Erasmus-vaihdossa eteläisessä Espanjassa

0

Syksyllä 2022 Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) sosiaalialan palvelukoordinaattori ja kielten opettaja olivat Erasmus-vaihdossa Granadassa, lyhyen bussimatkan päässä Aurinkorannikolta. Tarkoitus oli elvyttää koronavuosien aikana hiipunutta yhteistyötä Centro de Magisterio La Inmaculadan (CMLI), kanssa. CMLI kouluttaa varhaiskasvattajia ja luokanopettajia. Tavoitteena oli myös etsiä HAMKin opiskelijoille sopivia harjoittelupaikkoja. Suomenkielisiä harjoittelupaikkoja on Aurinkorannikolla, mutta halusimme löytää uusia paikkoja autenttisemmassa espanjalaisessa ympäristössä. 

Tutustuimme Granadassa kahteen julkisen sektorin kouluun. El Colegio Cristo de la Yedra tarjoaa opetusta varhaiskasvatuksesta yläkouluun, Santa Juliana varhaiskasvatusta sekä perusopetusta 1–6 luokille.  Ensin mainittu panostaa inkluusioon ja vastaa oppilaiden erityisen tuen tarpeisiin. Myös vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin kiinnitetään huomiota. Espanja on virallinen opetuskieli, mutta harjoittelijat voisivat työskennellä kiertävän englannin opettajan kanssa. Tehtäväkenttä laajenee, jos vaihtoon lähtijä osaa espanjaa. Santa Juliana sijaitsee alueella, jossa asuu paljon maahanmuuttajaperheitä eli inkluusio tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten integroimisen lisäksi monikulttuurisuutta. Harjoittelijan tehtävänä olisi avustaa ryhmissä, opettaa lapsille englantia ja ohjata iltapäivätoimintaa. 

Vertailimme maiden varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmiä. Suurimmat erot löytyivät lasten ja henkilökunnan suhdeluvuista, minkä johdosta Espanjassa opetus on usein opettajajohtoisempaa kuin Suomessa. Yllä mainituissa kouluissa pyritään kuitenkin projektilähtöiseen ja innostavaan työskentelyyn. Yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä, ja erilaisia perhetyöpajoja ja tapahtumia järjestetään usein. Myös digitaaliset yhteistyökanavat ovat käytössä.  

Englannin opetusta espanjalaisittain

Meitä kiinnosti, miten englantia opetetaan tuleville varhaiskasvattajille ja luokanopettajille. Paikallisen opettajan mukaan Espanja panostaa nykyään paljon kansainvälisyyteen ja erityisesti englannin osaamiseen. Kielitaidon tasoa mittaavat kielikokeet ovat yleisiä jo peruskouluikäisillä. Yksityiset firmat tahkoavat rahaa kielikokeilla, koska vanhemmat haluavat lapselleen kielidiplomin. Opettajan mukaan eurooppalaisen viitekehyksen taso B.1. diplomissa tuntuu usein olevan kielen oppimista tai osaamista tärkeämpää.  

Jotta espanjalaisten kielitaito paranisi, tarvitaan päteviä kielten opettajia. CMLI:ssa luokanopettajaksi opiskelevat voivat suuntautua vieraiden kielten, liikunnan tai LUMA-aineiden opettamiseen. Kielivaihtoehtoja on englanti ja ranska.  Englannin opetukseen suuntautuvilla on opinnoissaan neljä 6 op:n kurssia englantia:  

  • Foreign languages and foreign language teaching
  • Written communication: Spelling codes and language grammar  
  • Oral communication: Phonetics and phonology of the foreign language  
  • Didactic of the foreign languages and the audiovisual NNTT of Communication  

NNTT:llä viitataan ”uuteen” teknologiaan, eli esim. Internetiin ja erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin. Varhaiskasvatuksen opiskelijoilla on vain kaksi 6 op:n englannin kurssia: Foreign language didactics ja Tasks and projects as a tool in the English classroom in Early Childhood Education. 

Pääsimme seuraamaan englannin opetusta. Suullisen viestinnän tunneilla harjoiteltiin pitkiä ja lyhyitä vokaaleja toiminnallisten ja pelillisten harjoitusten avulla. Tuntui oudolta, että korkeakoulussa harjoitellaan asioita, jotka Suomessa kuuluvat jo alakoulun englannin opetukseen, mutta tarvetta siihen selkeästi oli.  Digitaalisia työkaluja (Quiver, Wordwall ja Quizlet) saimme itse esitellä opiskelijoille, jotka innostuivat uusista tuttavuuksista. Neljännen vuoden projektikurssilla tehtävänä oli suunnitella leikkejä, joiden avulla varhaiskasvatusikäiset lapset oppisivat englantia. Opiskelijoiden suunnitelmista äänestettiin kolme parasta ja toteuttamiskelpoista ideaa. Näitä ideoita jatkojalostetaan syksyn ajan ja leikit toteutetaan joulukuun Feria de Juego -tapahtumassa, johon osallistuu lähikoulujen lapsia. Lapsille osallistuminen on mahtava elämys, koska heistä monet ovat huono-osaisista perheistä eivätkä ole koskaan käyneet oman naapurustonsa ulkopuolella.  

Yhteistyön elvyttäminen

Esittelimme espanjalaisille vaihtomahdollisuuksia HAMKissa. Ensi vuonna HAMKiin tulee taas kolme opiskelijaa harjoitteluvaihtoon, ja keväällä 2023 yksi CMLI:n opettajista osallistui HAMKin Wellbeing International Weekille.  

Pieni virtuaalinen yhteistyö aloitettiin jo vierailun aikana. Tutustuessaan erilaisten digitaalisten sovellusten käyttöön espanjalaiset opiskelijat tekivät lyhyen esittelyvideon tai kuvakollaasin itsestään ja koulustaan. Esittelyt tallennettiin Padlet-seinälle, ja palattuamme Suomeen sosiaalialan opiskelijat saivat englannin tunnilla tutustua niihin ja lisäsivät seinälle omat esittelynsä. Tätä yhteistyötä voimme jatkaa tulevien ryhmien kanssa. 

Suunnittelimme myös laajempaa yhteistyötä HAMKin ja La Inmaculadan välille. Haimme Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) -rahoitusta, joka toteutuessaan mahdollistaisi lyhyen vaihdon Espanjaan HAMKin varhaiskasvatuksen opiskelijoille.  BIP on uusi Erasmus+-ohjelman rahoitusmuoto, joka sisältää lyhyen liikkuvuusjakson ja virtuaalisen osuuden. BIP edellyttää kolmea osallistuvaa korkeakoulua ja vähintään 15 opiskelijaa, joille kertyy 3 op:n suoritus. Hakemus on jätetty keväällä 2023, ja jos se hyväksytään, liikkuvuusjakso toteutuu keväällä 2024. Kolmas partneri on Zagrebilainen yliopisto Kroatiassa.   


Kirjoittajat

Tuija Jurvanen, lehtori 

Johanna Nieminen, palvelukoordinaattori 

Leave A Reply