AI, pitikö minun oppia? – Tekoälypalvelu ChatGPT oppimisen tukena

0

Viime aikoina on ollut paljon puhetta tekoälyn tuottamasta sisällöstä ja erityisesti on oltu huolissaan opiskelijoiden oppimisesta. Jos tehtävät teetetään ChatGPT:llä, tapahtuuko silloin lainkaan oppimista? Ainakin San Jose State Universityn apulaisprofessori Gretchen Vogelgesang Lester pitää ChatGPT:tä oivana tapana opettaa opiskelijoille sitä, mistä oppimisessa on kyse.

Olemme myöntyväisiä tukemaan hänen käsitystään, sillä parin ketterän kokeilun perusteella ChatGPT vaikuttaa potentiaaliselta oppimisen apuvälineeltä.

Mikä ChatGPT on ja mitä se tekee?

ChatGPT on käyttäjän kanssa keskusteleva ja varsin vakuuttavan oloisia vastauksia kysymyksiin generoiva tekoälysovellus. ChatGPT:n on luonut voittoa tavoittelematon Open AI -yritys, ja sovellus on ainakin toistaiseksi vielä ilmainen vaikkakin vaatii kirjautumisen osoitteessa chat.openai.com.  Palvelusta on olemassa myös kuukausimaksullinen versio. GPT on lyhenne sanoista Generative Pre-trained Transformer, mikä tarkoittaa luonnollisen kielen mallintavaa, esiopetettua, mutta myös oppivaa järjestelmää.

ChatGPT opetuksessa

Kokeilimme ChatGPT:n hyödyntämistä oppimisen tukena kahden eri ryhmän kanssa. Harjoituksissa tavoitteena oli toisaalta oppia käsiteltävästä teemasta, mutta myös oppia tiedon luotettavuuden arviointia. Pyysimme opetustuokion jälkeen opiskelijoita kertomaan oppimiskokemuksestaan.

Ensimmäisen ryhmän kanssa lähestyimme opiskeltavaa aihetta etsimällä erilaisia määritelmiä käsiteltävälle teemalle. Opiskelijat saivat itse valita lähteen, ja vertasimme tuloksia ChatGPT:n antamaan määritelmään. Keskustelimme teemasta monipuolisesti eri lähteiden antamien tulosten kautta ja samalla arvioimme myös eri tietolähteiden luotettavuutta. Opiskelijat pitivät tämänkaltaisesta vuorovaikutteisesta harjoituksesta ja kokivat oppineensa todella paljon erityisesti tiedon luotettavuuden arvioinnista.

Toinen opiskelijaryhmä sai tehtäväkseen kokeilla ChatGPT:tä oppimistehtävänsä työstämiseen. Palautekyselyn tuloksissa palvelu sai varsin myönteiset arviot, eritoten ChatGPT:n hyödyllisyys koettiin erittäin hyväksi, kun taas vastausten tarkkuus ei tyydyttänyt opiskelijoita. Sen vastauksia pidettiin hieman pinnallisina.  Osa vastaajista mietti oivaltavasti myös ChatGPT:lle esitettyjen kysymysten vaikutusta tuloksiin.

Mielipiteemme ChatGPT:stä oppimisen tukena

Opettajat eivät voi sivuuttaa ChatGPT:tä, sillä se haastaa useat perinteiset oppimistehtävät suoriutuen niistä lähes silmänräpäyksessä. On syytä vähintäänkin testata, miten tekoäly suoriutuu laadituista tehtävistä.

Asiasta ollaan montaa mieltä, mutta kallistumme siihen suuntaan mihin moni muukin opetusalalla toimiva eri puolilla maailmaa; ChatGPT:tä tulisi vähintäänkin hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa, ja kannattaisi pohtia, tulisiko tekoälyn hyödyntäminen sisällyttää jopa opetussuunnitelmaan. ChatGPT:stä voi kuitenkin olla apua erilaisille oppijoille ja oppimisvaikeuksien kanssa kamppaileville.

Luotettavuuden arviointi

Tekoälypalvelut eivät pelkästään tuota tekstiä, vaan myös tunnistavat tekoälyllä tuotettuja tekstejä. Esimerkiksi GPTZero ja ChatGPT:n tehneen Open AI -yrityksen tunnistuspalvelut ovat verkossa vapaasti kokeiltavissa.

Tiedon luotettavuus ja eettisyys eivät tietenkään ole pelkästään ChatGPT-sidonnaisia. Se miten tiedon saa käsiinsä, on merkityksellistä. Muun muassa tiedonhaun tavat ja helppous ohjaavat hakutottumuksia. Tutkimusten mukaan suosituin tapa hankkia tietoa on kysyminen toiselta henkilöltä. ChatGPT muistuttaa tätä tapaa, koska tekoälyn kanssa keskustellaan ja se on ihmiselle luontainen tapa toimia.

Platonilta peräisin olevan määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Toistaiseksi ChatGPT ei pääsääntöisesti kykene kertomaan, mistä lähteestä tieto on peräisin, mutta se pyrkii kyllä perustelemaan vastauksensa. Jatkokysymyksien kautta ChatGPT kykenee perustelemaan aihetta syvällisemmin. Onko tekoälyn tarjoama tieto kuitenkaan totta, vaikka se on perusteltua?

ChatGPTn luotettavuutta ei voi arvioida perinteisin menetelmin, kuten esim. CRAAP-testillä. ChatGPT:n vastausta voidaan lähteä kuitenkin haastamaan esimerkiksi näyttöön perustuvien laajojen kirjallisuuskatsausten avulla.

Silti ennakoisimme, että asiantuntijuuteen perustuva arvio tulee kuitenkin olemaan suositumpi. ChatGPTn tarjoamaan apuun tullaan suhtautumaan samalla tavalla kuin fiksun ja nopean kollegan tai assistentin apuun. Mielestämme ChatGPT on tällä hetkellä tukiälypalvelu (intelligence augmentation) ja sellaisena usein hyvinkin käyttökelpoinen apuri.


Kirjoittajat

Seija Halvari, konetekniikan lehtori, HAMK
Kari Mikkonen, tietoasiantuntija, HAMKin kirjasto

Julkaisun kuvituskuva on tehty DALL-E-nimisellä tekoälypohjaisella kuvien luontipalvelulla.

Leave A Reply