Toimintaympäristöihin investointi kannattaa

0

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut ohjaavat ja tukevat toimintaa sekä mahdollistavat strategian toteutumisen. Toimimattomat tilaratkaisut hankaloittavat yhdessä tekemistä ja ovat tehottomina kalliita ylläpitää. Talouden ollessa tiukilla järkevillä investoinneilla mahdollistetaan toiminnan kehittyminen ja kustannussäästöt pitkällä aikajänteellä.

Investointipäätökset pohjautuvat strategian linjauksiin. ”Innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Toimitilamme jotka tukevat oppimista, ovat muunneltavia. Hoidamme tilojamme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.” Tilojen tehokas käyttö tukee tervettä taloutta ja kestävää kehitystä.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen rakentamista on saatu seurata tämän lukuvuoden ajan. Uudisrakennukset ovat hahmollaan ja osin jo käytössäkin. Muutostöitä tehdään vielä vanhoissa rakennuksissa. Kadun- ja pysäköintialueiden rakentaminenkin on hyvässä vauhdissa.

Rakennustöiden yhteensovittaminen toiminnan kanssa on ollut haastavaa ja toisinaan muutokset ovat olleet nopeita. Henkilöstö ja opiskelijat ovat joutuneet muuttamaan työmaan alta tai lähtemään rakentamisen ääniä evakkoon. Viimeisimpänä ravintolan siirto väistötiloihin aiheutti ennakkoon kysymyksiä mutta kaikesta huolimatta mahdottomilta jonoilta on vältytty. Lounastauon iloinen puheensorina ei ole lakannut, vaikka ruokalistaa on supistettu ja kertakäyttöastiat tuntuvat kurjilta.

Pidetään tämä positiivinen vire ja otetaan syksyllä Lahdensivulta muuttavat avosylin vastaan. Kahden kampuksen yhteensovittaminen ja uusien tilojen käyttöönotto vaatii oman aikansa. Toiminnot hakevat paikkaansa ja yhteisiä pelisääntöjä rakennetaan vielä jonkin aikaa.

Syksyllä jatkamme korkeakoulukeskuksen kehittämisen suunnittelua. Biotalouden tutkimuskeskuksen toiminnalle etsitään tilaratkaisua, jolla mahdollistetaan sen kasvaminen ja tehokas toiminta.

Riihimäen toimipistettä on rakennuttu vuodesta 1972 saakka. Tällä hetkellä neljään siipeen ulottuvan rakennuksen tilat ovat hyväkuntoiset mutta tilaratkaisut eivät tue tämän päivän toimintaa. Tilojen toiminnolliset ratkaisut vaativat syvällisen tarkastelun. Toimintoja tullaan vyöhykkeistämään, tilankäyttöä tehostamaan ja erityisesti laboratorioita uudistamaan. Toimintaympäristöstä pyritään tekemään viihtyisä kokonaisuus.

Koko henkilöstö on kutsuttu mukaan hankesuunnitteluun. Ensimmäiset verstasistunnot on pidetty innostavassa ilmapiirissä. Ideat ja kokemukset toimivuudesta tai toimimattomuudesta kirjattiin ylös. Samalla mietittiin mitä halutaan parantaa ja mistä voidaan luopua. Verstaita jatketaan syyskuun loppuun. Varsinainen rakennussuunnittelu on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden puolella.

 
Tuomas Salonen
Kiinteistöjohtaja

Leave A Reply