Junction 2018 hackathon

0

Tietolabra lähetti ryhmän tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita Junction 2018 -tapahtumaan, joka on Euroopan suurin hackathon. Tapahtumassa osallistujat kehittävät 48 tunnin ajan ratkaisua yhteistyökumppanien haasteisiin. Junctionissa on vahva työelämäyhteistyö, joka näkyy kehitysprojektien lisäksi paikalla ständeilevinä yrityksinä, yhteistyökumppaneina ja mahdollisuutena päästä tapaamaan yritysten edustajia myös yksityisesti.

Tapahtumassa suoritettiin ennalta määritettyjä haasteita

 

Tapahtumaan mukaan lähteneelle tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Markku Kirjavalle yksi tärkeä syy lähteä mukaan oli nimenomaan tapahtuman hyvät työelämäyhteydet. Toisaalta hän arvosti myös tapahtumaan osallistumisen tuomaa kokemusta ja uusia haasteita.

Odotinkin tapahtuman tarjoavan mahdollisuuden nostaa itseni uudella tavalla esille ajatellen tulevaa työnhakua.

Tapahtumaan osallistuneille opiskelijoille avautuikin tapahtumassa useita keskustelumahdollisuuksia potentiaalisten tulevien työnantajien kanssa, joiden puolelta oltiinkin hyvin kiinnostuneita HAMKissa opittavista taidoista ja tekniikoista. Eräs yritys kertoikin käyttävänsä omassa toiminnassaan täsmälleen samoja tekniikoita, joita opiskelijat ovat HAMKissa oppineet ja joita käyttivät myös kehityshaasteensa ratkaisussa.

HAMKin ryhmä sai haasteekseen Keskon kehityshaasteen, jolla haluttiin auttaa Keskon asiakkaita kohti terveellisempää ja ekologisempaa elämää. Kehitystyötä varten Kesko tarjosi heille käyttöön oman rajapintansa, jonka käyttäminen olikin opiskelijoille uusi tuttavuus. Uusien asioiden oppimisen lisäksi he pääsivät hyödyntämään kehityshaasteen ratkaisussa myös opinnoistaan kerättyä osaamista web-sovelluskehityksestä.

Markku Kirjava korostaa, että vaikka haasteiden parhaat ratkaisut palkitaankin, ei tapahtumaa kannata ajatella kilpailuna, vaan tulee myös muistaa pitää hauskaa ja nähdä osallistuminen itsensä kehittämisenä. Kokonaisuudessaan Junctionia pidettiin mahtavana kokemuksena ja sinne oltaisiin valmiita lähtemään uudelleenkin.

On hienoa, että HAMK ja Tietolabra tarjosivat tämän mahdollisuuden opiskelijoille, sillä mielestäni kyseinen tapahtuma edesauttoi opintojani, osaamistani ja työelämäyhteyksiäni.

Kokonaisuudessaan tapahtuma avasi osallistuneille opiskelijoille uusia kontakteja työelämään, tarjosi mahdollisuuden kehittää osaamistaan aidon työelämälähtöisen projektin parissa ja samalla pitää hauskaa. Opiskelijat suosittelevatkin myös muille tilaisuuden tullen lähtemistä mukaan.

Tapahtumaan lähdetään Tietolabrasta varmasti myös seuraavana vuonna mukaan, mahdollisesti myös suuremmalla tiimillä kuin tällä kertaa. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuivat tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat Markku Kirjava, Mikko Viuha ja Patrick Nikanti.

Petri Salo, Opiskelija-assistentti, Tieto- ja viestintätekniikka

Leave A Reply