SINIVALKOISTA KORKEAKOULULAATUA

0

Joko tunnet Suomi100 – Korkeakouluoppimisen laadun sinivalkoiset linjaukset. Täältä ne löytyvät:
http://www.oamk.fi/files/5815/1299/4639/Sinivalkoiset_linjaukset_2017.pdf.

Linjaukset tarkastelevat, määrittelevät ja tavoitteellistavat korkeakoulujen laatua monesta näkökulmasta. Näkökulmia ovat mm. opettaminen, ohjaus, kriittisen ajattelun ja työelämätaitojen oppiminen sekä opiskelukyky ja hyvinvointi. Paperi on myös vahva kannanotto korkeakoulutuksen arvon ja merkityksellisyyden puolesta. ”Korkeakoulut kaikkialla maailmassa ovat avainasemassa hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edistämisessä ja maapallomme säilyttämisessä elinkelpoisena.”

Linjauspaperi päättyy kappaleeseen yhteisöllisestä toimintakulttuurista, joka onkin osuva monet osa-alueet yhteensolmiva päätös. Toimintakulttuuriin nähdään kuuluvaksi tieteellinen toiminta, koulutustehtävän toteuttaminen sekä korkeakoulun toimintakäytänteet, joihin sisältyvät mm. erilaiset vaikutus- ja valtasuhteet sekä arvot.

Korkeakoulujen tieteelliseen toimintaan on sisäänrakennettuna kansainvälisen tiedeyhteisön yhteisöllinen laadunvarmistus. Koulutustehtävän laadunhallinnassa ovat hyvänä tukena työelämän organisaatiot ja yrityskumppanit. Korkeakoulun päivittäisen toimintakulttuurin laatu ja sen varmistaminen ovat pitkälti omissa käsissämme. Sinivalkoisessa linjapaperissa todetaan ”Korkeakouluyhteisön jäsenten osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien, arvostuksen ja merkityksellisyyden kokemukset turvaavat suomalaisen korkeakoululaitoksen osaamispääoman kehityksen.” Edelleen todetaan: ”Ratkaisuja globaaleihin ongelmiin tuotetaan aktiivisella yhteisellä toiminnalla, jossa henkilökunnan monialainen teoreettinen ja soveltava osaaminen yhdistyy opiskelijoiden uutta luovaan oppimiseen.”
Yhdessä pääsemme hyviin tuloksiin kokien samalla arjen työmme arvon ja merkityksellisyyden.

Sinivalkoiset linjaukset on laatinut Korkeakoulupedagogiikka-hanke (Kope) yhteistyössä lukuisten asiantuntijoiden kanssa. Kopen verkkosivut: http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/

Mervi Friman
LaaRi-ryhmän sihteeri ja esittelijä, Kope-hankkeen toimija (HAMK/AMOS)

 

Leave A Reply