Mikä ihmeen mikrokurssi?

0

Monenkohan meistä ilta kuluu sohvalla lojuen ja etusormella mobiililaitteen näyttöä pyyhkien? Itse tunnustan viettäväni luvattoman paljon aikaa selaten kavereiden Instagram-tunnelmakuvia, Facebook-jakoja ja väittelyitä X:n virrassa. Kovinkaan pitkään ei nykyihminen malta pysähtyä yhden asian äärelle. Keskittyminen johonkin pitkäkestoiseen saattaa olla haastavaa – sanotaankin, että nykyihmisen keskittymiskyky on noin seitsemän sekuntia! Elämisen tahti on muuttunut. 

Oppimateriaalien kehittämisen tulisi vastata myös tähän tarpeeseen. Pitkistä, useamman tunnin luennoista onkin jo luovuttu. Tilalle on tullut muun muassa käänteinen oppiminen, jossa opiskelija saa etukäteen materiaalia perehdyttäväksi esimerkiksi videoiden muodossa ja sen jälkeen oppitunnilla syvennetään asiaa keskustelemalla tai vaikkapa työstämällä aihetta pienissä tiimeissä. 

Mikrokurssi Thinglink-työkalulla

Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen sekä erilaiset sovellukset siihen liittyen ovat vahvaa osaamisaluettani. Minua pyydettiinkin keväällä mukaan “Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio” -REACT-EU-hankkeeseen toteuttamaan aiheeseen liittyvä mikrokurssi. Kohderyhmänä hankkeella ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset. 

Mikrokurssilla tarkoitetaan tiivistä, kiinnostavaksi kokonaisuudeksi paketoitua tietosettiä, joka on omaksuttavissa lyhyehkössä ajassa. Se voi olla esimerkiksi podcast tai interaktiivisuutta sisältävä kurssi, jonka suoritusaika voi olla jopa niinkin lyhyt kuin kahvitauon mittainen. Koin, että tässä on mahdollisuus kokeilla uutta ja samalla tuottaa myös uutta oppimateriaalia opiskelijoilleni, sillä erään oppimismoduulin rakenne ja sisältö muuttui edellisvuodesta. 

Olin jo aiemmin käyttänyt Thinglink-ympäristöä, jolla voidaan tuottaa interaktiivisia kuvia, videoita ja 360-asteen ympäristöjä, joihin voidaan sisällyttää monimediaista materiaalia eli esimerkiksi tekstiä, videoita ja linkkejä tagien eli täpättävien kuvakkeiden taakse. Havaitsin, että ympäristöön oli tullut uusi skenaariotyökalu, jolla voi rakentaa polkuja, virtuaalisia kierroksia tai simulaatioita erilaisista oppimistilanteista. Thinglinkistä löytyy myös ilmaisversio, jolla kuka tahansa voi tuottaa interaktiivista sisältöä. 

Näin syntyi Digitalisaatio vihreän siirtymän vauhdittajana -skenaario

Yhdessä hankkeen henkilöstön kanssa todettiin, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vielä paljon opittavaa digitalisaatioon liittyen. Osa yrityksistä ei hyödynnä digitalisaatiota juurikaan. Opiskelijoideni osalta taas tavoitteena oppimismoduulissa on lähteä liikkeelle digitalisaation perusteista, joten oppimistavoitteet kohtasivat hyvin. 

Oppimateriaalin sisällön pohdintaan käytin apuna miellekarttaa eli mindmappia. Sen jälkeen lähdin etsimään aiheeseen liittyviä videoita ja muita lähteitä. Skenaariotyökalussa on mahdollista ketjuttaa oppimateriaalia, interaktiivisia Thinglink-kuvia, videoita, erilaisia kysymyksiä ja välitekstejä. Rakensin näistä ketjun, jossa aiheet seuraavat toisiaan ja välissä on joko pohdintakysymys, oikein/väärin –kysymys tai monivalintatehtävä. Pääteemoiksi valikoituivat digitalisaation perusteet ja EU:n digistrategia, digitalisaation hyödyt, palvelutuotanto, tekoälyn perusteet ja sen hyödyntäminen, erilaiset digitalisaatioon liittyvät sovellusesimerkit, vihreä siirtymä ja tietoturva. 

Kuva 1. Osa mindmapista

Pyrin siihen, että oppijan mielenkiinto pysyy kurssin aikana yllä vaihtelevilla sisällöillä, joita rytmittävät erilaiset kysymykset ja pohdinnat. Hankkeen kautta kurssi on jo nyt tarjolla sen nettisivuilla. Opiskelijoilleni tämä tulee suoritettavaksi loppusyksystä ja siitä on tarjolla myös englanninkielinen versio kansainväliselle opiskelijaryhmällemme. Opiskelijat tekevät myös verkkotentin oppimateriaalin pohjalta. 

Kuva 2. Thinglink-skenaarion vaiheita ja otos mikrokurssista

Uuden oppiminen 

Uuden oppimateriaalin tai kurssin tuottaminen on aina innostavaa. Tällä kertaa erityisesti uudenlaisen lähestymistavan ja sovelluksen käyttäminen kurssin rakentamisessa oli motivoivaa. Mikrokurssit ovat varmasti yksi tämän päivän ja lähitulevaisuuden trendeistä, joten niiden tuottamiseen kannattaa panostaa. Myös oppijalle nämä luovat uusia mahdollisuuksia opiskella ja perehtyä eri aiheisiin vaikkapa ihan lenkkipolulla. 


Kirjoittaja

Johanna Salmia, lehtori, HAMK / tieto- ja viestintätekniikka, biotalous sekä ICT, Bieoconomy 

Lähteet

Oulun yliopisto. Verkkokoulutusten trendejä – mikrokurssi on kuin välipalasmoothie  

Leave A Reply