Korkeakoulujen kansainvälistä verkostoyhteistyötä kehittämässä – tavoitteista konkreettiseksi toiminnaksi

0

Verkostoitumalla pystytään vastaamaan entistä paremmin muuttuviin, joustavamman oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen tarpeisiin. Jo muutaman vuoden ajan kansainvälinen RUN-Eurooppa-yliopisto-verkosto on luonut puitteet kehittämistyölle Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK). Aiemmassa artikkelissa analysoimme verkostoyhteistyön edellytyksiä ja haasteita RUN-verkostossa ja erityisesti Management in Sustainable Business tutkinnon kehittämisen näkökulmasta. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten kehittämistyö on edennyt tutkinnon ensimmäisen vuoden toteutukseen ja millaisia tavoitteita kehitystyölle on jatkossa.   

Konkreettisia kehittämiskohteita ja yhteistyömuotoja RUN-Eurooppa-yliopistoverkoston kautta

Management in Sustainable Business koulutuksen kehittämisen alussa ensimmäiset konkreettiset kehittämistoimet kohdistuivat opintojaksojen sisältöihin. Jo tutkinnon suunnitteluvaiheessa tutkinnon kokonaisteemaksi oli nostettu kestävä kehitys ja siihen liittyvien näkökulmien integrointi osaksi kaikkea opetusta. Sisältöjen kehittämisen ohessa toinen merkittävä konkreettinen kehittämiskohde oli koulutuksen verkko-oppimisympäristön rakentaminen. Siinä tukena olivat HAMKin digipedaohjeistukset, ja työssä auttoivat digipedamentorit. Konkreettisesti tämä tarkoitti oppimisalustojen kehittämistä, online-opetuksen suunnittelua ja opetuksen ja ohjauksen rytmitysten tekemistä.  

RUN-Eurooppa-yliopistoverkoston yhteistyökorkeakouluista pyrittiin jo alkuvaiheessa saamaan toimijoita mukaan yhteiseen kehittämiseen. Yhteistyö lähti käyntiin niiden RUN-kumppaneiden kanssa, jotka olivat halukkaimpia ja aktiivisimpia, ja joiden kanssa löytyi nopeasti yhteistyön mahdollisuuksia ketterään kehittämiseen. Tiiviimmin kehittämistyöhön alkuvaiheessa lähti mukaan Voralberg University of Applied Sciences Itävallasta. Tällä hetkellä Management in Sustainable Business tutkinto on HAMKin hallinnoima, mutta tulevaisuudessa voi olla, että siitä tulee RUN-verkoston kumppanikorkeakoulujen yhteistutkinto.

Management in Sustainable Business koulutuksen toimijat voivat hyödyntää verkostossa kehitettäviä erilaisia rakenteita ja yhteistyömuotoja osana RUN-Eurooppa-yliopistoa. Niitä ovat esimerkiksi intensiiviviikot, opiskelija- ja opettajavaihdot, kaksoistutkinnot ja short advanced programmes (SAP) opinnot. Ensimmäinen opiskeluvuosi tuleekin päättymään intensiiviviikkoon jossain partnerimaassa. Tavoitteena Management in Sustainable Business koulutuksen näkökulmasta pidemmällä aikavälillä onkin rakentaa mahdollisuuksia esimerkiksi kaksoistutkintoihin, yhteistutkintoihin ja entistä tiiviimpään RUN-kumppanikorkeakoulujen opettajien väliseen yhteistyöhön.

Miten kansainvälisessä verkostoyhteistyössä edetään tavoitteista toiminnaksi?

Uuden tutkinnon kehittäminen kansainvälisenä verkostoyhteistyönä vaatii onnistumisia monesta näkökulmasta. Management in Sustainable Business koulutuksessa kehittämistyön etenemisen kannalta merkittäviä seikkoja olivat RUN-verkoston sopimukset ja sen rakenteet, mukana olevien opettajien osaaminen ja motivaatio kehittää uutta erityisesti kestävän kehityksen teemoihin liittyen sekä oman korkeakoulun tuki. HAMKin linjaukset, ohjeistukset ja digipedagoginen tuki auttoivat verkossa toteutettavan tutkinnon suunnittelussa.

Kehittämistyö on kuitenkin vielä melko alkuvaiheessa, ja yhteistä suunnittelua tarvitaan edelleen paljon. Koko koulutuksen sykli pitää viedä kerran läpi, jotta nähdään kaikki kehitystarpeet. Kehitystä täytyy tapahtua myös RUN-verkoston tasolla. Verkoston laajentaminen tarkoittaa mahdollisuuksien laajenemista ja onkin tärkeää tarttua niihin. Jatkossa on myös varmistettava, että verkostoyhteistyö ja sen tarjoamat mahdollisuudet näkyvät opiskelijoille ja niitä pystytään hyödyntämään aidosti. Management in Sustainable Business koulutuksen kehittäminen on osoittanut, että kehittämisessä on tärkeää edetä pienillä askeleilla, tarttua rohkeasti eteen tuleviin mahdollisuuksiin ja viedä ideoita koko ajan eteenpäin epävarmuudenkin keskellä. Parhaimmillaan verkostoyhteistyö voi tarjota lisää osaamista sekä opiskelijoille että opettajille.


Kirjoittajat

Leena Mäkinen, lehtori, liiketalouden koulutus

Helena Turunen, yliopettaja, liiketalouden koulutus

Leave A Reply