Esimerkkitiloilla tietoa kerrosviljelyn sopivuudesta maaseudun tuotantotiloihin

0

ArvoLiike-hankkeessa kerättiin esimerkkitilojen avulla tietoutta kerrosviljelyn aloittamiseksi maaseudulla tyhjiksi jääneissä tuotantotiloissa. Lisäksi selvitettiin, voisiko kerrosviljely olla viljelijöille sivutoiminen ansaintamahdollisuus. Hankkeeseen valikoitui kaksi esimerkkitilaa: Siikosen tila Tammelassa ja Niipalan luomutila Hollolassa. 

Kerrosviljelyä tyhjäksi jääneeseen sikalaan  

Siikosen tilalla sianlihan tuotanto lopetettiin vuonna 2014, jolloin tuotantoon jäi viljakasvit. Tilalla alettiin pohtia erilaisia tuotantovaihtoehtoja viljanviljelyn rinnalle. Sikalaan rakennettiin ensin sirkkakasvattamo, joka kuitenkin jäi tyhjilleen sirkkojen kasvattamisen päätyttyä. Erikoiskasvien viljely koettiin mielenkiintoiseksi ja tilalla heräsi kiinnostus sisäviljelyn aloittamisesta tyhjilleen jääneessä sikalassa.   

ArvoLiike-hanke mahdollisti tilan yrittäjälle, Jouko Siikoselle, tutustumisen kerrosviljelyn saloihin webinaareille ja kerrosviljelylaitteistoja myyviin yrityksiin. Erikoiskasvituotantoon ja työskentelyyn kerrosviljelmällä tutustuttiin myös käytännössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Lepaan yksikössä, josta myös järjestyi hankkeen aikana ohjausta ja neuvontaa viljelyyn. Varsinkin tutustumisen Lepaan kasvihuone- ja kerrosviljelyyn Siikonen koki hyödyllisenä, koska hänellä ei ollut aiempaa kokemusta kasvien tuottamisesta sisätiloissa. 

Tällä hetkellä tuotantopinta-ala Siikosen tilalla on 17 m2, mutta tarvittaessa koko entinen sikalarakennus voidaan muuttaa kerrosviljelmäksi, jolloin käytettävää lattiapinta-alaa olisi jopa 750 m2. Alkuun on kuitenkin tarkoitus opetella viljelyä pienemmässä tilassa ja etsiä sopivia markkinoita viljeltäville kasveille. Ensimmäisissä koekasvatuksissa viljeltiin komatsunaa eli vihannessinappia, joka erikoiskasvina on taloudellisesti kannattavampi kuin esim. salaatti. 

Kerrosviljelyn soveltuvuus sopimusviljelyssä olevalla luomutilalla

Toisena esimerkkitilana olleen Niipalan luomutilan tuotanto perustuu sopimusviljelyyn. Tällä hetkellä Niipalan tila tuotetaan monipuolisesti luomuvihanneksia avomaalla. ArvoLiike-hankkeen selvityksen perusteella kerrosviljelyn status luomutuotannossa ei ole aivan yksiselitteinen. Kuitenkin käyttämällä luomuhyväksynnän saanutta kasvualustaa sekä myymällä tuotteet kuluttajalle ruukkuineen, voidaan kerrosviljelyä käyttää luomutuotannossa esim. salaatilla ja yrteillä. Ennen viljelyn aloitusta on syytä tarkistaa voimassa oleva lainsäädäntö ja keskustella  

Kerrosviljelyn tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö muuttui ratkaisevasti vuoden 2022 alkupuolella. Energian hinnannousun myötä kerrosviljelyn kannattavuus osoittautui haasteelliseksi, minkä takia selvittiin, olisiko biokaasun hyödyntäminen energian lähteenä mahdollista. Selvityksen mukaan maatilakokoluokan biokaasulaitoksen todettiin alentavan kerrosviljelystä aiheutuvia kustannuksia varsinkin, jos energian ostohinta pysyy korkeana. Lisäksi kerrosviljelmän ympärille olisi luotava symbioosi, jotta hyödynnettäviä syötteitä syntyy riittävä määrä.


Kirjoittajat

Minna Palos, projektiasiantuntija HAMK Bio & Salla Leppäkoski, tekninen asiantuntija HAMK Bio 

ArvoLiike – uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle oli Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttama Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston rahoittama hanke 1.8.2020 – 31.12.2022. Siinä perehdyttiin kerros- ja sisäviljelyn mahdollisuuksiin ja kustannusrakenteisiin sekä tuotettiin tietoa monipuolisesti kasveista, markkinoista ja rahoituksesta viljelijöille ja muille kerrosviljelytoimijoille.

Leave A Reply