Soveltavaa tutkimusta HAMKissa, millä ikenillä?

0

HAMK, alueen ainoana korkeakouluna, kantaa vastuunsa tutkimukseen perustuvan osaamisen rakentamisesta sekä alueen kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista. Huoli siitä, että alueen kilpailukyky heikkenisi tiedeyliopiston puuttumisen takia, on ollut esillä aika ajoin eri yhteyksissä. Onko huoli perusteltu?

HAMKissa pystymme näyttämään ne voimavarat, millä me teemme tutkimusta, kehitystyötä ja tuemme alueellisia innovaatioprosesseja. Nämä ovat ne meidän ikenet ja hampaat. Osin vasta maitohampaat, mutta ne vahvistuvat systemaattisen kehityksen myötä.

Mitä on sitten saatu aikaan? Yhteistyöyritykset (jotka ovat olleet mukana toiminnassa) ovat pääsääntöiset olleet tyytyväisiä. Eräät kansalliset rahoitusmuodot on otettu suvereenisti haltuun. Tästä kertoo hamkilaisten hankehakemusten läpimeno, joka tietyillä rahoittajilla on yli 90 %. On kuitenkin totta, että joiltain osin olemme tutkimustoiminnassa vielä maitohampaallisia. Julkaisemme liian vähän ja liian harvoin kansainvälisissä tiedelehdissä. Kilpailtu tutkimusrahoitus on vasta saamassa ottajansa meiltä. Kyvykkyyttä kasvatetaan jatkuvasti. Seuraavassa muutama nosto:

Tohtorit ja tutkimusyksiköt

HAMKissa tutkimustyöhön osallistui vuonna 2016 42 tohtoria. AMKien vertailussa olemme sijalla 4.

Vahvistamme parhaillaan tutkijayliopettajakaartiamme merkittävästi (jo tänä vuonna ulkopuolelta tai sisäisesti nimitetty viisi henkilöä). Tutkijayliopettajat ovat meidän professorimme. Heillä on tarvittava tieteellinen osaaminen ja vahva käytännön kokemus eri tehtävissä yrityksissä tai julkisella sektorilla.

HAMKissa toimii neljä tutkimusyksikköä, joissa on erikokoisia tutkimusryhmiä. Tutkimusyksiköiden (tai tutkimusryhmien) toiminnassa ovat mukana myös opintojen eri vaiheissa olevat opiskelijat.

HAMKin tutkimusyksiköt

Tutkimus- ja kehitystyön kokonaisvolyymi oli v. 2016 yli 8 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmat ohjaavat tutkimusyksiköiden ja HAMKin tutkimusta. Tavoitteena on tiivis yhteistyö työelämän kanssa sekä korkealaatuisen soveltavan tutkimuksen tuottaminen.

Kansainväliset kumppanuudet

HAMK on rakentanut jo pitkään kansainvälistä yhteistyötä Via University Collegen (Tanska) ja Feevale Universityn (Brasilia) kanssa. Beyond Alliance for Knowledge -allianssissa on perustettu kansainvälinen tutkimusryhmä veteen liittyvien ongelmien ratkomiseen. Ryhmään kuuluu yhteensä 17 tutkijaa, tutkijayliopettajaa ja professoria kolmesta korkeakoulusta.

Osaamisen myynti (=vienti) globaalisti tuo Hämeeseen ulkomaalaisia asiantuntijoita alueen hyödynnettäväksi. AMKin koulutuksiin tulevat ovat usein tohtoreita omilla aloillaan. He ovat siis huippuasiantuntijoita, jotka tarvitsevat usein yhteistyöyrityksen tai yhteisön koulutustehtävien edistämiseksi.

HAMKilla on lukuisia avainkumppanuuksia eri maiden korkeakoulujen kanssa (MITsta eurooppalaisiin yliopistoihin). Heidän kanssa tehtävä tutkijavaihto virkistää ja uudistaa alueellista tutkimustyötä.

Kansalliset tutkimuskumppanit

Toimivaa ja systemaattista kansallista korkeakouluyhteistyötä tehdään HAMKissa laajasti: Ohutlevykeskus toimii Tampereen teknisen yliopiston kanssa, Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä yhteistä on erityisesti Turun ja Jyväskylän yliopistojen kanssa, Biotaloudessa Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto ovat keskeiset kumppanit, Älykkäiden palvelujen osalta yhteyksiä on mm. teknisiin yliopistoihin. Yhteyksiä on lähes kaikkiin Suomen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Tohtorikoulutusta alueelle  

Kehittelemme tohtorikoulutusta Suomen kasvukäytävällä Laurea ammattikorkeakoulun ja kansainvälisten yliopistokumppaniemme kanssa. Tuomme tohtorikoulutusmahdollisuuden alueemme työelämän käyttöön. Valmistelu on kovassa vauhdissa. Tavoitteemme on, että ensimmäiset opiskelijat aloittavat opinnot ensi vuoden syksyllä. Viisaudenhampaat kasvavat.

Tervetuloa tutustumaan ja mukaan HAMKin tutkimustoimintaan. Yhteystiedot löytyvät yllä olevasta linkistä. Innostavaa alkanutta lukuvuotta kaikille.

Janne Salminen, vararehtori, HAMK
Janne Salminen, vararehtori, HAMK

 

 

Leave A Reply