LAADUKAS LAATU-UUDISTUS

0

Auditointi on jälleen tulossa. Ei nyt ihan heti kuitenkaan, mutta muutaman vuoden kuluttua. Viimeksi Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) auditoi HAMKin keväällä 2016. Tulos oli hyvä: edistynyt arvio kaikissa koulutukseen liittyvissä kohteissa, alkava vaikuttavuuden kohteessa ja kehittynyt muilta osin.

Kehittämissuosituksia saimme mm. sidosryhmätyön vaikuttavuuden seuraamiseen ja laadunhallinan organisoinnin selkiyttämiseen. Molempien asioiden parissa LaaRi (Laadun- ja riskienhallinnan johtoryhmä) on työskennellyt viime vuoden ajan.

Kun auditointiryhmä seuraavan kerran (todennäköisesti 2022) tulee HAMKiin, on käytössä uusi auditointimalli (2018–2024). Mallissa korostuvat yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä opiskelijakeskeisyys. Eli sekä vahvuutemme että heikkoutemme.

Meidän on nyt osattava pitää kiinni ja edelleen kehittää hyviä koulutuksen laatukäytänteitä ja kehitettävä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden systematiikkaa ja mittaamista. Yksi hyvä harjoitus on tänä vuonna tehtävä Aluevastuuraportti.

Myös auditointimateriaali suhteen on suuria digiajan uudistuksia: julkinen sähköinen alusta tekee auditointiprosessista läpinäkyvän.

Seuraava LaaRin kokous, 14.2. klo 13-15 Valtuustosalissa, on avoin kaikille kiinnostuneilla. Meillä on asiatuntijavieraanamme silloin arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi Karvista. Hän kertoo uuden auditointimallin ideasta ja kokeilutuloksista sekä vastaa kysymyksiimme. Jos tulet kokoukseen, ilmoitatko 9.2. mennessä Annika Mastokankaalle.

Lisätietoja täältä:

https://karvi.fi/app/uploads/2017/02/Korkeakoulujen-auditointimalli-2018-2024_Esite.pdf

Mervi Friman, LaaRi-johtoryhmän sihteeri ja esittelijä

 

Leave A Reply