6 syytä osallistua SahaTrainee-koulutukseen

0

SahaTrainee järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2018. Opintojakson aikana käsiteltiin sahateollisuutta toimintaympäristönä, työturvallisuutta, sahatavaran kuivausta, tuotannonsuunnittelua sekä tiimityötä. Koulutukseen kuului myös päivä opetussahalla. Osallistujista noin puolet oli vielä alaa opiskelevia ja noin puolet sahateollisuudessa jo töissä olevia.

  1. Konkreettinen osoitus osaamisesta

SahaTrainee on tiivis 15 opintopisteen kokonaisuus. Sen avulla on helppo kertoa osaamisestaan konkreettisesti ja uskottavasti. Se myös kertoo, että on tehnyt muutakin kuin ”lukenut kirjan” aiheesta.

  1. Alan asiantuntijat

Luennoitsijoina SahaTraineessa ovat oman alansa asiantuntijat. Heiltä voi kysyä yksityiskohtaisiakin kysymyksiä, joihin asiantuntijoilla löytyy vastauksia todennäköisemmin kuin asiaan vain päällisin puolin perehtyneiltä.

  1. Yhteen asiaan perehdytään yksi päivä

Yhden seminaaripäivän aikana samaan aiheeseen syvennytään eri näkökulmista, jolloin ei tarvitse hyppiä aiheesta toiseen. Tällaista mahdollisuutta on harvemmin koulussa, vaan siellä saman päivän aikana luentoja voi olla hyvinkin erilaisista aiheista. SahaTraineessa päivän aikana äänessä on useampi asiantuntija, jolloin erilaiset puhujat tuovat vaihtelua.

  1. Ennakkotehtävät ja tentit

Ennen jokaista seminaaripäivää tehtiin päivään liittyvä ennakkotehtävä ja päivän jälkeen verkkotentti. Ennakkotehtävä loi pohjaa päivän aiheelle ja verkkotentti kokosi päivän aiheet. Koulussa luennon aiheeseen ehditään harvemmin syventyä ennakkoon, vaan luennolle mennään oppimaan kyseinen asia. SahaTraineen seminaaripäivät sitoivat aikaa 6 päivää, mutta muuten sai päättää itse, kuinka paljon aikaa halusi käyttää ennakkotehtäviin ja tentteihin valmistautumiseen. Jokainen sai siis suorittaa SahaTraineen omista lähtökohdistaan.

  1. Simulaattorit

Sekä sahatavaran kuivausta että tuotannonsuunnittelua käsittelevien seminaaripäivien aikana päästiin käyttämään simulaattoreita. Molemmat simulaattorit ovat käytössä teollisuudessa, joten erityisesti vielä opiskeleville oli hyödyllistä, että ne tulivat tutuiksi. Lisäksi asia jäi paremmin mieleen, kun pääsi itse kokeilemaan simulaattoreita. Simulaattoriharjoitukset myös rytmittivät päivää hyvin, jolloin päivä ei ollut pelkkää luentoa.

  1. Opetussaha

SahaTraineen kohokohta oli ehdottomasti päivä opetussahalla. Päivän aikana pääsi itse sahaamaan ja näki käytännössä, kuinka pyöreästä puusta saadaan neliskanttista tavaraa. Opetussahalla vietetty päivä myös auttoi hahmottamaan paremmin esimerkiksi tuotannonsuunnittelua käsitelleen päivän asioita.

+ Ala on monipuolinen, kansainvälinen ja kiinnostava

Sahateollisuus on erittäin kansainvälinen toimiala, jolla riittää mahdollisuuksia. Alalla on monipuolisia ja kiinnostavia työtehtäviä monenlaisille osaajille. 

Kirjoittaja: Henna Nummela

Leave A Reply