkumppanina

0

HAMKin teknologiaosaamisen yksikön kielten ja viestinnän tiimi on hyödyntänyt jo kolmena lukuvuotena opiskelija-assistenttia opetuksen kehittämisen tukena. Vaikka opiskelija-assistentteja työskentelee korkeakouluissa runsaasti, kielten ja viestinnän opetuksessa tämä on harvinaisempaa.

Tekniikan alan kielten ja viestinnän opiskelija-assistentti toteuttaa opettajien kanssa opetuksen verkkoratkaisuja 40 prosentin työpanoksella. Lukuvuosittain vaihtuvat assistentit ovat olleet opinnoissaan pidemmällä olleita tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita. Assistentin tarve perustui opetuksen uudistamiseen ja kasvaviin opiskelijamääriin; tarvittiin laadukkaita ja ainakin osin automaattisesti tarkistuvia harjoitustehtäviä. Intoa ja ideoita oli enemmän kuin aikaa, joten tarvittiin apukäsiä. Tämän lukuvuoden ajan tehtävissä on toiminut Nella Kämäräinen.

Olin juuri aloittanut kolmannen vuoden opintoni, joten tehtävä herätti kiinnostuksen. Koin, että tämä mahdollisuus osuisi hyvään väliin opinnoissani ja tukisi niitä. Vaadittu työmäärä vaikutti kohtuulliselta, joten uskoin kykeneväni toimimaan roolissa sujuvasti koulun ohella.

Assistentti resurssina

Lehtoreiden näkökulmasta assistentti on hyvä resurssi erityisesti rutiininomaisten tehtävien tehostamiseen.

Minulla on ollut monipuolisia työtehtäviä, jotka ovat kaikki vaatineet ja tukeneet omia tietoteknisiä taitojani sekä kieli- ja viestintätaitojani. Työ on sisältänyt paljon erilaisten sähköisten tenttien ja tehtävien laatimista sekä tekstinkäsittelyä. Moodle-oppimisalustan erilaiset aktiviteetit ovat tulleet erittäin tutuiksi.

Microsoft Officen sovellukset, kuten Word, PowerPoint ja Excel, ovat olleet ahkerassa käytössä. Olen tuottanut paljon erilaisia tekstejä ja ohjeita, joten hyvistä kielioppitaidoista ja tieteellisen kirjoittamisen perusteiden tuntemisesta on ollut hyötyä.

Assistentti digitaalisuuden vauhdittajana

Varsin pian huomasimme, että aktiivinen opiskelija-assistentti on voimavara uusien kiinnostavien ideoiden kartoitukseen.

Uusien alustojen testaaminen on ollut osa työtäni. Olen esimerkiksi päässyt työstämään infograafeja ja käsitekarttoja. Olen tarjonnut tukea tietoteknisissä ongelmissa ja etsinyt niihin ratkaisuja. Tiedonhaku ja valmennuksiin osallistuminen ovat olleet osa työnkuvaani. Olen myös päässyt luomaan ja editoimaan ohjevideoita sekä harjoittamaan kuvankäsittelytaitojani.

Assistentti on arvokas tiedonlähde, joka benchmarkkaa, testaa, selvittää ja laatii ohjeita “rautalankaversioina” – toimii siis digitaalisuuden tukena.

Assistentti kehittäjäkumppanina

Opiskelija-assistentin tehtävä on yksi tapa edetä urapolulla jo opintojen aikana. Korkeakoulun toimintatapaan kuuluu, että opiskelijat ovat keskeinen osa yhteisöä, eivät vain opetuksen kohde. Ammatillista kehittymistään Nella kuvaa näin:

Suurin kehitysaskel tapahtui omissa viestinnän taidoissani. Opin paljon opetustyöstä, -materiaaleista ja digitaalisista työkaluista. Tieteellisen kirjoittamisen taitoni vahvistuivat ja sain kertausta kielioppiasioihin. Ymmärsin saavutettavuuden merkityksen tärkeyden nykyajan opetuksessa ja viestinnässä.

Opin kuinka etätyössä toimitaan ja kuinka tärkeää toimiva kommunikointi etätyössä on. Sain tärkeää kokemusta verkkopalavereissa viestimisestä ja siitä, miten esitän ymmärrettävästi omat näkemykseni. Hyvä ajankäyttö ja oman työn suunnittelun tärkeys korostuivat itsenäisesti työskennellessäni.

Assistentti on toiminut pääosin suomenkielisen viestinnän opetuksen kehittämistehtävissä, mutta jatkossa on tarkoitus laajentaa työtä vieraiden kielten ja suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämiseen. Olemme kolmen vuoden aikana oppineet ottamaan opiskelija-assistentin luontevaksi osaksi tiimiämme. Haimme rutiinien helpottajaa, mutta saimmekin kehittäjäkumppanin.

Näen, että tämä työtehtävä on ollut askel eteenpäin urapolullani kohti oman alani töitä. Uskon saaneeni työkokemusta ja taitoja, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa.

Teksti:
Lea Mustonen, viestinnän lehtori
Nella Kämäräinen, kielten ja viestinnän opiskelija-assistentti, kolmannen vuoden tieto- ja viestintätekniikan opiskelija

Leave A Reply