Hämeenlinnan Asemanrannan virtuaalimallit

0

HAMK Smart -tutkimusyksikön 5G Start -hankkeessa kehitettiin Hämeenlinnan uudesta asuinalueesta, Asemanrannasta, virtuaalinen 3D-malli, jossa käyttäjät pääsivät tutustumaan miltä alue saattaisi tulevaisuudessa näyttää. Hankkeen aikana kokeiltiin erityyppisiä esitystapoja, joista esitellään nyt kolme. 5G Start -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). 

Furioos – nopea esitystapa tutustua sovellukseen itsenäisesti internetin välityksellä 

Furioos-palvelu tarjosi paikan, jonne vuorovaikutteiset 3D-sisällöt pystyttiin viemään ja näyttämään nämä eri päätelaitteille samoilla toimintaperiaatteilla kuin Netflixin tai YouTuben kaltaiset suoratoistopalvelut. Furioos tarjosi ajasta riippumattoman tavan tutustua sovellukseen sekä mahdollisti sen, että käyttäjä tarvitsee sovelluksen käyttämiseen ainoastaan internetyhteyden ja verkkoselaimen. Tällä tavoin käyttäjän päätelaite ei rasitu laskennallisista toimenpiteistä, vaan nämä tapahtuvat palveluntarjoajan toimesta. 

Virtuaalimalli tietokoneeen näytöllä
Virtuaalimalli tietokoneen näytöllä
Kosketusominaisuudella varustettu näyttö – nopeat asiakaskokemukset ilman fyysisiä ohjauslaitteita 

Markkinointitilanteissa nopeat ja helpot asiakaskokemukset ovat kaiken A ja O. Kosketusnäyttö on messu- ym. esittelykäytössä hyvä vaihtoehto, sillä se mahdollistaa näytön sijoittamisen ihmisten kulku- ja oleskelualueiden lähelle, missä toteutuksiin on helppo tutustua nopeasti esimerkiksi ohikulkiessa. 

Kosketustunnistuksella tuetut laitteet ovat helpommin lähestyttäviä, koska oppimiskäyrä on pienempi, kun ohjaimia tai käyttöliittymää ei tarvitse erikseen opetella ja aikaa jää kokemukselle enemmän. Kosketusnäytölle toteutuksia tehtäessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota ohjauskontrolleihin, jotta ne ovat riittävän yksinkertaisia, ohjeistettuja ja intuitiivisia. Nykypäivänä lähes jokaisella ihmisellä on kokemusta kosketusnäytöistä älypuhelimien tai tablettien kautta, joten myös tässä tilanteessa on hyvä hyödyntää samoja kosketuseleitä ja käyttötapoja.  

Virtuaalimalli kosketusominaisuuksilla
Virtuaalimalli kosketusominaisuuksilla
Virtuaalitodellisuus – ympäristöön tutustuminen maksimaalisella tavalla

Virtuaalitodellisuudella pystytään luomaan käyttäjälle kokemus, jossa hän on osa toteutusta. Laittamalla virtuaalitodellisuuslasit silmilleen ja eristämällä oikean ympäröivän maailman, käyttäjälle pystytään uskottelemaan hänen olevan Asemanrannan aurinkoisella kävelykadulla – vaikka fyysisesti hän olisikin toimistotiloissa toisella puolella kaupunkia. Virtuaalilasien käyttäminen tarvitsee fyysiset tilat, jossa pääsee vapaasti liikkumaan, sekä hankkeen käyttötapauksessa riittävän tehokkaan tietokoneen sovelluksen suorittamiseksi.

Virtuaalimalli, jota voidaan tarkastella virtuaalitodellisuudessa
Virtuaalimalli, jota voidaan tarkastella virtuaalitodellisuudessa
Yhteenveto esitystavoista

Esitystapoja on paljon erilaisia ja parasta tai huonointa esitystapaa ei olekaan – kaikki riippuu minkä tyyppisen käyttökokemuksen haluaa luoda, kuinka helposti sen pariin pääsee ja kuinka hyvin se soveltuu kohdeyleisöllesi.

Hankkeen aikana tehdyt esitystavat täydensivät toisiansa ja tarjosivat erityyppiset kokemukset käyttäjille. Eroavaisuudet havaittiin siinä kohtaa, monelleko henkilölle kerralla pystyttiin esittelemään sovellusta: suoratoistolla rajattomasti, isolla kosketusnäytöllä niin monta kuin on läsnä ja virtuaalitodellisuuslaseilla yhteen henkilöön per lasit. Virtuaalitodellisuus oli immersiivisin kokemus, suoratoistolla sai tavoitettua isomman yleisön ja kosketusominaisuus oli helpoin opittava. Kaikki esitetyt esitystavat pystytään tekemään internetistä käsin saavutettaviksi tai paikan päällä esitettäviksi ja koettaviksi.

Logot: EAKR ja Vipuvoimaa

Tiina Ahola

Tiina Ahola, sovelluskehittäjä, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Tämä kirjoitus liittyy 5G START – valmistautuminen 5G Hämeeseen -hankkeeseen, jossa valmistellaan Hämettä kohti 5G-teknologian hyödyntämistä. Hanketta rahoittavat Hämeen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tutustu tästä virtuaaliseen Asemarannan kaupunginosaan Furioos-mallissa. (Huom. Mallin lataantuminen saattaa kestää pari minuuttia.)

Leave A Reply