Varma ja mielenkiintoinen työpaikka puun parissa?

0

Kirjoittajat: Nina Kokkonen ja Mika Vanhanen

 

Sahateollisuuteen tarvitaan osaajia – akuutisti! Sahateollisuuden rekrytointitarve on jo nyt määrällisesti enemmän kuin alalle valmistuvien opiskelijoiden määrä. Eläköitymiset sekä kasvava talous vain pahentavat tilannetta vuosi vuodelta. Osaajapulan laajuuden selvittämiseksi on valmistunut vuoden 2017 aikana taustaselvityksiä, mm. opetushallituksen teettämä metsäalan osaamistarveraportti sekä mekaanisen metsäteollisuuden koulutusneuvoston teettämä puutuoteteollisuuden työvoima ja koulutustarveselvitys. Näiden selvitysten perusteella on saatu osaajapulan vakavuus ja suunta selville.

 

Tutkintoon johtavat koulutukset eivät ole nopea ratkaisu osaajatarpeeseen, vaikka varmasti ovat tarpeen ja tervetulleita pidemmällä tähtäimellä. Täydennyskoulutusta tarvitaan alalle intensiivisemmässä muodossa.

 

Sahaajakisälli – osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä hanke sai rahoituspäätöksen huhtikuun alussa 2017 ja se rahoitetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelman, Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelman, Hämeen ammatti-instituutin metsuriohjelman sekä Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen yhteinen kokeilu, jossa pilotoidaan täydennyskoulutusta sahateollisuuden tarpeisiin ja tuotetaan e-materiaaleja itseopiskelun tueksi. Täydennyskoulutuksen sisällön suunnittelemiseksi hankkeessa tehtiin heti alkuun Suomen kattava osaamistarvekartoitus sahateollisuuden yrityksiin yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Osaamistarvekartoituksen tulokset on nyt julkaistu ja näiden tulosten pohjalta keväällä 2018 pilotoitava saha-trainee on saanut sisältönsä.

 

Osaamistarvekartoitukseen osallistui 43 sahateollisuuden yritystä eri puolilta Suomea. Kyselyssä esitettiin yrityksille kysymyksiä liittyen sahateollisuuden nykytilanteeseen, tulevaisuuden näkymiin sekä yrityskohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Lisäksi kyselyssä selvitettiin sahateollisuuden osaamistarpeiden tilannetta sekä niiden kehitykseen liittyviä haasteita.

 

Sahateollisuudella on selkeästi positiivinen mielikuva tulevaisuudesta. Puu- ja sahatuotteiden vienti on kasvussa ja puun imago on selvästi nousussa, ja se lupaa hyvää suomalaisille alan yrityksille. Yritykset panostavat entistä enemmän tuotannon tehostamiseen ja tuotekehitykseen, investoivat tuotantolinjoihin kasvattaakseen linjastojen kapasiteettia ja tehokkuutta, sekä pysyäkseen mukana alan kehityksessä. Vienti on kasvussa ja yritykset haluavatkin kehittää osaamista myös tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa.

 

Osaamistarvekartoituksen pohjalta nostettiin keväällä 2018 pilotoitavaan 15 opintopisteen laajuiseen SahaTrainee -ohjelmaan kiireellisimmät osaamisen kipupisteet: sahateollisuuden prosessien tunteminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi, kuivaustekniikka ja sahatavaran laadun hallinta, tuotannon suunnittelu, röntgenin hyödyntäminen, vastuullinen puunkorjuu ja tehokas puuhuolto, tiimijohtaminen, myynti- ja markkinointitaidot.

 

Pilotoitava koulutus toteutetaan maalis-toukokuussa 2018 ja ilmoittautumiset koulutukseen alkavat hyvinkin pian. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjesteyksessä, joten nopeat syövät hitaat pätee tässäkin. SahaTraineen sisällöstä tarkempaa tietoa ja tarkat seminaaripäivät löytyvät hankkeen nettisivuilta sekä facebookista.

 

Mielenkiintoisia työtehtäviä sahateollisuudessa

 

Lahden ammattikorkeakoulu on panostanut viime vuosina voimakkaasti yhdessä teollisuuden kanssa puutekniikan vetovoiman parantamiseksi. Markkinointia ja näkyvyyttä on lisätty eri kanavissa ja osallistuttu aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin, niillä resursseilla, joita on ollut käytössä. Tärkeitä edistysaskeleita puutekniikan näkyvyyteen on otettu kuluneen vuoden aikana mm. valitsemalla puutekniikan koulutus omaksi hakukohteeksi yhteisvalinnassa. Tahtotilaa on tehdä vielä enemmän yhdessä teollisuuden kanssa, varsinkin uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi alalle. Mistä saadaan tulevaisuuden osaajat sahateollisuuteen? Alan vetovoimaisuuden parantamiseksi tarvitaan vielä jotakin muuta näkyvyyttä, millä saadaan suuremmat massat kiinnostumaan opiskelemaan alaa. Tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan Sahaajakisälli – osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä hankkeen toimenpiteillä yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Metsäopetuksen tuominen tutuksi puutekniikan opiskelijoille ja vastaavasti puutekniikan tuominen tutuksi metsäalan opiskelijoille mahdollistavat monialaisen osaamisen siirryttäessä työelämään. Lisäksi on motivoivampaa tehdä työtä, kun ymmärtää sen roolin osana suurempaa kokonaisuutta. Monialaisuudella mahdollistetaan myös työtehtävien monipuolistumista entisestään ja toiminnan kehittämistä kannolta asiakkaalle.

Uudet oppikirjat, digitaaliset opetusmateriaalit, tiivistynyt yhteistyö korkeakoulujen ja sahateollisuuden välillä parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia ja madaltavat kynnystä lähteä mukaan opiskelemaan sahateollisuutta tulevan kevään SahaTrainee -ohjelmassa ja mielenkiintoisissa projekteissa. Ties vaikka ensi kesän toimihenkilöharjoittelupaikka olisi taputeltu tämän täydennyskoulutuksen myötä, parhaimmassa tapauksessa vakituinen työpaikkakin nosteessa olevan teollisuudenalan työtehtävissä.

 

Vuoden lähestyessä loppua haluamme toivottaa kaikille yhteistyötahoille Iloista Joulua ja vielä parempaa Uutta Vuotta 2018!

 

Yhteistyöterveisin

Sahaajakisälli – Osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä hankkeen projektipäälliköt

Leave A Reply