Vesi

0

Vesi, erityisesti sen puhtaus ja riittävyys, on elämän keskeinen edellytys. Vesi on pahimmillaan myös laajojen kriisien aiheuttaja, kuten uutiset tänäänkin kertovat. Veteen liittyvää tutkimusta tehdään niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja se tulee olemaan myös allianssimme Feevale Universityn ja VIA University Collegen kanssa (Beyond Alliance for Knowledge) ensimmäinen yhteisen tutkimuksen fokus-alue. Jokaisella Beyond-kumppanilla on vahvaa osaamista vesi-teemassa, kunkin erikoisosaamiset täydentävät ja rikastavat yhteistä tekemistä.

Yhteisestä tutkimusfokuksesta sopiminen on tärkeä etappi yhteistyössämme. Verkostomaisen tutkimusyksikön pohjaksi on työstetty yhdessä tutkimusohjelman raamit. Kumppanikorkeakoulujen omat linjaukset loivat pohjaa, josta yhteinen uusi rakentui. Jokaisen kumppanin toimintakulttuurin piirteet toivat työhön omat mausteensa, syntyipä herkullinen prosessi. Lopputulemana sovittiin, paitsi yhteinen fokus, myös tutkimusohjelman visio 2020, keskeiset tavoitteet ja indikaattorit.

Polku tähän vaiheeseen on ollut mielenkiintoinen, sen varrella olemme rakentaneet myös yhteistä toimintakulttuuria. Tutkimusohjelmatyön rinnalla on viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtunut myös jatkon kannalta se keskeisin; tutkijat ovat tutustuneet toistensa tutkimustyöhön ja myös toisiinsa. Tutkijoiden välisten luottamuksellisten suhteiden syntyminen on varmasti osaltaan edistänyt juuri vesi-teeman löytymistä, se luo kestävää pohjaa jatkolle.

Marja Räikkönen, kansainvälisten asioiden päällikkö, KV-palvelut
Marja Räikkönen, kansainvälisten asioiden päällikkö, KV-palvelut

Leave A Reply