UUSI AUDITOINTIMALLI INNOSTAA

0

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) auditoi suomalaiset korkeakoulut kuuden vuoden välein. Arvioinnein osaltaan varmennetaan Suomen asema osaamisen ja oivallusten huippumaana.

HAMK auditoitiin viimeksi v. 2016. Auditointiryhmä oli kansainvälinen ja saimme kokonaisarvosanan kehittyvä (skaala on edidtynyt – kehittyvä – alkava – puuttuva). Erityisen hyvin olemme onnistuneet koulutuksen laadunhallinnassa (edistynyt) kun taas kehittämistä vaatii mm. sidosryhmäyhteistyö (kehittyvä).

Kun suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistuu auditointikierrokselle 2018–2024, on se hyvin innostava asia HAMKin näkökulmasta. Uudessa auditointimallissa korostuvat korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Malli haastaa meitä pitämään koulutuksen laadunhallinnan edelleen erinomaisella tasolla sekä vahvistamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta mm. nykyistä jämäkkämmällä sidosryhmätyön laadunhallinnalla.

Uutta auditoinnissa on myös sen julkisuus. Digitaalinen alusta, jolle auditointimateriaalit kootaan, tekee auditointiprosessista läpinäkyvän.

Vertaisoppiminen on tulevan auditointimallin uusi avaus. Korkeakouluilta pyydetään näyttöä hyvien käytänteiden oppimisesta ja omaksumisesta kumppanuuden tuottamana. Meillä on on vuosien mittaan kertynyt runsaasti kokemusta benchmarkingista ja vertaisoppimisesta laadunhallinnan saralta. Olemme tehneet systemaattista benchmarkkausta ja ristiinarviointia FUAS-ammattikorkeakoulujen kanssa, strategisen kumppanimme VIA University Collegen kanssa on niin ikään ollut laadunhallinnan yhteisprojekteja.

Uudessa mallissa korostetaan, että vertaisoppia voi muunkin kuin koulutusorganisaation kanssa. Ehdottakaapa rohkeasti kumppania tähän. Ja lukekaa lisää uudesta auditointimallista täältä https://karvi.fi/korkeakoulutus/korkeakoulujen-uusi-arviointimalli-korostaa-opiskelijakeskeisyytta-kannustaa-kokeiluihin-ja-katsoo-tulevaisuuteen/

Kirjoittaja:
Mervi Friman

 

Leave A Reply