Benchmarkingin sietämätön keveys

0

”Benchmarking (esikuva-analyysi/vertailuanalyysi) tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Se on jatkuva systemaattinen organisaation tuottavuuden, laadun, työprosessien ja työtapojen tehokkuuden vertaaminen valioluokkaa edustavien yritysten ja organisaatioiden vastaaviin.”

Niin monta vuotta itsekin olen käyttänyt benchmarking-sanaa, että oli jo aika käydä tarkistamassa (wikipediasta luonnollisesti), mitä se oikein tarkoittaa. Ja tuossahan se on kerrottu ja kuulemma laatuun liittyvissä asioissa ovat juuret.

Benchmarking (bm) on ajankohtainen asia myös HAMKin laadunhallinnassa nyt maaliskuussa 2017, kun on menossa FUAS-ammattikorkeakoulujen ja Centria-ammattikorkeakoulun välinen bm-projekti. Tällä viikolla tutustuimme mm. Centrian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön laadunhallintaan, saivathan se arvioinnin ´edistynyt´ tästä vaikeasta ja monisyisestä asiasta viime auditointikierroksella. Centriassa tehtävä on jaettu kolmeen osa-alueeseen (1) osaavan työvoiman kouluttaminen, (2) osaamisen siirto sekä (3) alueen hyvinvoinnin tukeminen. Näille kullekin on neljä mittaria. Jäsentely on siis napakka eikä mittareita ole liikaa. Ja kun vuorovaikutus alueen toimijoiden kanssa on varmistettu paitsi asiakkuudenhallinnan järjestelmällä myös elävällä, systemaattisella vuoropuhelulla, niin kyllä ollaankin edistyneellä tasolla.

Bm-päivässä esiteltiin lisäksi Laurea ammattikorkeakoulun strategisen johtamisen ja laadunhallinnan yhteydestä, mutta siitä lisää toiste.

Palatakseni otsikkoon – tärkeää bm-päivässä oli luottamuksellinen, avoin ilmapiiri sekä halu kuulla ja kuunnella, myös ilo tulla kuulluksi. Se oli sietämättömän keveä kevätpäivä, josta kertyi paljon ajatuksia HAMKin laadunhallinnan kehitystyöhön.

Mervi Friman

Mervi Friman, strategiapäällikkö, verkosto-, viestintä- ja kv-palvelut
Mervi Friman, strategiapäällikkö, verkosto-, viestintä- ja kv-palvelut

Leave A Reply