Millä linjauksilla kansainvälistymisessä eteenpäin?

0

Muutaman viime viikon aikana korkeakouluissa on keskusteltu kansainvälisyyden linjauksista. Keskustelun sytykkeenä on tällä kertaa toiminut opetus-ja kulttuuriministeriöstä kommenteille tulleet luonnokset ”Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025” ja siihen liittyvä ”Kotipesä kuntoon”. Luonnosten ytimessä on viesti, jonka mukaan kansainvälisyyden edistäminen vaatii nykyistä enemmän kunnianhimoa ja panostusta.

Nostan muutaman kohdan luonnoksista opiskelijan osaamisen näkökulmasta. Tavoitteena tulisi olla, että jokainen korkeakoulusta valmistuva on opinnoissaan tottunut toimimaan kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Yhtenä keinona liikkuvuus, pääsääntöisesti kaikkiin korkeakoulututkintoihin tulisikin sisältyä opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla. Meillä HAMKissa tämä herätti keskustelua koulutuspäälliköiden ja kv-yhdyshenkilöiden palaverissa. Liikkuvuus ei kuitenkaan saa olla opiskelijoiden kohdalla ainoa keino osaamisen kehittämiseksi.

Tutkimuksen osalta luonnoksissa painottuu yliopistoja koskeva uusi lippulaivaohjelma. Ohjelma tulisi vahvistamaan tieteen huippuja ja profiloisi suomalaiset yliopistot kansallisesti ja kansainvälisesti. HAMKin tutkimusjohto on kommentoinut luonnosta tuomalla esille ammattikorkeakoulujen roolia. Yritysten ja yhteisöjen kehittäminen vaatii myös ammattikorkeakoulujen tekemän soveltavan tutkimuksen kansainvälistämistä. Tämä mahdollistaisi alueiden hyötymisen kansainvälistymisestä ja huippututkimuksen tuotoksista.

Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa ja osaamisen vienti ovat myös esillä, niistä lisää myöhemmin. Luonnoksissa esitetään, että korkeakoulut laativat selkeät kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja tavoitetta tukevat toimenpiteet. HAMKin Kansainvälisyyden kehittämissuunnitelma 2020 vastaa hyvin luonnosten asettamiin tavoitteisiin. Tarkennuksia tehdään, jahka OKM julkistaa linjaukset.

Marja Räikkönen

Marja Räikkönen, kansainvälisten asioiden päällikkö, KV-palvelut
Marja Räikkönen, kansainvälisten asioiden päällikkö, KV-palvelut

Leave A Reply