Hoitotyö kiinnostaa ja kiehtoo opiskelijoita sittenkin

0

Niin kansallisesti kuin alueellisesti hoitohenkilökunnan saatavuus on merkittävästi heikentynyt menneen 3 vuoden aikana. Kansainvälisesti trendi on samansuuntainen. Sairaanhoitajien ja hoitotyöntekijöiden työn sisällön positiivisia asioita ei tule esille mediassa. Menneiden vuosien vuolas mediakeskustelu ja hoitotyön näkyvyys kielteisessä valossa on jättänyt jäljen hoitoalan vetovoimaan ja työn saatavuuteen. Nyt hyvinvointialuemalliin siirryttäessä on työnantajilla merkittävä rooli siinä, millainen kuva työnantajasta annetaan eri hoitoyksiköissä. Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kanta-Hämeen keskussairaala haluavat osaltaan vahvistaa veto- ja pitovoimaisuutta OmaHämeen hyvinvointialueen alueella. Tästä yhtenä esimerkkinä on kysely, joka toteutettiin Hämeen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022.

Tulevat hyvinvointialueet tulevat kilpailemaan osaavasta hoitohenkilökunnasta. Sairaanhoitajien liikkuvuus on nyt suurta. Veto- ja pitovoimasta keskustellaan yleisellä tasolla. Tämän vuoksi on tärkeä ylläpitää niin alalle hakeutuvien kuin alalla olevien työolosuhteita sekä työn sisältöä ja osaamista siten, että he haluavat jäädä hoitotyöhön Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Ensimmäinen mielikuva alalta muodostetaan median tai lähipiirissä olevien kokemuksesta hoitotyöstä. Toinen mielikuva tulee opiskeluaikana ammattikorkeakoulussa niin opetuksessa kuin työssä oppimisen jaksoilla työelämässä.

Ala kiinnostaa

Hämeen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022 aloittaneilta terveysalan opiskelijoilta kysyttiin nimettömässä kyselyssä, miksi he hakeutuivat alalle. Ylivoimaisesti useimmin mainittu syy alalle hakeutumiseen oli pitkään jatkunut positiivinen kiinnostus alaa kohtaan. Osalle ammatti oli aina ollut kiehtova vaihtoehto tai haaveammatti, toiset eivät osanneet sanoittaa alan mystistä vetovoimaa sen tarkemmin. Yksi sana kuitenkin toistui vastauksissa jatkuvasti: kiinnostus.

Aloittaneet opiskelijat näkivät itsensä onnekkaina päästessään opiskelemaan alaa ja sanoittivat monesti sitä, kuinka alalle pääsy on ollut pitkäaikainen haave. Alan monipuoliset mahdollisuudet nähtiin äärimmäisen mielenkiintoisina ja merkityksellisenä. Moni kuvasi sitä, kuinka ala vain yksinkertaisesti tuntuu omalta ja itsestään selvältä vaihtoehdolta. Aloittaneet opiskelijat kuvasivat kutsumustaan erilaisia työtehtäviä kohtaan, ja kuinka he eivät malttaneet päästä oppimaan lisää. Puhdas oppimisen halu ja ilo oppimiseen paistoivat vastauksista läpi.

Erilaisista vaihtoehdoista alalla etenemiseen oli jo otettu selvää, ja usealla olikin jo käsitys siitä, mihin he haluaisivat opinnoissaan erikoistua. Isona plussana mielenkiintoisten työtehtävien ja uran lisäksi nähtiin alan hyvät työllistymismahdollisuudet ja varma työpaikka. Onneksi siis alan huono maine ei näytä vaikuttaneen kaikkiin.

Uudet sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat pitävät terveysalaa mielenkiintoisena ja ovat innoissaan opintojensa aloittamisesta. Tämän motivaation ylläpitäminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä – ja tärkeä sellainen. Yksilölle on tietysti tärkeää, että hän saa toteuttaa omaa haaveammattiaan muiden tukiessa hänen tavoitteitaan, mutta yhteiskunnalle vaikutus vasta valtava onkin. Motivoituneet ja innostuneet tulevaisuuden sotealan ammattilaiset ovat jotain, mitä me kaikki varmasti toivomme lisää. Innostusta alalle on siis olemassa ja meidän tehtävämme on pitää sitä yllä.

Ihmisläheisyys myös tärkeää

Toiseksi tärkein syy alalle hakeutumiseen oli alan ihmisläheisyys. Uudet opiskelijat haluavat nyt ja tulevaisuudessa tavata ihmisiä työssään ja auttaa heitä. Näillä opiskelijoilla on aito halu tehdä töitä ihmisten kanssa ja heitä varten. Kyselyn vastauksissa toistui sekä tarve auttaa muita ihmisiä että yhteiskuntaa myös laajempana kokonaisuutena. Osalta löytyi henkilökohtaisen elämän kokemuksia, jotka olivat tehneet muiden auttamisen tärkeäksi prioriteetiksi itselle, ja toisilla auttamisen halu oli aina ollut osa itseä. Monet vastaajat esimerkiksi kokivat, että heillä on jotakin annettavaa ihmisille ja yhteiskunnalle. Mielenkiintoinen ja sympaattinen ilmiö oli myös se, kuinka vastaajat kuvailivat asioita sydän-sanaa käyttäen – “sydän vetää heitä terveysalalle” tai auttaminen on heille “lähellä sydäntä”. Hoitotyö vaikuttaa siis olevan monille uusille opiskelijoille sydämen asia.

Kaikki opiskelijoille järjestetystä kyselystä paljastunut tieto muodostaa todella innokkaan ja samalla empaattisen kuvan nyt aloittaneista terveysalan opiskelijoista. Tämä porukka tulee tulevaisuudessa pitämään meistä huolta. Pitäkäämme me nyt heistä huolta ja tukekaamme heidän intoaan ja sisäistä motivaatiotaan tätä mielenkiintoista alaa kohtaan.

Kysely:

  • 178 vastaajaa HAMKissa syksyllä 2022 opintonsa aloittaneista sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoista.
  • Avoin vastauskenttä kysymykseen ”Miksi valitsit tämän koulutuksen?”

Kirjoittajat:

  • Jenni Tarkkala, markkinointiviestinnän suunnittelija, HAMK
  • Lilli Väisänen, kehittämisylihoitaja, Kanta-Hämeen keskussairaala

Leave A Reply