Opiskelijaryntäys SahaTrainee -ohjelmaan

0

Sahatavara on Suomen 4. suurin vientituote. Tässä valossa tuntuu uskomattomalta, että saha-alan koulutus Suomesta ajettiin käytännössä alas n. 10v sitten. Teknillisistä Yliopistoista Puutekniikan opetus lopetettiin kokonaan ja 7 ammattikorkeakoulusta, jotka tarjosivat puutekniikan opetusta jäi jäljelle vaan LAMK Puutekniikka Lahdessa. 
Ehkä suurin menetys oli Kotkan Ammattikorkeakoulun puukaupallisen koulutuksen lopettaminen. Tuosta, ja sitä edeltävistä koulutusohjelmista oli valmistunut erittäin paljon saha- ja puualalla työskenteleviä myyjiä. Toinen kaupallisesti suuntautuneita puu-alan osaajia kouluttava Helsingin Yliopiston Metsätieteiden koulutusohjelma on onneksi myös säilynyt. 
Teollisuus on pikkuhiljaa alkanut heräilemään saha-alan osaajapulaan. Sahateollisuudessa on jo nyt paljon tehtäviä, joihin palkataan joko ”alan ulkopuolinen” tai paikka jätetään kokonaan täyttämättä. Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys keräsikin viime vuonna sahateollisuudessa haussa olleet toimihenkilötehtävät yhdelle sivulle korostaakseen ongelman laajuutta. 
Edelleen valitettavan usein saha-alan yritykset hoitavat rekrytointitarpeensa tarpeeseen. Kun osaaja vaihtaa maisemaa tai eläköityy ”kohta”, aloitetaan osaajan etsintä vapailta markkinoilta. Tämä toimintamalli johtaa sinällään ihan terveeseen työkiertoon firmasta toiseen, mutta toisaalta luo avoimen työpaikan yritykseen, josta osaaja napataan. Tällöin ainakin osassa firmoista tulisi panostaa jatkuvuuteen eli kouluttaa omat tulevaisuuden osaajansa itse ja pitkäjänteisesti. Uskallan väittää että edustamani yritys Koskisen Oy on tässä asiassa toiminut esimerkillisesti ja olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin! 

Koulutus ja työelämä kehittyvät ja muuntuvat. Uskon että tulevaisuudessa yhä enemmän yritykset vastaavat itse osaajiensa kouluttamisesta ja alan opiskelijoistakin parhaat ”korvamerkataan” jo opintojen alussa. Lisäksi täydennyskoulutus lisääntyy. Tähän kehitykseen vastaa hyvin sahaajakisälli hankkeen juuri starttaava Saha-Trainee koulutus. On ollut ilo huomata, että koulutuksen n. 50 paikkaa tulivat täyteen hyvin nopealla tahdilla ja kysyntää olisi ollut enemmänkin. Toivottavasti tämä ensimmäinen Saha-Trainee koulutus on onnistunut pilotti! Onnistuessaan se tarjoaa tulevaisuudessakin yrityksille mahdollisuuden kouluttaa osaajiaan sekä opiskelijoille solmia entistä tiiviimpiä kontakteja teollisuuteen! Ensimmäinen Saha-Trainee on siis täynnä, mutta ei hätää: ilmoittautuminen seuraavaan Saha-Trainee ohjelmaan keväällä 2019 on jo nyt mahdollista! 
 
Tommi Sneck
Puheenjohtaja
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys Ry  

Leave A Reply