Mikä ihmeen Tietolabra?

0

Tietolaboratorio on Riihimäen kampuksella syksyllä 2018 toimintansa aloittanut tieto- ja viestintätekniikan projektityöpaja, jossa opiskelijat työstävät toimeksiantajilta saatuja, sekä sisäisiä projekteja. Toiminnan pääasiallinen tavoite on tarjota tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille mahdollisuus syventää omaa ammatillista osaamistaan ja projektityöskentelytaitoja aitojen projektien parissa. Työelämälähtöiset projektit tarjoavat opiskelijoille myös mahdollisuuden luoda kontakteja työelämään ja tuoda omaa osaamistaan potentiaalisten työnantajien tietoon.

Työskentelytilana Tietolaboratoriolla toimii kampuksen D-siivessä sijaitseva D114, joka oli ollut kesän ajan HAMK Roboticsin käytösssä. Työtilaan on projekityöskentelyä varten hankittu neljä tehotietokonetta, jotka soveltuvat raskaaseen 3D-mallinnukseen, videoeditointiin ja pelituotantoon. Tietokoneisiin hankittiin myös sisällöntuotantoon asianmukaiset suurresoluutioiset näytöt, sekä joitain kehityslaitteita, kuten Android-puhelin, iPhone ja Raspberry Pi.

Projektityöskentelyn puitteiden ollessa kunnossa, tarvitaan kuitenkin vielä ne kaksi tärkeintä: Projektit ja niitä tekevät opiskelijat. Syksyn ensimmäinen moduuli kuluikin lähes kokonaan puitteiden valmistelussa ja projektien ja soveltuvien opiskelijoiden keräämisessä. Toisen moduulin alkaessa olimmekin sitten jo valmiit aloittamaan toiminnan ja ensimmäiset projektit pystyttiin laittamaan liikkeelle.

Tieto- ja viestintätekniikan kesäprojekteissa HAMK Roboticsille luotu Reservation App -varausjärjestelmä sai jatkoa saman projektiparin jatkaessa työskentelyä järjestelmän kehittämisessä muiden opintojensa ohella. Varausjärjestelmä on saatu syksyn aikana siirrettyä Hamkin sisäiseen verkkoon ja tavoitteena on saattaa se valmiiksi testauskäyttöön ennen joulua.

Amerikkalaisen G2Xbit Inc. kanssa toteuttuun hologrammiprojektiin rekrytoitiin 3D-tekniikoissa menestyneet kaksi saksalaista vaihto-opiskelijaa toteuttamaan projektissa tarvittuja 3D-malleja ja niiden animointia. Saatuaan oman osuutensa projektista valmiiksi he siirtyivät toteuttamaan HAMK Roboticsin toimeksiantamaa AR/VR-projektia.

Kolmannessa nyt syksyllä liikkeelle laitetussa projektissa opiskelija tekee yritykselle selvitystyötä ja kehittää vähittäistavarakauppojen liiketoiminnan tehostamiseen tarkoitetun IoT-laitteen prototyyppiä. Tähän projektiin tarvitsi löytää riittävän kokenut pidemmällä opinnoissaan oleva tekijä, joten projekti starttasi vasta hieman muita myöhemmin.

Lähetimme myös ryhmän opiskelijoita osallistumaan Junction 2018 -tapahtumaan, joka on Euroopan suurin hackathon. Siitä lisää seuraavassa julkaisussa.

Petri Salo, Opiskelija-assistentti, Tieto- ja viestintätekniikka

Leave A Reply