Mitä tarkoittaa rakennusten paloturvallisuus?

0

Paloturvallisuus tuo ehkä mieleen roihuavat liekit ja palomiehet niitä rohkeasti sammuttamassa. Todellisuudessa suuri osa työstä paloturvallisuuden parissa on juuri tulipalojen ennaltaehkäisyä. Emmehän halua, että tulipalo koskaan syttyisikään tai pääsisi ainakaan aiheuttamaan vahinkoja. Tässä on tietenkin kuntien pelastuslaitoksilla ja rakennusten suunnittelijoilla iso rooli, mutta myös me HAMK Techillä pyrimme kantamaan oman kortemme kekoon tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.

Hyvä paloturvallisuus tarkoittaa turvallisuutta ihmisille sekä omaisuudelle. Se luo jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Rakennetun ympäristön paloturvallisuus on kokonaisuus, johon vaikuttavat niin rakennuksen tekniset ratkaisut kuin myös ihmisten toiminta ja ymmärrys. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on hieman avata kaikkia niitä asioita, joilla on väliä, kun puhutaan rakennusten paloturvallisuudesta.

Miten toimisit tulipalotilanteessa?

Usein rakennuksen ulko-oven viereiseltä seinältä löytyy niin sanottu pelastussuunnitelma. Se kokoaa rakennuksen käyttäjän kannalta olennaisia ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. Jokaisen rakennuksessa enemmän aikaa viettävä henkilön olisi syytä perehtyä siihen. Se pitää sisällään muun muassa rakennuksen hätäpoistumisteiden, ensisammutusvälineiden ja pelastusteiden sijainnit. Tuntemalla nämä paremmin osaat hätätilanteessa poistua ulos rakennuksesta nopeasti ja tarvittaessa ohjeistaa muitakin sekä voit nopeasti yrittää sammuttaa alkavan tulipalon ensisammutusvälineiden avulla. Pitämällä pelastustien avoinna mahdollistat palokunnan toiminnan rakennuksessa.

Toimiva paloturvallisuustekniikka

On olemassa monia paloturvallisuutta parantavia teknisiä ratkaisuita. Rakennuksista voi löytyä jonkinlainen paloilmaisin-, sprinkleri- tai savunpoistojärjestelmä. Paloilmaisin ilmoittaa tulipalosta äänellä ja valoilla, ja joskus se ilmoittaa palosta automaattisesti myös pelastuslaitoksiin. Sprinklerien tarkoitus on sammuttaa tulipalo ennen kuin se pääsee leviämään laajemmalle ja eskaloituu. Savunpoistojärjestelmän tarkoitus on poistaa hengenvaarallisia palokaasuja pois rakennuksesta esimerkiksi luukkujen avulla, jotta ihmisten evakuoituminen tai palomiesten toiminta rakennuksessa olisi turvallisempaa. Näiden toiminta varmistetaan säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla.

Tärkeää myös on, että rakennuksen varsinaiset rakenteet, siis seinät ja lattiat, on suunniteltu kestämään riittävän pitkään tulipalossa, ja että niiden pintamateriaalit ovat sellaisia, ettei palo syttyisi laisinkaan tai leviäisi laajemmalle. Tulipalossa korkeat lämpötilat heikentävät tyypillisesti rakenteiden kantavuus- ja jäykkyysominaisuuksia. Seinillä ja ovilla voidaan lisäksi osastoida paloa, jottei se leviäi koko rakennuksessa hallitsemattomasti, muista rakennuksista puhumattakaan. Näin ollen oikeilla rakennustuotteilla, materiaalivalinnoilla ja monilla muilla ratkaisuilla rakennusten rakentajat ja suunnittelijat voivat merkittävästi edistää kaikkien rakennusten käyttäjien paloturvallisuutta.

Paloturvallisuuden tutkimus

Merkittävä osa rakennetun ympäristön paloturvallisuutta on harkittua teknistä suunnittelua niin rakennuksen rakentamisen kuin käytönkin aikana. Kuten kaikki tekninen suunnittelu, sen täytyy perustua luotettavaan ja tutkittuun tietoon. HAMK Tech vaikuttaa esimerkiksi nyt RIFS-hankkeessa (Risk-informed fire safety of sustainable sprinklered building using computational modeling) ja FISAP-hankkeessa (European Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products).

RIFSsissä laskennallista simulointia hyödyntäen tutkimme sprinklereillä varustettujen, erilaisten rakennusten palon aikaista käyttäytymistä, ja näin saamme niiden toiminnasta tarkemman kuvan, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden suunnittelu- ja viranomaistyössä. FISAPissa järjestämme koulutusta paloturvallisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille, kuten rakennusten suunnittelijoille sekä pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Koulutuksella parannetaan Sandwich-paneelirakenteiden eurooppalaisen paloturvallisuussääntelyn tuntemusta sekä päivitetään osaamista niiden paloturvallisuussuunnittelussa. Näin pyrimme edistämään paloturvallisten rakenteiden valintaa ja käyttöä rakennuksissa. Tuloksista tulette varmasti vielä kuulemaan lisää.

Monella asialla on siis merkitystä, kun haluamme ehkäistä tulipalojen vaaraa ja mahdollistaa ihmisten turvallisen evakuoitumisen ja palokunnan turvalliset toimintaedellytykset rakennuksissa.


Kirjoittaja:

Janne Mäkelä, tutkimusinsinööri, HAMK Tech -tutkimusyksikkö, teräsrakenteiden tutkimusryhmä

Leave A Reply