Kesä lähestyy ja työkalut lisääntyvät

0

Pienestä takatalvesta huolimatta kesä lähestyy jo kovaa vauhtia ja tieto- ja viestintätekniikan kesäprojektien aloitukseen on enää reilu kuukausi aikaa. Tulevaa kesää varten onkin jälleen kasattu toistakymmentä erilaista projektiaihetta opiskelijoiden työstettäväksi kesän aikana. Samalla pyritään ottamaan käyttöön uusia työkaluja helpottamaan ohjelmistokehitysprojekteissa työskentelyä.

Työelämässä versionhallintatyökalut ja lähdekoodinhallinta ovat arkipäivää, ne ovat elinehto ohjelmistokehitysprojektien sujuvalle etenemiselle, kun projektissa työskentelee useita ohjelmoijia, mahdollisesti useista maantieteellisistä sijainneista. Koulutuksessa näiden työkalujen käyttö on kuitenkin jäänyt melko vähäiseksi, eikä tähän tarkoitukseen olemassa olevia palveluitakaan ole usein tuotu mukaan koulutuksessa tehtävään projektityöskentelyyn.

Aktiivisuushistoria GitHubissa (Lähde: GitHub)

Tänä keväänä olemmekin ottaneet Git-versionhallintatyökalun ja GitHub-palvelun mukaan projektityöskentelyyn Tietolaboratoriossa. GitHub on tarjonnut organisaatiolle käyttöön maksuttomana normaalisti maksullisia palvelujaan ja tähän liittyen allekirjoittanut onkin ollut suorittamassa GitHub Campus Advisor koulutusohjelmaa. Ensi kesänä onkin tarkoitus lanseerata näiden työkalujen käyttö isommalle ryhmälle, kaikkiin kesän projekteihin. Tarkoitus on, että jokaisessa ohjelmointiin keskittyvässä projektissa hyödynnettäisiin saatavilla tuotuja työkaluja ja palveluja tehokkaasti.

Botti osaa hakea lukujärjestyksen ja tilavaraukset Pepistä

Työkalujen ja palvelujen käyttöönotto kehittää opiskelijoiden ammatillista osaamista, sillä he saavat kokemusta työmarkkinoilla laajasti käytössä olevien työkalujen käytöstä. Lähdekoodin jakaminen GitHubin kaltaisessa palvelussa myös kannustaa opiskelijoita osallistumaan pienempiin harrasteprojekteihin vapaa-ajallaan, josta hyvänä esimerkkinä Tietolabrassa kehitetty Discord-botti, joka osaa kertoa käyttäjälle esimerkiksi kampuksen ruokalistan, lukkarin ja sään.

Petri Salo, Opetusassistentti, Tieto- ja viestintätekniikka

Leave A Reply