Digitalisaatio ja data ilmastoviisaan ruoan tuotannon apuna

0

Ruokateollisuuden kovenevat ympäristötavoitteet ja kuluttajien kasvava kysyntä ilmastoviisaasti tuotetulle ruualle luovat maatiloille ja koko ruokaketjulle tarpeen kehittää ruuan tuotantoa. Yksi keskeisimmistä kehittämisen alueista liittyy alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen. Tässä uudistavan viljelyn keinoin toteutettava maatalouden hiilen sidonta on keskeinen osatekijä. Tuotantoketjujen digitalisoituessa maataloustuotanto on myös ottamassa vauhdilla käyttöön erilaisia digitaalisia työvälineitä, jotka koskettavat yksittäisiä viljelijöitä. Digitalisaatiota hyödynnetään laajasti paitsi hiiltä sitovan, uudistavan viljelyn todentamisessa ja seurannassa, myös monenlaisissa viljelyyn liittyvissä tehtävissä.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) koordinoiman ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman UVIDI-hankkeen tarkoituksena on edistää ilmastoviisaan uudistavan viljelyn toimintatapojen tuntemusta ja osaamista hämäläisillä maatiloilla. Näin pyritään kokonaisvaltaiseen viljelijöiden ilmastotietoisuuden lisäämiseen. Tämä toteutetaan HAMKin ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hallinnoiman Carbon Action -verkoston välisenä yhteistyönä. Ilmatieteen laitos osallistuu hankkeeseen tekemällä tutkimusta hiilen sitoutumisesta maaperään uudistavassa viljelyssä.  Samalla tehdään uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämistyötä osallistavassa prosessissa viljelijöiden kanssa.

Hankkeen pilottitiloiksi on valittu kolme uudistavaa viljelyä toteuttavaa pilottitilaa Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Kaikki kolme pilottitilaa kuuluivat jo ennestään Carbon Action -verkostoon, ja niillä on toteutettu uudistavan viljelyn toimenpiteitä. Neljänneksi pilottikohteeksi hankkeessa perustettiin uudistavaa viljelyä toteuttava tutkimuspelto HAMKin Mustialan kampukselle. Hankkeessa pilottitilojen pelloilta valituille koelohkoille on asennettu maaperäanturit, ja niistä kerättävä data on kytketty osaksi Pelto-observatoriopalvelua. Tällä tavoin lohkoilla tapahtuvia uudistavan viljelyn toimenpiteitä voidaan seurata reaaliaikaisen datan avulla. Pelloilta kerättävä data myös osaltaan auttaa ilmastoviisaan maatalouden tutkimusta, jota tehdään Carbon Actionin laajassa tutkimusyhteistyöverkostossa, johon sekä HAMK että Ilmatieteen laitos kuuluvat. Pilottitilojen viljelijät ovat mukana hankkeessa tuomassa viljelijöiden näkökulmaa uudistavan viljelyn digitalisaation kehittämiseen. Hankkeen aikana pilottitiloilla tullaan kokeilemaan erilaisia mittaamiseen ja datan hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja yhdessä viljelijöiden kanssa.

UVIDI-hanke järjestää myös uudistavan viljelyn koulutusta. HAMKin Mustialan kampuksella toteutetaan tänä vuonna viljelijöille suunnattu uudistavan viljelyn koulutuspaketti. Koulutuksen avulla viljelijä pystyy kohentamaan peltojensa kasvukuntoa kokonaisuutena ja löytämään vaihtoehtoja ja uusia menetelmiä niin lannoitukseen, kasvinsuojeluun kuin monimuotoisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on hyvärakenteinen maa, lajien kirjo maan alla ja päällä, hyvät sadot ja taloudellinen kannattavuus samalla kun vähennetään ravinteiden huuhtoutumista ja lisätään hiilensidontaa. Koulutuksessa on kolme lähipäivää ja kolme etäpäivää, joiden lisäksi opiskellaan sekä verkossa että pelloilla. Helmikuussa 2023 aloittaneessa ensimmäisessä toteutuksessa on mukana 15 osallistujaa. Samansisältöinen koulutus toteutetaan uudelleen vuoden 2024 aikana.

Lisätietoa UVIDI-hankkeesta:

https://www.hamk.fi/projektit/uvidi-uudistavan-viljelyn-osaamisen-ja-digitalisaation-kehittaminen-hameessa/#perustiedot

Lisätietoa Pelto-observatoriosta:

https://www.bsag.fi/ajankohtaista/pelto-observatorio-havainnollistaa-hiilen-sidontaa-viljelymaihin/

https://blog.hamk.fi/hamk-beat/pelto-observatorio-ilmastoystavallisen-viljelyn-apuvalineena/


Kirjoittajat

Iivari Kunttu, johtava tutkijayliopettaja

Riitta Lehtinen, lehtori

 

 

Leave A Reply