Jatkuva oppiminen työssä

0

Elinikäisen oppimisen sijaan puhumme nykyisin usein jatkuvasta oppimisesta. Mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa yleensä ja CoOL@Work-tutkimushankkeessa?

Hallitusohjelmassa jatkuvalla oppimisella viitataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Yhtenä jatkuvan oppimisen uudistuksen keskeisenä visiona on, että jokainen työikäinen kehittää osaamistaan aktiivisesti ja joustavasti työuran aikana. Uudistuksessa ja julkisessa keskustelussa jatkuvaa oppimista lähestytään usein koulutusjärjestelmän, koulutustarpeiden sekä jopa uusien rakenteiden näkökulmasta. Tässä hankkeessa täydennämme keskustelua lähestymällä jatkuvaa oppimista työntekijän näkökulmasta.

Tutkimushankkeemme keskittyy erityisesti siihen, miten osaaminen kehittyy työelämässä ja päivittäisissä työtehtävissä. Lähestymme jatkuvaa oppimista työssä ja työelämässä erityisesti yksilön näkökulmasta, mutta tarkastelemme työssä oppimista myös yhteisöllisenä prosessina sekä ilmiönä, jossa oppimismahdollisuudet ovat vahvasti sidoksissa ympäristöön. Olemme kiinnostuneita siitä, miten erilaisilla aloilla ja erilaisissa tehtävissä toimivat työntekijät kokevat oppimisen. Onko oppiminen esimerkiksi innostavaa ja virkistävää vai mahdotonta ja kuormittavaa keskellä työelämän muutoksia ja vaatimuksia? Hankkeen aikana emme ainoastaan tutki jatkuvaa oppimista, vaan teemme yrityskumppaniemme kanssa työssä oppimista näkyväksi ja kehitämme yhdessä ratkaisuja oppimisen tueksi.

Tervetuloa mukaan seuraamaan hankkeen etenemistä!

Leave A Reply